Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LABOUR CONGRESS. :

Advertising

A QUEUE STORY. -I

[No title]

Advertising

GODRFRGRAIG.

[No title]

Advertising

) CWMLLYMFELL I.CWMl.LYNFEll

News
Cite
Share

) CWMLLYMFELL I CWMl.L YNFEll I CYFARKOI) TYSTEBOL MR JOHN HUGHES. Xos Lun diweddaf yn Xghapel Cwm- llynfell, eafwyd un o'r cyfarfodydo mwya.f brwdfrvdig posilil. ycf owrdd i gvdnahod in<iwn moxld sylueddol was- anaeth y hravvd Ilafurus Mr J. Hughes, ysgrifeuydd yr eghvys, ar l>en .-ugaiit mlyuedd o wasanaeth ffyddhtn. Cymer- wyd y gadair a'r arweiuvcldiaeth gan y Parch. 1). Jeremy Jones, gweinidog. Wele rhai gymerodd ran yn y cyfar- fod: Adroddiadau, Mri. Emanuel Wil- liams, Isaac Davies (Gwrhyd), imawd, swynol gan Miss Mary Annie Jones, Cwmllynfell; adroddiad. Miss Margar- et Ann Thomas, C\vmllvnf<>ll can, Miss Annie Williams, Cwmllynfell; ad- roddiad, Miss Mdora Williams, Gwr- hyd unawd, Miss Ann Waiters: ad-, roddiadau, Mrs. Olwen Thomas a Mrs Trenchard, Cwmllynfell. Yna eanwyd rlies o benillion tarawiadol o eiddo v Parch. Samuel Williams. Llanhilletli, gan Miss Mary Annie Williams a Mri. Dd. A'/illie Williams, set dall frawd a chwaer, nes gwefreiddio y dvrfa fawi oedd yn bresenol. Cyu myn'd at brii waith y ewrdd darllcnodd y Uvwydd rhest-r n lythyrau oddiwrth v rhai can- lynol yn datgan eu gofid arll lias g-all- ('lit fod yn y ryfarfod: Idris Davids, A be re rave Parchn. John Wil- liams, Hafod: T. Mafonwy IJavies. Solfa John D. Jon: s. Cellau; D. R. Thomas, Llwyncelyn; Daniel John, W yddjjnuj; Cilasnant Jones. Dunvani,. a 1). Amman Jones, Cainewvdd; Airi. Arthur Davies, Richard Lewis, Evan. Powell (Port Talbot), D.J. Morris (LhndjJo). Y ?(i ::?:iry?'ohonym. Aviaii anfou cynyrehion barddonol, y rhai a ddarlhaiwyd gan y Parch. I). Jeremy Jones yn ystod y eyfarfotl W edi ychydig eiriau ar amcan y cyfar- fod gan y llywydd galwyd ar Mr. W. T. Williams, Bryn Shop, i gyflwyno'r- anercliiad hardd i arwr y ewrdd. w hyn a wnaeth mown araet h rhagorol. Yna galwyd ar Mr. David Morgan i gvflwyno y desc, yr hyn a wnaeth yn- ta.u mown araeth gynwysfawr a bardx!- onol. Galwyd ar Mri. W. J. Williams, Ochrywaun, a Daniel T. Jones, i oilio'r cyflwyniad, a. chafwyd ychydig* eiriau evnes a charedig ganddynt. Cai- wyd aiierchiadau gan v beirdd canlyji- ol: Mri. W. T. Williams, Wm. M. Jones, Dewi Glan Twrcli, Jas. Powell, C.S., Dd. Thomas, i). W. Thomas, Timothy Lewis, Harry Harries, Willie Owen, Gwvs, Tom Isaac Jones, a'r Parch. D. Jeremy Jones. Cododd Mr. John Himhes i ddiolch nm yr anrheg ion gwertlifinvi- oedd wedr rlderbyu oddiar law vr pglwys a bro- dorion y lip. Dvwf.docld mai Jlafnr cariad at yr achos oedd i gyfrif am ei wasanaeth, ae na f<»ddycliodd erioetl ant gaol y fath roddiou prydfertli. C'afwyd hefyd fyr haiKvs o symudiad- au yr achos yn ystod yr ugain mlyn- edd o'i wasanaeth fel ysgrifeuydd. Yna. awd yn mlaen a'r rha^len Adroddiad gan Mrs. Mary Ann Thomas, ac un- awd penigamp gan Madam Rachel Jones-Rees, a, gorf u iddi ganvt eil- \raith. Terfynwyd v cvfarfod trwy gnnil yr Anthem Genedlaethol, Mme. Rachel Jones-Re<>s yn arwain yr un- awd. Gwasanaethwyd wrth v Ix'rdoneg Li;an Mri. Tom W. Jones a. Sam Wil- liams, Cwmllynfell.

- - - - Y DIWEDDAR C. MEt'DWY…