Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

PONTARDAWE - ALL TWEN GLEANINGS.

[No title]

Advertising

DULAIS VALLEY- I

INODION YM&OM CWM DULAIS.

News
Cite
Share

I NODION YM&OM CWM DULAIS. At Olygydd '"Llais Llafur. Syr.—Yn y nodiion uchod yr wythnos ddiweddaJ, hysbysir darllenwyr y "Llais" fod un o wragedd da y Cry- nant wedi gwrthod basnetf 0 dwr i filwT blinedig ar ei daith adref o'r ffrynt, ac w«d £ colli'r tren o Gastell- nedd. Mae ach oo i bob a theg a'r w-raig, yr ardal, a'r eyhoedd yw mynegu'r gwirionedd am yr helynt di- flaa hwn. Yr oedd yn hwyr o'r nos, .a'r wraig wedi myned i orphwys tipyn, hyd nes deuai'i gwr adref o'r gwaith, gan mar gweithio tyrn prydnawn oedd. Llosgai'r lamp yn araf, wedi tynu'r fflam i lawr; y drws heb ei gloi, rhag- or na'i fod ar y latch. Yr oedd rhai o'r plant bach yn dost, a'r wraig wedi colli llav.'ei- o'i chysgu gyda hwy, fel y mae gofal mam am ei phlant. Di- 'I hunwydi y wraig gan lais dieithr iddi ar waelod y grisiau yn gofyn am fasned o ddwr. Dychrynodd gymaint. fel nas gallodd roi yr un atebiad i'r cais. Rhuthrodd i'r ffenestr, a phan agorodd hi, gwelodd ddau ddyn a adwaenai yn sefyll gerllaw, a galwodd hwy ar un- I waith, fod rhywun yn y ty. Aeth un, end er archwilio y ty yn Ilwyr, meth- wyd a dyfod o hyd i neb, na dim wedi ei gymeryd oddi yno. Gwelodd y ddau wr hyn ddyn yn myned i fewn, ond ni welsont ef yn dyfod allan. Hyd nes gweled y "Llais" diweddaf, nid oedd gan y wmig ddychymyg pwy oedd wedi bod yno, na pheth oedd ei alwed- igaeth. Gresyn na fuasai y milwr wedi aros yn lie oofnu, a pheri hen stori ddrwg. Cawsai feHy dori ei syched, a lleddfu ei newyn, gyda croesaw mawr. Da iawn gan bobun yma i'r milwr lwyddo yn ei ymgais yn nes yn mlaen, a chael y fath groesaw. Pwy all fod yn gas i filwr y dyddiau hyn? Ond, pe buasai wedi dal ei dir, ni buasai rhaid iddo dori ei ddirwest- iaeth ar un cyfrif. "Mwya'i fai, parota i feio." Eiddoina'r wraig a ddychrynwyd gymaint, bob llwyddiant i'r milwr hwn, a dymuna o waelod ei chalon y caiff eto ddychwelyd o faes y gwaed yn fyw a diarcholl, ac y caiff y fraint o ysgwyd Haw ag ef yn llawen, er oof am y tro lledchwith hwn. Pob parch j'ch gohebydd. hefyd. Cafodd yntau ei gamarwain yn ddios. gan fod I. celwydd yn gynt ei draed na gwir- ionedd. Yr eiddoch yn gywir, j CREUNANTYDD.

Advertising