Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

NI'N DOI. -

News
Cite
Share

NI'N DOI. fJIGCYN 0 ANNAS DAI A FINNA A B BYFAL. Gan GLYNFAB. y ^Awd'HT ICSov."It. Y mlaJl." -Buddu.gol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 1911. Tafodiaath Canol Rhondda.) 'YR UNF AD-SHWRN A-AR-BYMTHAG AR-ICCAN. "RACCOR 0 FYFYRDOTA." Walla y'ch bod chi darllenwrs just a -dan to ar y myfyrdota ma. Wel, os dim i neyd on risko diccyn. Fi ethon i gal ,pip ar y clwyfediccion, a na sight! Odd .pob un o'r boys yn jofadd i poena 'eb gintach, wath odd y doctors mor dynar, a mor byrticilar, on wir ddyn. "You are very pyrticilar ser," mynta Dai with d doctor bach ifanc. We 'ave to be," mynta fa, "there's no ,irOOm for mistakes 'esre my man." "Not like a doctor I 'eard about," myn- ta Dai yn bwrw i dop-pee nol o ar i dalcan. "Wot about 'im?" mynta'r doctor bach. "It was my gran-mother told me the story," mynta Dai. "Well, out with it," mynta'r doctor, "let's 'ear the tale." "Bachan," mynta Dai, yn troi ato 1, "c<Ma'n Sysnag i bron myn'd ar strike." "Wad mlan," myntwn i, "paid eeto." "A butty of mine, Twm Numbar Three did meet with a haccid-ent ser, ay, ay, d'you see. 'E was workin myn yffryd i, in a dangerous place, d'you see, wen a piece of Btone fall down from the top, d'you see. The stone come down an' shaved a bit of 'is nose clean off, ay, ay, I am blowed, an' before reachin' the floor sleished a bit of his toe off, d'you see. Twm was carried on a stretchar to the swijary, an' the doctor gwaith be- gin to put the peeshes back on Twm, you know. In the gyssitement, the two peeshes got mixed, d'you see, an' he skck 'em in the wrong places. Ay, ay. (Dai yn poari diccyn). "Bacha.n Shoni, mynta Dai, "ro leg up i fi gytta'r Sygnag ma, w i just mas o bwff." "Wad mlan," myntwn i "paid a ildo." "Go on, my man," mynta'r doctor, yn wyTthm. "Well," mynta Dai," the doctor, d'you see, put the piece belonging to 'is nose on 'is toe, an' the piece of 'is toe on 'is nose, 'Martlia Liza,' as you call it." "Yes," mynta'r doctor. "I understan', wee versa." "Gad y geira mawr na'n llonydd, Dai," myntwn i. "Twm went back to work, an' was as lappy as a lark, they didn't find out the mistake, d'you see, until Twm caught a cold in 'is ead, an' then there was a bloorriin alibajoo, I am blowed. Every time Twm wanted to sneeze 'e 'ad to take 'is boot off, an' every time 'e 'ad a corn plaster on 'is nose, an' so, martha liza, d'you see. Ay, ay. Well, the doctor 'ad to do the job over agen, or Twm would be spendin the wintar takin 'is boot off. I wyrthinws y doctor nes i fod a'n shigglo, a fe wyrthinws lot o'r clwyfed- iccion. "Your story," mynta fa, "is as good as a dose of metsin." "Thenkyw ser," mynta Dai, "for the supplement. "Complimant Dai do mean," myntwn i yn cochi diccyn." "It's all right," mynta'r doctor, "I know you now, you are Ni'n Doi. Well just sing a song each to cheer these poor chaps. I nethon, a fi geson bobo vote of thanks. "Bachan," mynta Dai, "ble ma tym- lata'r Kaiser, y fe ddychreiws y bwtcher- ach ma." "Paid a boddrach o bothdi tymlata," myntwn i, "os gytta'r Kaisar ddim ouns o gydweepod. Dera, mlan." "Cydweepod mynta Dai, "deryn bach yw wnnw sy'n aTa lot o dricks a dynon weetha. W i'n cofio darllen annas am wr-wraig yn pyrnu trywsis mewn shop. I Wetti iddo i gario fa sha. thre, odd i wraig a, na' i war-y-ngyfrath, na i ferch a ddim yn licco'r patrwn, a yn snochto diccyn ar i dast a yn pyrnu shwd batrwn o drywsis. I wishgws y trowsis, a fi ffindws i fod a bothdi dwy fotfadd yn rhy 'ir, i ofynws i bob un o'r taw- i dori'r peeshin off. On no go, fi ath y tair ar y strike. I ath sha'r gwely a fi benderfynws y byssa fa yn mynd ar trywsis at y teelwr y bora wettyny. I gysgws, a fi wrnws nes bo'r ty yn ecco i gyd. Nawr am y "Fairy Tale." Fi startws "Cydweepod" ar i -waith yn ddishtaw bach. Fi ath lan i ochor gwely y wraig, a, fi gockleeshws blan i thrwyn i a phiifyn. Fi ddi-unws y wraig genol nos, a fi difarws o bothdi bisnas y trow- sis. I grippws lawr star yn drotnoth, gitchws yn y shishwrn, a fi dorrws ddwy fotfadd off, a fi emmws y gweelod yn didy 'nol, a off a 'i aha'r gwely. Mlan yr ath "cydweepod" ar i dracks i room y war-y-ngyfrath; i wisprws yn nglusta onno—"Trywsis." I gwnnws y ferch a lawr a i, gitchws yn y trywsis, a wiw, ma ddwy fodfadd arall off, a ar ol trimmo'r gweelod, off a i i'r gwely i gys- cu fel plentyn diriiwad. j I bippws "cydweepod" i room merch y ty, a allwn i feddwl i fod a'n smilan yn ngil-i-foch pan yn rwtto talcan y grot- tan. I gwnnws, a lawr a i ar fieina i thrad dros y star. I gitchws yn y tryw- sis, a fi dorrws ddwy fotfadd, arall off yn i anwybotath, a nol o onno i'r gwely. Odd yn ddim yn ddiccon, myn deppyg, wath fi ddath no fachan arall i drampo bothdi'r ty. I enw fa oedd "Spite." I ath wnnw at ochor gwely gwr-y-ty, a fi wisprws yn i glust a— "Cer lawr a shortna'r trywsis di unan, paid a eeto am y mynywod ma." I lawr yr ath a, fi ddychreiws deilwra, a chympohir i slippws nol sha'r gwely, a'r trywsis dan i gettal. On yr arcol Pan ddath amsa.r hreowas y bora wettyny, fi ath miwn i'r room a'r trywsis am dano. Fi ddechredson wyrthin, wath odd wyth motfadd wetti i tori yn lie dwy, a odd gwr y ty yn fwy teppyg i grottyn yn mynd i wara miwn football match na dim arall. I nath "cydweepod" lot o les yn y diwadd, wath odd spwylo trywsis newydd spon yn golyccu collad miwn arian, a chas rwppath or' short ddim diccwdd wettyny. Na fel bydd i ar Will o Ber- lin, gei di weld, Shoni, on ta o with i'r story ma, fydd yn raid i Will dalu eetha "bill" am focu cydweepod mor 'ir. "Twt," myntwn i, "Taro'r bai ar y jafol neiff Will, fel y grotten fach a'r gwspris. "Beth yw'r story," mynta Dai. "Odd na grottan fach wetti cal i chwni gytta i myngu, odd no ardd dda gytta'r 'en wraig yn Hawn o god fala, gwspris, a churrans duon, an so on. Pan ddath y gwspris yn oifad yr odd y grot- tan fach yn treelo twscid o ainsar roun i'r llwyni gwspris. "Mary," mynta'r fangu, "gattwch y gwspris yn llonydd, na goo' gel fach." On bytta gwspris odd Mary o 'yd, a fi ddalws i myngu i or diwadd, a fi rows eetha wipsy iddi. "Y gwr drwg sy'n gweyd wrtho i am fytta gwspris, mynta Mary, yn weppan Uefan. "Wel," mynta'r 'en wraig, "pan fydd y jafol yn ceeshoch preswato chi i fytta, gwetweh—"Dos yn fy ol i Satan." Na fel buodd i am diccyn, on bytta gwspris odd deelight Mary, a fe i dalwyd i ytto. "On wetas i Mary," mynta'r fyngu, "am weyd—"Dos yn fy ol i Satan ?" "Do, myngu, a fi wetas yny efyd," mynta Mary. "Pam i chi'n parha i fytta.?" mynta'r en wraig. "I "tas-"I)os yn fy ol i Satan"—a fi ath on, myngu fach, fe mwshws i ar y men i ganol y gwspris, a gorffod i fi fytta'm ffordd mas. Na'r esgus fydd gan Will o Berlin, gei di weld Dai, wath ma fa'n dychra 'into y byssa 'eddweh yn beth ffine ar ol y twmlo ma i Sossinjars a wetti gal yn mhob twll a c-hornal, i darewiff y bai ar Satan. Pan fydd i apple-cart a wetti cal i up- setto i fydd yn i weppan i a fi wetiff— "Satan odd yn y mwsho i mlan." "Arno i of an," mynta Dai, pan o ni'n cyradd y tent, "y gallwn i weyd fod Satan yn 'inside passenger' gyta. Will o Berlin os blynydda. Ba-chan, i angofias weyd fod Mary Catherine yn toncan fod na lot o garda eetha rough wetti joino'r Sossinjars yn y Balkans yn y'n erbyn ni- y Bulgarians nia nw'n i galw nw. Ma arno i ofan y cewn Ni'n Dot y'n shifto i 'eadin newydd." "Rwy gotrnal bach od o'r byd yw'r Balkans, myntwn i. W i'n cofio clywad Mishtir yn spoutan diccyn am y gwanol freeds-y Roumanians, yr Albanians, y Serbians, y MoRtenegrans, a'r Bulgar- ians. Cistal i'r darllenwrs gal gwppod diccyn am deni nw, bra bo Ni'n Doi yn weeto i gal yr ordars am y "Next move." Y ROUMANIANS. I Gwlad "Carmen Sylvia," y Frenines na ddath i Steddfod Bangor os slawar dydd, short o Granogwen y part na o'r byd. Dynon bach yn ishta ar y railins i nw, yn watcho Mishtir yn un da. am ddarllan penna-feelin the lumps-fel ma nw'n weyd. Ma nw'n ddynon a awl i fraggo i bod nw o freed y Rufeiniaid—i chi'n cofio Pistol Paul. Dynon a chron tywyll, gwallt du, a llicced duon, rai j teppyca'r byd i gippsies. Peedwch a galw gippsies ami nw, ne walla bydd gwaith i'r undertaker yn y'ch anas chi cyn y bora. Dynon anwybotus, seccur, a ffond o ala arian, os bydd arian i gal. On poor dabs, ma cWIlrnyd wetti bod a'u trad ar i gwddwca nw trw'l' oesodd, fel nag yw i caritors nw ddim yn sliino llawar. Cri- attur di-drist yw a, a diccyn o dast blag- gard ddim wetti cal llawar o yshgol-bo- dydd, a os bydd a wetti dysgu diccyn, yn barod i gattw mwy o randiboo na giar fach bantam ar ol detwi'r wi cynta. YR ALBANIANS. I Ma'r Twrk yn i galw yn Arnuts, y nw i unen yn ffansio Skipetar-dynon y mynydda. Tacla balch, unanol, bech- gyn ecwar iawn, yn crettu ma nw yw'r bosses yn mob man. Sa chi'n cwrdd a un o nw ar y street fyssach yn crettu fod Munition Works Dafydd Lloyd George wetti ryttag off o dre, ma nw'n bistols, a daggars, a ohillith o flan i trad i goppa' i pen. Fyssa'n apt o roi'r creeps yn y'ch eefan chi. Yr arcol! Rwy short o Walk- in Powdar Works. On er fod golwg werw ar i gwynepa nw, good short i nw; pantnars ffitrst class, true blue pan ddewcl1 chi idd i napod nw, yn barod i sharo'r tamad diwetha, a bron bod yn Flue Ribbans. Diccyn o eesha traino yn foesel a chryfyddol sydd ar- vr Albanian. Y SERBS NE SERVIANS. Ma chi boys a plwck yndi nw Cristion- ogion i nw, yn cario i crefydd: mas efyd, yn enwettig y dynon cyffretin. Os dim un yn starto gwaith yn y bora eb weddio am Iwyddiant. "Ma'r bywyd teuluol yn fwy pur," mynta Mistir, "a moesoldeb yn uwoh, na'r next door neighbours." Dynon symyl a sobor, hron i gyd yn ffermwrs, on diccyn o duadd, i fod yn I bwtwr. Ma addysg yn cal sylw mawr yn y wlad, a ma'n dreni fod rwy flaggards fel Germany a Awstria yn ooesho i gwas- gu nw mas o fodolath. Y MONTENEGRANS. I Dynon y "Mynydd Du" (nid Mynydd Du Shir Gar a Shir Frycheenog cofiwch) o'r un acha a'r Serbians. Bugeiliaid a ffermwrs wetti gorffod wmladd am rydd- id a bodolath yn erbyn y Twrks, a ma'r' mynywod mor ffyrnig .a,'r dynon pan bo wmladd yn bod. Dyw'T Montenegran ddim yn ffond o wetho. yn eetha teppyg i'r forwn yn newid i gwasanath. "Os of an gwaith arni," mynta'r Mish- tir newydd. "N accos, ar fencos i," mynta'r en fish- tir, "watit i daiius i yn cyscu wrili i I ochor a lawar gwaith." Y BULGARIANS. I Ma wlad a diccyn o opath am deni, a ma'n dreni wir ddyn fod y Kaisar a'i griw wetti i widlan nw i ddod yn y'n erbyn ni. Y criattir gwana yn Bulgaria yw y brenin, rwy short o geelog y gwynt. Dynon tawal yw'rr Bulgarians, on bod diccyn o dwtch yr en frawd a'r clusta irion, wnnw fu yn cal diccyn o bleto a Balaam, fi stieciff at i boint nes cal beth ma fe'n foyn. Ma i tai nw "in good ordar," a os yw y Bulgar yn yfad diccyn ar y mwya dim on amsar "gwyl" fydd yni, ma fa'n sobor y rest or llwYddyn. Dynon yn ffond o eddweh, yn weethwrs calad, a lot o boints da yn i cymeriata nw. Ma'n dreni, fel y gwetas i, fod rap- scaliwn fel Will wetti gallu i cocso nw i ddod mas. "Olo Dai! Ma fessinjar yn i brasgamu ddi." "Wota the niatter mate?" mynta Dai. "Buck up Ni'n Doi, there's 'ot work waitin' us." I buckson a chi gewch wpod yn y ben- od nesa os byw a iach a arty. (I'w Barhau.) ————— —————

Advertising

CYNGHOR DOSBARTH YSTRADGYNLAIS.

Advertising

!INNER MEANING OF I jCOMPULSION.…

STRANGE FUNERAL MISHAP.

Advertising