Hide Articles List

17 articles on this Page

Iapel AT GYMRU WEN

News
Cite
Share

Iapel AT GYMRU WEN I GAN Y GWIR ANRHYD. D. LLQYI? GEORGE, CANGHELLYDD Y TRYSORLYS. Mewn trefn i anion ein hieuenctyd cr ganol eu goruchwylion cyffredin i am- ddiffyn diogelwch ein tir, nid gormod gan y genedl heddyw un aberth nac ymdrech. Dyledswydd pob mab a merch a adewir ar 01 Vjdyw ymarffr, gyda? chymorth Rhagluniaeth Duw, bob, gwroldeb ac arafweh dyna yn unig ail ein cysgodi rhag canlyniadau gwaethaf rhyfel. Mewn sobrwydd a hu anbarch meddianwn ein heneidiau, fel v bvdd- om ffyjldlon i Dew a'n gwlad, ao o wneud hyny f", leddfir min dioddefaint i weiniaid y tir. Heddy,w. mewn parchedig ofn a di- frifweh, gadewch i ni osod at ein calon- au dair dyledswydd bwysig:— Y Ddyledswydd Gyntaf ydyw peidio bod mor ffol a llesterio ymdrechion y Llywodraeth i gadw yn ddisigl gyflwr arianol wlad. Nid yw cyfoeth ddoe wedi ei gyffwrdd. Nid oes neb eto yn dlotach er hyny; os y myn pawb droi ei eiddo-yn aur batliol ni ddiehom dim ond dinystr disyFyd ein goddiweddyd. Dygir busnes rhai o brif genhedloedd y byd yn mlaen yn amser heddwell gydag arian-nodau, heb aur bathol yn wel- adwy o gwbl. Heddyw y cwbl ofynir genym yw peidio hawlio aur, eithr vn. hytrach talu a derbyn tal mewn nodau ac arian. Yn lie aur bathol fe roddir i hawb arian-nodau: fe wna'r arian- nodau hyn y gwaith a wneir yn gVfff- redin gan aur bathol, a bydd yr aur yn rhydd i ymladd wrth gefn ein milwyr frwydr arswydus ein rhvddid. Dynion ac aur ydyw anghenion anhebgor y foment. Os yw nodyn mor werthfawr a sofren, ac os y cyflawna holl wasan- aeth arferol sofren, os y ca ei dder- bvn a'i newid pa le bynag v cynhygir ef o fewn y Deyrnas Gyfunol, yn- fydrwydd a llwfrda anheilwng o bobl yn ofni Duw ydyw coledd rhagfarn gut i rwystro'r genedl yn nydd ei hing. Defnyddied pob dyn, gan h vrny, vr arian-nodau, ac felly cynorthwyed i'w dodi mewn cvlchrediad. Yr Ail Ddyledswydd ydyw peidio prynu un amser fwy o ymborfh nag sydd raid wrtho ar y pryd. Y mae prynu llawer yn chwyddo'r gRw a thrwy hyny yn codi'r prisiau yn mhell 1) risiau vii inlie l l uwchlaw'r safon gyffredin; felly Ihvyr lethir y gwan rhwng dau bwn: cyflo<^ Ilai a phrisiau uwch. Penderfyned poh Cristion y Sabbath hwn i ymatal rhag un gwastraff pechadurus. ac i beidio estyn ei law o ddydd i ddydd at fwy ii,,i, i raid o gvfoeth v genedl. Y Drydedd Ddyledswydd: Yirdiech- od ]loll gyflogwvr JIRfm h-l eithaf eu gallu i gadw eu dynion mewn gwaith. Newyn ddilyno ddiffyg gwaith, a gwae a gofid ar y plant diniwed. Ni ddylai un gwaith, cyboeddus na phreifat, sefyll 06 y gellir mewn unrhyw ffordd ei gario yn mlaen. Dechreuer gweith- io ar welliantau cylioeddus, terfyner gweithio "overtime' er mwyn cymery i ychwaneg o ddynion i mewn. Gwell i bawb weithio amser byr na bod llawer yn ddi-waith. Gyda chyflog bach gellir sicrhau angenrheidiau prin bvwvd, heb- gyfloflg o gwbl nid oes yn aros ond di- raddiad cymdeithasol a dinystr. A wna pob cyflogydd, gan hyny, gymaint a hyn o anrheg ax wlad: peidio troi yr un gweithiwr o'i wasan- aeth tra y gall trwy ddyfais ei gadw, a llunio cyne i gyflogi vchwaneg o ddynion ? Ar lafur y bydd byw'r genedl yn amser heddweh ac ar lafur ac aberth yn unig y gellir ei clivnal yn nydd rhyfel. Ni wyddys eto yn Rhagluniaeth ddoeth y Goruchaf beth fydd diwedd y rhyfel erchyll hwn er hyny bvdded i ni a orfodir i aros gartref ar YI tir, yn V. lofa, yn y chwarel, gvflawni'n ffvdd- Ion y dyledswyddau uchod yn yir un ysbryd dewr a hunanaberthol ag a feddiana. ein brodyr ar faes y frwydr. D. LLOYD GEORGE.

THE IRON HAND.

Advertising

Our London Letter

CHARITY THAT MAY HARM WAGE-EARNERS.…

[No title]

SOCIALISTS SENT TO DEATH.

WARNING TO "COMBINES." I

GREAT WELSH SCHOLAR'S DEATH.

THE NEW SOCIALISM

ISWANSEA'S TRADE REVIVING

BRITAIN AND AUSTRIA I AT WARi

Advertising

'B.S.P.',S MANIFESTO TO THE…

————.———— I -COAL -EXPORTS…

Y0FXG THVES TO BE REMEYEI)

GREAT WELSH SCHOLAR'S DEATH.