Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

.... ¡.. -..z.. ,".# ,...,…

News
Cite
Share

¡.. -z.. ,# CTFARFSB IUSOL DOSBABTH Y GL8 CAREG Cynaliwyd y cyfarfod uehad ya Afeer- tawe, dydd Sadwrn diweddaf, lryd yr Agorvryd y cyfarfod ran ilr Llewelyn Jones, Ponthenry, a cram mai hwa oedd y cyfarfod cyntai Y9 y flwyddya, a bod tymor ei wasamaetli fel swyddog wedi dod i bea fed cstdefrydd y Dosbarth, cymerodd y famtaas str y cyleustra i ddiolch i'w gydwaithwyr yn Portthenry am roddi iddo yr aarhydedtf o gaol bod yn gadeirydd, hefyd i'r gwaJMUtot gyrc- rychiolwyr aIR bofc oefnogaeth roddwyd iddo yn nhymor ei swyddoganih. Teimlai eu bod yn wir ddyledna o Larch tuskg at- ynt ar g yfrif byny, ao hyderai, ar iddo fori mewn swydd ax iwyddytt lied af- twyddiajnua mewit araryw ystyran, eto gobeithiai fod llawor wedi derlky* gwell. tantau yn en hwrian, a cbodi en ham- gylchiadaa. Dymnmai am bob oymorth i'w olynwyr, ao y byddad llwyddiant Otwy yn d'iya yTt?drechiaa y ewyddogion presenol a gwoitkwyr y Dcskarth yn gyffredinol. Wedi hyn, cynygiodi y goruchwyliwr y bieidlais fwyaf wresccal o ddiolebgarwch i Mr Jones am ei yraneillduad o'r swydd, ar gyfrif ei ffyddlondeb s'i was- anaeth i'r Doabartb y* nhywor « øwydd. ogaeth. Er fod Mr Jones yn barod i gyfrif ei waaanaeth yn fycbaa yn ei teddwl ei hun, yr aadd aanddo i ddwyn iystiolaeih fod ei gjaKwjddagum a gweithwyr y Dqsbarth yn gasod mrwy o werth ar ei lafur a'i ymdmeilion o blaid ei gydweitiLwyT ye y Doebarth, a gobeithiai y bydd ffrwyth ter"iog i'w fe-di eta o'i lafur diiino. Hefyd, yr oedd am langyfaroh a cbroeBawi Mr William Owen, atalbwys- wr, Blaanywouxt, i'r «woB gadair fed ol- ynydd i Mr Jones, a Mr W. Walters, atalbwyawr, IattTualtional, ar ei ddewis- iad i fod yn is-gadeirydd i'r Doabarth am y flwyddya bresetiol. Gallai ddwyn tyatiolaeth gref • blaid y ddan fel dyn- ion gwir brofiadol yn ngwaitk y Dos- barth, wedi oaed pdofiad belaeth mewn gwahanol gyfoi, ya berooaaa o fa:rn addfed, ac wedi, a« y» bod yra weilbhwyr ffyddlon o blaid on oydweitbwyr ya gyffredinol, en byni a/t kaabri i ddyr- &Iafn pob gwaitiliwr i aefyllfa UWGh. Dymuna.i lwyddiant i'r kmt «wyddog oedd yn ymneilldoo, a llwyddiant ar yr- fa. swyddogcd y dda. frawd oedi ya dod i waith. Pasiwyd y bUidlai* prda brwdfrydedd. Wedi hyn, eabryi aaterehiad oynwya- fawr gan Mr Owen ana sin aefyllfa bies- eool, a rhoddodd lu o awgrrmia-da.i a eodai o'i sylwed"tk o(mff -)n "f Y. fel dasbartk gweitkiol, as apet aw yn darl" at b .b oedraa ya arbenig dia -if.i "I, teuajna, i fod ya faddylgmr i ddoLilen llawer, ac i wnaud em rhaa, ttrwf gyniT- yd dyddordefc yn acboa Ll&far, ac i wneua eu gorea i hyrwyddo rv ":dn bob mudiad fydd .'i daodd lerJó>:i y gweithwyr yn gyffradiaol. Yna, cafwyd ycbydig airiaa gan Mr. Walters, yn dielok an y teimladan da amlygwyd tuag ato ya y oy far fod, ac hyderai j caffad y awyddogioa presenol bob helg i waen d an dyiedawyddau. Pasiwyd pUidlau w kngyf&rckiad ar ddychweliad Cyfriaia LhrYJJCG ya ol i'r Doebarth. Dorbyniwyd adroddiad y geruokw-vliwr a.r yr anghydfodaa fodola yn y Domcbarth yn breeenol, a ahaed ei gyfarwyddiadau yn nglyn a'r eyfryw. Ail-etholwyd Mr Morgan yn Dryscr- ydd i'r Doabarth aia y iwyddya hon. DYFFIiTN LMMAII(.-Bod gweith- wyr y lofa baa i'w talu o'r Dosbarth oherwydd eu at-reio krasanol. BRYN'HENLLTS.— Bod «a foruch- wyliwr i wneud ymchwiliad i aahoa un aelod o'r lofa hon, a bed ei fara i fod yn derfynol yn yr ackos. AMMAN VALLEY.—Bod aahoe y lofa Iron i'w gyflwyao i gyfreitkiwr y DOB- barth. GWAUNCABGURWBN.—Bod ys- grifenydd y Doakartk i ddaafon at Cryngor Gweinydod Caardydd, i wasgu arnynt i wnend pob brya i gybona ar y tymor aydd i'w gyfrif ar gw/ieud ov-far- taledd o'r enillïo.. 4aa ddyfaraiad Lord S. Aldwyn ar iaelfaa arfiog. RHOS.—Pasiwyd pleidlais ya ffafr gwneud pob ymdreok ar ran y Doebarth i gadw y pylor a alwir "Samacriita" ar lechres y pylor, kod y pereonAu can- lynol i fod yn ddirprwyaetk ar yaweled a'r Ysgrifenydd Carteelol i'r ajacon hwn, sef, Mri. J. J. Jaaaes, atelbwtewr New Cwmgorse, a Lewia Prioe, Ehoa. Hefyd, bod yr un ddirrwTaoth i gymmoryd i fyny yr aped w dditaa yr adraa hfwio o'r Mines Act, aydd ya gorfodi y gweithwyr i ddod allan t'r pw«ddili o'v pylor yn niwedd pob tyra. Bod tnreth. a 60,. yr aejod i'w daafon i Dr3--ryU y Dosbartk tel tjjetk Dos- barthol am y mia hwn. I DATID MORGAN, Ysg. >»•« i

TELTJTE6 BRIOIDASOL

Advertising

YSTRADGYNLAIS . COUNCIL.

—————>«♦»«I IFIVE LABOUR MAGISTRATES…

PONTARDAWE POLICE COURT. 1

-] DUBININ WORKERS' MORAL…

Advertising

.FOOTBALL I

PONTARDAWE'S ACHIEVEMENT I

Advertising

Swansea Labour Anociation.