Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

DYSERTH.

Advertising

[No title]

I MARCHNAD YD LLUNDAIN, Dydd…

I MARGHNAD YD LIVERPOOL, Dydd…

I MARCHNADOEDD YD LLOECR.

I MARCHNADGEDD CYMRU.

-,i MARCHNADOEOD A FFEIRIAU…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

i MARCHNADOEOD A FFEIRIAU ANIFEILIAID, ] BIRMINGHAM,-Mawrthl7eg.—Cyflenwad bychan oedd o wattlteg a defaid, gyda, galw tawel. Biff, o 6e i i c; a irfytofi, vie i 10c y pwys. Y cyflenwad o foch yn gyminedro.,t ond swm bychan o fusnes a wnaed: moch baewn, 12s 3c i 12s 6c yr 20ain pwys; mocb i'w tori, 12s 3c i 12s 6c yr 20ain pwys hych- od, 10s i 10s 3c yr 20ain pwys. BUILTH WELLS, Mawrth 16eg.—Y cvf- enwad braidd yn fychan, ac fe'i cliriwyd yn gyflym. Buchod gyda lloi yn cyrhaedd o ll;p i 20p swynogydd, 12p i 14p gwai theg dynewaid, lOp 10s i 12p 10s; a blwyddiaid, o 8p i lOp y pen. Myton yn gwneyd o 9c i 9Ac y pwys, 'Doedd dim biff i'w wel'd o gwbi. CAERLLbJON, Mawrth 12fed.-Dargoo- wyd nifer dda cr Wttrtheg, ac yr oedd pryn- wyr yn weddol liosog; yr ystoc yn cael eu clirio yn gymmedrol. Y prisiau Buchod llaeth. o lUp i 24p swynogydd, 14p i 17p a hcffrod, 9p i 14p. DONCASTER. Mawrth 14eg.Cyflen-wad cymmedrol o wartheg, a'r galw ar draws y cyfartaledd; prisiau yr w thnos cynt yn cael eu talc. Gwartheg llaeth, 23p; heffrod cryflon, 12p i 15p 10s; bustych cry lion, 13p i 16p gwartheg cwledig, lip i I3p; ac ystors ieuaingc, 8p i lOp y pen. Chorlanwyd dim dcfaid. Cyflenwad pur wael oedd o foch, a'r fasnach ddim yn agos y peth oedd yr wythnos ddiweddaf: -perchyll, o 16s i 22s; ac ystors bychairi, o 2os i 35s y pen. HAY, Mawrth 12fed.—Effeithiwyd cryn lawer ar y ffair fi 3el hpn am y cynnelid un yn Nhalgarth yr un dydd. Y cynnulliad yn ilii nag add; a chafodd hyny o ystoc oedd yno eu clirio ei byn canol dydd am brisiau boddliaol. LEICESTER, Mawrth I leg^—Fel yr oedd i'w ddisgwyl ar ol ffair wartheg y Mawrth, yr lion a gynnaliwyd dydd GA-enei-, 'doedtl ond cylien wad bychah iawn yn y farchnad dydd Sadwrn, a'r ystoc a ddangeswyd yn i-hai oedd heb eu gweithu ynyifair. Yr osdd nifer yr anifeil'aid mor ychydig fel nad yw yn werth nodi prisiau. LLANBEDR (Aberteifl), Mawrth lOfed.— Y prisiau yn marchnad ystoc tewion oedd- yut :-Gwartheg tewion, o lOp i 25p teirw, ISp i 23p teirw o frid, 28p myllt ac wyn, 2)S i 50s; pyre, 45s i 60s moch bacwn, 5p i 7p; buchod gyda lloi, 16p i 20p ? Iloi, 3p i Up ac ) stors, o lip i 13p. TALGARTH, Mawrth 12fed.-Cynnulliad lliosog, a gwnaed bUsiies da, yn enwedig yn y math goreu o geffyiau gwedd, am lia rai f caed o 45p i 65p; rhai-o ansawdd ailradd- ol, o 35p i 45p; cobs, o 18p i 27p bustych blwyrld yn gwneyd o8p i lOp dwyflwydd- .aid, 12p i 15p; swynogydd, Up i 14p; bMChod gyda hot, o 16p i I8p;, bitI goreu. o 7c i 8c y pwys; etto, ailraddol, 6Ac i 7c; veal, Uc i 10c; myton, o 9c i 9Ac wyn blwydd, 10c i lie a lamb, Is Ic a Is 2c y pwys perchyll, o 23s i 28s y pen pyre, 12s i 13s yr 20ain pwys a moch baewn, 12s i 12s 6c yr ugain pwys. TREF Y CLAWDD, Mawrth 12fed.—Yr oedd y galw am wartheg yn neillduol o dda, a'r cyflenwad yn weddol. Gwnai buchod swynog o lip i 15p; bustych dwyflwydd, 12p i 16p; buchod gyda lloi, 18p a blwyddiaid, 8p I lOp. Dangoswyd ychydig o geffylau. Y galw am geff ylaii gwedd yn lied dda, eu prisiau o 40p i 50p. Gwerthai cobs o 20p i 25p a hackneys, I fyny i 30p. Nid oedd ond ychydig foch yn y ffair. SALFORD, Mawrth 17eg.—Y cyflenwad yn llai, yr hyn barodd i'r fasnach fod yn gadarn, a'r prisiau ryw gymmaint yn well. Y fasnach mewn gwartheg yn araf, ond yn bur gadarn, a thueddai y prisiau at godi. Marchnad y defaid yn gadarn, a'r gwerth- wyr yn cael Is y pen mwy na phrisiau yr wythnos ddiweddaf. Y prisiau:—Gwartheg i Sic y pwys; bustych a heffrod da, 6|c i 7ic; gwartheg canolig a buchod ieuaingc da, 6c i 6ic; gwartheg garw (rough), 5!c i ote; defaid bychain dewisol, 9c i 10Ac; etto, trymion, 8c i 9c; wyn, 7c i 8Ac; a lloi, 7c i 10c y pwys. Yn y farchnad —Gwartheg, 948 (I eihild, 136); defaid, 7,930 (lleihad, 554); lloi, 88 (Cynnydd, 3). Yr oedd 2,565 o ddefaid wedi eu clipio a 25ain o fuch- od godro yn y farchnad.

Caws.

Cwair, Cwellt, Malp, a Phytatw.

Hopys.

çwtan.

Advertising

-_.- - FFEIRIAU CYMRU.

í AMSER COLEU LAMPAU.

Advertising