Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

DYSERTH.

Advertising

[No title]

I MARCHNAD YD LLUNDAIN, Dydd…

I MARGHNAD YD LIVERPOOL, Dydd…

I MARCHNADOEDD YD LLOECR.

I MARCHNADGEDD CYMRU.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I MARCHNADGEDD CYMRU. BUILTH WELLS, Mawi-llx 16eg.—Prisiau cyunvrchion o>-ddynt^VYyau, iSeg ac ice- am .1- jiiienyn, Is 2c a Is 3e y pwys; pv- tatw Y'1 11awn 6s y 112 pwys cywion, Ilk y ]>wys hen ieir, 3s 6c y cvrpl; Howls, Us öc i 4s G: y cwpl; cwningod, 8c vr un. CASTELLNEWYDD EMLYN, Mawrth 13eg.-OynnuUiad gweddo), a then dda yn y farchnad. CyHeinvad g'.v< ddol o Yn'en\ n' n m yr hwn yv oedd gaiw da, yn ol y prisiau (anlynol-\iiLoayn di-hale.u yn lympiau at ilendio, Is i Is Uc; üHo, mown Caspian, yn hallt He wedi ei iiendio, Is i Is 0.'c, vn o-, ei itllsilwdd; etto, yn rhoiiau, Is 2>; y pwvs. Wyau (cyflenwad a galw dn), 8s 6c y 120. Ffowls ieuaingc, 6e i 7c ypwvs yn fyw, nell o 4s i 5s 6c y cwpl; hen ffowls, 28 8c i 3s y cwpl; a hwyaid tewion, 4s 6c i 58 6c v cwpl. Cwningod, 5Ac i 7c yr iii etto, ieuaingc, 4c i 5c yr un. Perchyll, 20s i 23s y pen pyre, yn farw, 10s 6c yr 20ain pwys; pyre bvw, o 8s 6c i 8s 9c yr ugaiu pwys raoch bacwn, 8s yl' 20ain pwys. Hen ddefaid. o 3',c i 3?c y pwys wyn, 4c i ?c y PWY8; lloi tewion, 1c l 4c y pwvs. Lloi magu, o 30s i 35s yr un gwartheg blwyddiaid, 8p i lOp dwyflwydd- laid, lOp i loJp: Imchod à lloi wrthdroed, 14p i 17p; etto, hen, 12p i 15p heffrod ft lloi, 13p i 16p. Teirw tewion, o 278 i 30s y 112 pwys buchod tewion, o 2Bs i 26s y 112 pwys. Cig- fwyd-hiff, 7c i 10c pore, 8c i 10c veal, Oe i 10c a myton, 7c i 10c y pwys. DINBYCH, Mawrth 18fed.—Ffowls, o 5s i 6s y cwpl; wyau, 13eg a lieg am Is; ymenyn j ffres, o Is 3c i Is 4c y pwys biff, 7c i lie; a myton, o 8c i 10c y pwys moch tewion (yn fyw), o 5Ac i 5ie y pwys; cwningod, Is 2c y cwpl; gwlan fSaesnig, o Is i Is le; a gwlan Cymreig, o 10c i lOic y pwys. HAY, oedd yn lyaii-, hefyd, ond y cymmlliad yn llai nag arfer. Prisiau cynnyrchion fferm, &c., fel y can- | lyn :—Ffowls byw, o 4s 6c i 5s y cwpl; etto, wedi eu trwsio, 5s i 5a 6c; hwyaid byw, 5s 6c i 6s; etto, wedi eu trwsio, o 5s i 7s; wyau, 14eg a 15eg am Is; ymenyn, Is 2c a Is 3c y pwys; cwiungod, 9c yr un; ysgvfarnogod, o .1' t:)' 0. l:) 2s 6c i 3s yr un a phytatw, 6s y 112 pwys. LLANDILO, JMawrth 14eg.—Ymenyn, yn bwysi, Is Ie i Is 3c y pwys ymenyn mewn Dybiau, Is He y pwys; wyau, 16eg am Is; caws Cymreig, 4Ac i 5c y pwys; caws Caer- ¡ pliili, 8c i 8c y pwys a chaws Cheddar, 9c y pwys ffowls, Is i Is 2c y pwys; hwyaid, Is lIe y pwys cwningod, 8c yr un. LLANRWST, Mawrth lOfed. — Ymenyn fires, Is 3c i Is -lc; etto, halen, Isle i Is 3c y pwys gwlan, 10c i 11 Ac y pwys ffowls. o 4s i 5s y cwpl; wyau, 12eg a 13eg am swllt; a phytatw, o 4s i 4s 6c y 112 pwys. LLANYMDDYFRI, Mawrth 13eg. Y prisiau yn sefydlog, ac fel v canlyn: — Blawd gwcnith, o 81s i 3-is y'sach; bwyd ednod, o 15s 6c i 16s y pwn; blawd ceirch Cyiiirti, 3c; etto, yr Alban, 2;,c y pwys; bananas, Ie yr un, a 13eg am Is; pya hollt., | 2Jc etto, gleision, 3c y pwys cig gwedder, ) 9c i lOc y pwys; caws Cyrnru, 4c i 6c y pwys; ymenyn ffi -.s, Is Ie i Is 2c; etto, hallt, Is OAc l Is 04:c y pwvs; gwlan, o 10c i Is y pwys ffowls, o 3s 6c i 4s 6c; a hwyaid, 4s 6c l 5s 8c y ewpl; wyau, 16eg am Is: pytatw, wyth pwys am 6ch rheonllys (rhubarb), 2ke y pwys clo: on cynnar, lAc i 2c v pwys. NARBERTH, Mawrth 12fed. Prisiau y farchnad wytlmosol fel y canlvnBiff, o 7c i 10c myton, He i Ile: laiiib, 10c i lie pore, 8c i 10c a veal, He i 10c y pwys cwningod 6c i 7ic yr un ffowls, 4s i 5s y cwpl; ymen- yn yn bwysi rhoiiau, Is 2c i Is He y pwys; etto, mewn casgiau, Is Ic y pwys; wyau, Otto, i 16eg am svdlt; a chaws Cvmrcig,5c y pwys. RHAIADR, Mawrth 11 eg.—Y cyflenwad g-ymmaiut. a'r cyfartaledd, galw bywiog, a'r evnnulliad yn wmldol fawr. Yprisiau oedd- yiit:-AVN-aii, 13eg a 14e, ani Is; pytatw, o 5s 6c i 6s y 112 pwys ymenyn, Is 2c a Is 8c Y pwys; ffowls byw, o 4s 6c i 5s y cwpl; ffowls wedi eu trwsio, o 5s i 5s 6c; hwyaid byw, 6s i 6s 6c cwningod, 9c yr un ysgyf- arnogod, 2s 6c i 3s yr un. RHUTHYN, Man-i;tli IfeA-Ffowls, 5s i 5s 6c y cwpl; hwyaid, o 6s i 7s wyau, 15eg ac 16eg am Is; ac ymenyn, o Is 2c i Is2c y pwys. TALGARTH, Mawrth 13eg.—Y cyamulliad braidd yn fychan am fod y ffair y diwrnod cynt. Sut bynag yr ocellI yn farchnad fyw- iog, a'r prisiau yn foddhaol. Ffowls wedi eu trwsio, 5s i 5s 6c y cwpl; hwyaid wedi eu trwsio, 68 6c i 7s: ysgyfarnogod, 2s 6c i 3s yr un; cwningod, 9c; pytatw, 5s 6c i 6s y 112 pwys; wyau, 14eg a 15eg am swllt; ac I-iiienyn, Is 2c a Is 3c y pwys. TREF Y CLAWDD (Knighton), Mawrth 12fed.—Cyflenwad bychan a galw bywiog. Y prisiau a frynent oeddynt:- \Vyau. 15* g am Is; wyau liwyaid, 13eg am Is; ymenyn. Is Ie a Is 2c y pwys; ffowls, 4s i 6s 6c y cwpl; | etto, wedi eu trwsio. 2s 6c yr un; hwyald I 4s y ewpl; a cwningod, 9c a 10c yr nn. J j WIIITLAND, Mawrth 13eg.—Yr oedd y t cynnulliad a'r cyflenwad yn weddol lIe yE- t yried yr hin wlyba fodolai. Ymenyn casg- iAu, gyda halen, 12c i Is Ie; etto, yn lymp iau. lieb halen, 12Ae i Is lc;, etto, yn bwysi rhoiiau, gyda halen, Is le i Is 2c y pwys; wyau, 14eg am Swllt} cwningod. 8c yr nn ffowls byw, 5s i 6s y cwpl; dofednod wedi eu t rwsio, 10c y pwys pore, 6c i 7c biff, 8c i tc; myton, 9c i I Oc; lamb, 10c 1 lie y pwys.

-,i MARCHNADOEOD A FFEIRIAU…

Caws.

Cwair, Cwellt, Malp, a Phytatw.

Hopys.

çwtan.

Advertising

-_.- - FFEIRIAU CYMRU.

í AMSER COLEU LAMPAU.

Advertising