Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Streic y De.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

[No title]

I Llith Die Jones.

mwa—wmommm Can y Ddau Hen…

Advertising

Hen Qynicriadau Hynod.

Y LLAW WENN.

Advertising

ICyfarfod Misol Dyffryn Chvyd.

Nadolig y Plant.

PENMACHNO A R CWM.

News
Cite
Share

PENMACHNO A R CWM. PRIODAS. -Y dydd o'r blaen cymerodd priod- as le yn Llanrwst cvdrhwng Mr John Owen, Machno-tcrrace, a Miss Deborali Jones, CarrogV Y gwas a'r for wyn ocdd Mr Evan E. Jones, Car- rog (brawd y briodasferch^, a Miss Lizzie Owen, C. thin-square (chwaer y priodfab). C Y M I j EL TIIA S SILOH. Nos Fawrth cyn- haL wyd cyfarfod o'r gymdeitlias. Cafwyd ancrchiad gan Mr R. Morgan Jones, detholiad ar y phonograif gan Mr Hughie Roberts, a phapur gan Mr J. P. Jones. Yng nghvstadleuaeth ad- rodd emyn i rai dan 16:'g oed, rhannwyd y wobr rhwng Ll. Roberts a Howel Prichard, ac yng nghystadleuaeth chwareu gyda'r offeryn yr oodd Air Albart Jonos a R. J. Roberts yn gydradd. EISTEDDFOD NADOLIG.—Daw rhestr enill- wyr yr Eisteddfod ailan yn llawn yn y rhifyn nesaf o'r "Gwalia." Y GENHADAETH BLWTYFOL.—Dechreair y genhadaeth uchod lonawr 28ain, ae y mac i bar- hau hvd Chwefrol 5ed. Ceir gwasanaethau yn St. Tyddud ac yn Eglwys Genhadol y Cwm. Y cenhadon fvdd y Parchn Canon "Williams, Ty Ddewi, a Chanon R. T. Jones, Glanogwen. Bydd trcfn y gwasanaethau fel y oanlyn :—Nos Sad- wrll, Ionawr 28ain, am 7, gwasanacth agoriadol; dydd Sul, Ionawr 29ain (sef y 4ydd Sul gwedi'r Ystwyll), am 8 yn y bore, y Cymmun Bendigaid; 10 gwasanacth a phregnth; 2 v prynhawn, an- crchiad i'r Ysgol Sul; 3.15, anerchiad i ddynion; 6, yr hwyr, gwasanaeth a phregeth. Bob bore drwy'r wythnos am 10 bydd gwasanaeth arben- nig; yn y prynhawn (oddi eithr y Sadwrn) am 4.15, gwasanaeth i'r plant; a phob hwyr am 7.15, gwasaneath a phregeth. Prynhawn Mawrth a hu am 3, BJ 'd gwasanaeth byr i wragedd a mere-hod ac aaen'v.ad. Prynhawn Mcrehcr a Gwenor | bydd gwasanaeth Seisnig. Dymu/r cyfarfodydd i'w cynnal yn Eglwys Genhadol y Cwm:—Nos Fawi-th a nos Iau am 7, gwasanaeth a phregeth. Dydd Sul, Chwefrol 5ed, bydd yr holl wasaaaeth- au fel ar y Sul blaenorol.

[No title]

I I Cymraeg Llafar Gwlad.

Canon Newydd Bangor.

[No title]

--Ieuan Gwynedd. "

I Dros y Gwir.

Anfadwaith Hcundsditch.

[No title]

ONE MOMENT PLEASE.

Advertising