Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Streic y De.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

[No title]

I Llith Die Jones.

mwa—wmommm Can y Ddau Hen…

Advertising

Hen Qynicriadau Hynod.

Y LLAW WENN.

Advertising

ICyfarfod Misol Dyffryn Chvyd.

News
Cite
Share

I Cyfarfod Misol Dyffryn Chvyd. Yrug UGFEA'PEIL YDK^ROAD, RhyJ, y PJU CVFA.r- fod mdsod OLA'r FL'wyddym, a ii'YV.yddtd gtain M.r OWEN Wdtiliiiaims, Bodfari. W Y CYFARFOD CYNTAF. Dcedir C-uwyd gan Mr Edward Wdiliacns, ABE-rg'A.e, a cihadamlia'wv~d COVCODION v cvriiij:- too cynifc. W Hysibyswyd fod Mri Joh-n W. £ iLaans, RUiEw, a. "VVnHlaum JJonee, Gtroes, a'r PEXCH. Issacc JONES, NA.ntgyn, E/rufoii eu ddolch. am GYDYMDEIAIIILTAID y CYFAXIFOD IMISOTL hwy IA p-LL-ofedigacfthau. CYISTUDD Y PARCH D. WATKINS. Enwyd y Tsrodyx CAMIYIIDL yin BWYLL^OX i yatya-ied adh0;3 y Parch ÙiatVid W at.kia:s °Y!il. at ,|rystruda: hn T. D. Jones, jolm Jones, 1 C-ffiaal; R. Roberts, TX'EFX^AAIT; OW'2'll WID- Cdaps, )W ilia am MIS, Rhiw; a T. P. Roberto PRION (yn gyiirUjydd;. PASII'VVYD .pendeafyndeud ar fod y Cyfarfod MIIIAOIL Yill oi gyno^THV.yo, AC fod cars am rodd- IIONI i'w waicud at egrwysd a PHERBOCAAI UAID^- oJ. Hefyd PA^IWYD D OIYM; D Gyfarfod MISOL Drdialdwytn gyd'wieirthffedu yn 37 aehoe. YN G1 ISRYCHIOILWT R. D-EWISRWYD y hrodyr caE'lytiol i gyxtaycih- ioili X Cyaaxfod Miisoi :—I'x GYANANFA Gyfttcd- IIICL Parchn. John Roberts, R. R. Paxxy, R. P. L'LIGC.KA, LIE-ilLeait ROIAEATS, Barwxin/ig, A.S., A Mæi David Owen, Diaiibych; ec R. Ji. ♦ITE.BEO'TIJ, Hcai'jLiaai; i'r ddwy gymdeitiisusfa INESAF: Paschm. Eidwasd illhoaiias a> })iJ.,vid JOEBM, A M,r:i Jaeotb Josies, Rhyil, a Henry HUGHES, Bechyanibyd. AMRYWION. R.^NILIAIIX y CVF arfod Mdisol TNE&AF yng X.QIHA^)EIL Seisaiig RJHUDJHYN, Iomawar L^ETG, AC cpwyd y PAJOLI J. Verxuei* Josues & Mx Will- 2IAJII loxiy, Dcimbych, I HOI] i p.roo;ad.a. u' J.' Dwyddogi O'LI a g-wrando hames W ADICTS vn y lie. ADIVCTDDDAD am gylcihreddad! y coatnioid- CI IOLI cyiuoLdiiiboi, a rhoed AAINIGAETH g-in y J>;a,xii J) natjcls JOACTS j iroi gwerl cexnogaeitih IJDIDYNT.—"Gciyrnwyd i'r Paxtih John ROBEIRTA ,:1, Mx Thomas RoOIberitsb Rhyil, barotoi eylch- ayichyr ar y matex, a' AMCAI i'r C^WYSD. --LLEUCIH'WYD. i'r I'AAX'IH David JOINIES am VD NYDDTOTNDEIB ym. DO.-JIJAII'TFLIU'R "Biiwyddiadur. ILIYLIJYTWYD fed Mird AJbetl, DALIES, (COED CJ.;1(}3, AC FEAAC Diavees, rrrvtfiull LVhaf, wedri üu gadw ii yå1 Rcccb (X £ ANF- TGAI&AM). Clhwaiiitgnvyd emiwau'r PARCH R. H. ILIIEOISSS a filii Ooxcnwy JOLCS ax igytfeis- t y G'CEOHAIDIAEIDA TLRAMOX rum da:r BDVN- edd. ANELRGHIAD GAN SYR HERBERT ROBERTA. Yr Syx Hexbert Roberts, A.S., sy'n haexLeir yn Au. £ irg<Le, yai breEeiiiEol ya y cy rn.iioa, a g-wmacitih syiiiwadia.u buddiou iawta 1".1.: g:'lill'WYS. y CYTDIIUYITIAYIR A axuroaiwyd i'x eg- w: 0 Vjiiirtla 1 x aeucdau, aC Vill Il-C--L; UOI yx XTIUISRJJ^YD. Pwya.eisiodd y boneddwx éUl- L-iiydeoaus bwyu_ccd ydvw ci. ibcttil I-EUIAIAJAC 0ywwu rou syuw A'r"BOI,bl, ed didiaaLUta- a. MYIYXX) yiuado; ac air ddyicdswydd lihiemi 1 WIIVU. eu dcethiaietb WCTH GI £ "L-LK> DA-CICLL CM PILAUC I gwu lesu G^T. iK AC HOW YN VALE-ROAD. Arweiaiodd y l'wron Edward '1 nomas a Mr Goronwy Jones 1Ú<:b. chaei ha.rues vr ac'hos yn Vaie-read, a gwrando f»rofiad>aia:r swy<ktogicn. liyebyswyd foo yr e^rwys yn luwr ei goial 01 piiiaEit a 1 phobi ieuainc^ ac fed vno rryddlosi- Oeto ea,nmc,auivy %r gw^hanoi ^as^na-dau. Dv- muc-Jii r brodyr am brchad mwy he^ceth o Jawemyod a. ^"orfoiedd yr eiengyi a mwy oirwd- fry•dood' gwaith. CiFARxUD Y PRYNHAWN. Arw-einid yn y dechreuol ga^n y Pairda it. EmeFt Jeuaee, ltutdiyia. 1 eaaeriynwydl anion ga^ir o gydymdeimliacll a r Paxoh K Btefkhon (wedi colli brawd), Mr J aba Jccce, W ai lxini-road (wedi ovlli chwaer); I a ran Watkias a Mr lciaiac Jones Horoo (mown g\vaa.edd); a Mr T. D. Joines a r Parch Joim Ruperts i yimweied1 a Mr Horny V .au;Lj (Rhyl) yn Ctl. gysiudd. AiviRYWION. Enwyd y Parc-di E. Jenkins, Mrd W. PTy-ce Joneo, Owen Wii'l'iaonis, a J. D. JCDL-S i ys.yrkxi c-axs cgVwys Afcawein ani gael eymud yiniaen i gweinideg. I"h?o?,d ar y jfaneh J Tudno Wiiiiaans a Mr Edwaxd W diliaxna, Abergele, i fi Lacdajr J. gja<Arthwyo g'yd'a garw oiiwaneg o sw\-ddcg- ion., a r Paroh ii. Rixsisards i fyn d' i LatiOoiu- lfe i'r an pwrpaa. yn lie r Paroii IL Wilhams. CAPEL i'OXX'A HENRY REES. Yr oedd ■adxodicmad y Pwyulgor Adadadu fel y oajdyn: Ymweiedid YT is-bwyligoa: o Eaxi- oairrisan i ddcwia cynlluti Capel 1.Jçfta. Henry Roes. Allan o dri ar ddeg o "designs" y gereu jdcedd eiddo Mri R, Owen a'i i'ab. JJIU r pwyHgor yn ffotfua i sicrhau gwagiaaaethi inix Auhrey Thomas, architect, Lerpwi, i'w cyf- arwvdtdo. C'adainhawyd yr adroddiad, a. pheodierfynwyd fod Uythyr yn cael ei anion -at Mr '1'hernas i ddtkdch iddio am ea g'airwjjgrw-ydd. Yl rhoi ei wasaaacth yn rhad. Y BYMUDIAD YMOSODOL. Yr oodd y Parca Jcihn Thomas, Caeixly<!d, --Yil broisenol ar ran y symudKidi udiod, a go-,od- odid yr aehoe yn giir geirbroin. CySwynwyd dioicii iddo, ac addawyd, y bydd y cyifartod misol yn ffydd'Ioa j'r easgliad- MATERION ARIANNOL. Dewiswyd y Pajclwi. R. Pic"- rdL, Owen Owens, Mri Owen W ihiaons, T. D. Jones, J. T. Joaas, R. Roberto, Tretaant, a G. T. Evans, Abergele, i ystyried sefylifa txysoifa'r cyf- arfod initsol. Dewiswyd Mr Edward Jcmes> Capel Mawr, yn archwiiiwr y oylfrifon, a'r Parch R. Wiilia-ms, Tanyfron, i ddarpar yr am- erohdad i'w ddodd yn yr adroddiad oenhadiol. Caniata,wyd y rhoddion hyn o Gronfax Lle- oedd Gweiniaid :—Vale-road, 4<p CA-m, 5p; Llysf.aea, 3p; Galitanclyd, 5p; Llanfoedr, 5p; Pún, 3p; Tabor, 3p; W ern, 4Pi Scar, 2p; flafod ElwT, 6p. Pasiwyd i roddi lOp i yabytai Lerpwi, a 5p 5s i'r Men's Institution. Rhvl. Y MODDION OYHOitDDUS. Prege'thwyd gan' y Pajelm. John Thomas, C&ardydti, a. J. T'udao Wfiiliamii, M.A., Dwi- •bveh. -oJ

Nadolig y Plant.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

I I Cymraeg Llafar Gwlad.

Canon Newydd Bangor.

[No title]

--Ieuan Gwynedd. "

I Dros y Gwir.

Anfadwaith Hcundsditch.

[No title]

ONE MOMENT PLEASE.

Advertising