Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Streic y De.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

[No title]

I Llith Die Jones.

mwa—wmommm Can y Ddau Hen…

Advertising

Hen Qynicriadau Hynod.

Y LLAW WENN.

News
Cite
Share

Y LLAW WENN. A berw'r ddinas yn myned bcethaoh, bceth- ilClh, cawsom awydd angherddol i diitanc od<.li- wrtho. Rywfodd teimlem yr ysgainder a or- d'dxnao yn oeri'r ta.n a fu'n Ecsgi mor hir ynaiom; ac ni iynaiem i hwnnw golli dim o'i wres. Ni aid yr un meddwl ddatbJygu'n iawn yng nghaool rhuthr tref. Mae rhyw fur neu giiydd yn oodi beunydd 0 flaen y Jiygaid, ao yn cadw'r cyiohyniyd yn cynTh 0 fown ter- fynwu. Mor fwyn felly oedd eael nawnddydd tawei mewn unigrwydd pur, heb yr un mur tu 1Il.ewn i'r gororau peii. Gwyddom yn. diUa am ledrith tonnau'r mor, ao yno yr aethom yn swyn yr awel dyner. Er cymaint yr yega.inder a. nodwedda fywyd yr oes hon, erys amoeil galoau 0 hyd i Sibrwd cydym- i'r fynwes bruddgiwyfus, aç wIth ym. bedUiau ohonom o'r si d;-orffwys, daeth ami i vvyj&n gajiedig i'n croosa-wu yn ei ffordd Rr- BENAI^ ei hun. CYT^ODIOA prudd dros y crcJgroc1 i IGYD, ac nid cedd boiydr i liwio gvas- ddiu'r dyfnfor. Ond yr ocdd hedd: hyd yn NG'riyliro y ton.nau afionydd; ac fod cym- ylau duoa yn a wyr ao adlais rhyfertJl\vy gwylaiiod u.wciiiben, ni a wcaom ryw oleu dieirhr y gorwed draw. 'Roedd ein meddvvi anesmwyth ELSOES wed'i yn rhydddd yr AWEIJ a ninnau megia mewn per- Jewyg yn gwel'd dryoh teddy iiau newyddion trvvy r gok-txnd JJELL. Bereiddied yw ori au llbnydd ar fin mor i fedldwl eifro I — oriau i wraetdo ar gyfrinioa y gorffennol a. gobekuiion y dyfodol. pryd y rnae bywyd yn ym- ddangos yn burach, a. dirgelion natur yn d'yfod yn amiycach, amlycach. Ac eistaddascm ninnau yn ynghanoJ. yr hudoliaeth felus, i wrando ar y tonnau a'r aweion yn aii-adrodd rhamarstau Cymru Fu. ii • it Wrth fachiud ynghudd drcs y cefnfor glas, ceiaia-i'r haul Uuddedag d'T'LU ei belydrau olaf oymydau a orifwy^ai'n ddiddug ar grychni' r titoim, ao yr effaitih yn glws od- iaeth. Er foo y nawnddydd tywyil Yll cyfiym dd'irwyn i'r yr oedd cyfeiliaeh y tomoau y rhy g.ysegiredig i'w oiiolli ar frys; ac wrth oedi OHONOM i weÙ! y cyfnes yn araf ddeiiro r Tyl- wythau Teg a. 1c.¿h.:lii:ai trw'y'r dydd yng ngidychau'r grug gerhaw, gwefeom ddyncs harddl yn ag'oahau mewn GWIFEJ? wenllaes, hir, 4'i gwailt uniiiw a. phelydrau haul. Ar ei hyegwydd safai coioinen daiaiiwed, aï hadain cyn wynned a. mantell y foæh. Ao wrth dàYn OCLI ohoni uua'r.fan. y SALFASEWIS I-ENWID yr awei a swn olyohau na. chlywsom efiocd eu melusaeh. Ni ddywcdai'T cLdynes yr un a thra safai yn FUJD uwch em pen, 111 a deiml-em bryderon y byd yn graddod do.ilan.nu yng- n.ghysgodioa yr llwyr, a.'n lramr.ant4lu blini0djg niimau i bob hagredd. Mewn modd NAS dealJem, ciud- wyd ni'n chwim yin 01 drwy flynyddoedd la wo r, A M arm ur y mor beunydd yn torn ar ein olyw, a'r ddynes 0 hyd yn 'gwylio'W. fud yn eiai hymyl. Er crwydro oiiouom ymheii, ni adawodd y DAATH yr un iiudded yn ei hoi. Ac y n ebrwydd, ni a saiasom uwchben traoth cys^cdol, lie na ohiyweem ond sibrydion y tx>MIC.-u, wrth guro yn erbyn y lann. Ymhen cnayd, gwel;.om ddvn tal, a gwisg yr hen ryfelwyr G-YNT am dano, yn croesi R tywod tuaK a.t y dwr. Yn ei law yr ooad cieddyf hiT ema.u ddisgleiried ntC3> Kol- euo 0 R hell draatnell. Weda oedd y-chydio- yaghanol yr ewyn, a sydu ohono yn hxraethlon ar y geinau disg'iaar, w-elo ef lawn nerth yo taflur C-leddyf ymhell, bell, GAA wneud liwybr arian tiros y tonmau .tywylh Eithr cyn i'r oleddyf ddisgyn, gwelsom aw wenn yn oodi trwy R (m r 1 ymadyd yn ei garn ac YTh ei chwitio dair gwaith cyn i'r oeiafer guddio'r ol- ygfa fythgofiadvvy o'n llysaid syn. Cyn hir dyohwelc-ad y rnyfelwT 1 r traetli, a. gwr mevva gwisg .frenhm.3!i yn pwyso'n drwm arno. A hwy yn aros, wede long fechan yn nofio tua'r lan, ao ar y bwrdd gweisom nanedd teca'r byd mewn G&larwisgoedd y Avylo n ohwerw. Cyn- orthwyodd y rhyfelwr y brenin l'r lfestr, ao vredi i'r rhianedd ea gteesairo n dyner dd'wys a gweini arno, trodd y dra.cih e. OHEFU, a bwyliodd tua'r mor agorcd. O. orig ryfedd; a phan welsoon y lloag fechan yn ymgodli yn nyfutdor y noa, teimlem ddagrau brwd y d<1yn a'n gwyliodd mor g'aredig yn di«g\TI a.r ein wyueb. a ochetraid ddlofn yn diatue o'i mynwes lawn. Pan agorasom ein JIYaià, 'roedd diierion gwlaw AR ein gruddisu, a'r gwynt yn owynfan trwy ddellt y creigiau. Ond nid otIliaooID j rhywun yn ein gwylio 0 hyd.—B.

Advertising

ICyfarfod Misol Dyffryn Chvyd.

Nadolig y Plant.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

I I Cymraeg Llafar Gwlad.

Canon Newydd Bangor.

[No title]

--Ieuan Gwynedd. "

I Dros y Gwir.

Anfadwaith Hcundsditch.

[No title]

ONE MOMENT PLEASE.

Advertising