Hide Articles List

24 articles on this Page

Crefydd a Moesoldeb

Pigion o'r Drych.

FY NGARDD.

PENMACHMO A'R CWM.

Anffawd yn ystod yr Etholiad.

[No title]

Cloddio am Aur.

Ccrff Diweddaf Whitehaven.

Marw'r Tad Jones.

Trysor Cuddiedigf.

Advertising

Advertising

NODIADAU.

[No title]

Llith Dic Jones.

Netiion o Glip y Gop

News
Cite
Share

Netiion o Glip y Gop Can Wil y Gweithiwr. A PHWY YDYW FY NGHYMYDOG? Yr wythnos diiweddaf caiodd dyn ei oilwng o'r oaronar ar orchymyn yr I .^griiennydd Car- tr&foJ, Mr Chiiauldif, AR gyirii tod EA wraig mewn cyllwr grcayn>uis; Olitd ¡ru.-Il -,ad oedd gan- didoaaian i'w J-*acao adirof gofynnotid gierigwr am 1ønthy,g ANWIE' (j'.le1r1Íg-, ond nacawydl of. Pa fodd bynnag tarawodd ar wtiLhiwr cytfred- ill, a ch-afcdd yr hyn a geisiai G'yda. phob par- odrwydd. Nid 028 eiak-u pefcrueo pa urll ai y gwr a'r cadach g-wyn JTITE y gweitiaiwr tawd ydbedd ei gymydog, cfuny!> yr oedd mor ddieitlir rao i'r ball. Yn :cr bydd mor alil- hawdd i lawer Lei laid sydd yn byw YN ein mjsg gyrraedd y n<*foeda' ao a. fydd i g'amelod fyntsd trwy grai nodwydd! ddur. 1\0 n.d rhyf- edd i'r Atnraw Mawr tod mor hakt wrth y da&- parth hynnv. RHODD NADOLIG. Fel alo£o<m..( DSWIU i'r Meiairi Morftiineres, Golden Grove, anrhegu tlodion Lianasa a Gwaenysgor gyda ohypiau o wmngod erbyn y Nadolig hwn; a tiheimlir yn DDIOXIBTI'AR iawn, iddynt am gciio y rhai sydd mown prinder o'u haiiijgyiah. Dodwydd yw rhoddi yn hytraoh n80 derbyn, oarnys d'0rb'yJ1 y cyfryw rai svdd yn MEDDLE ar gaionnau tosturiol fendith y ihai sydd ar ddarfed am iddynt, ac mai oorbyn bendith pobl yn llawer gweid n:a'u meLkhfcb. Bydd pob riiiodd leiaf i'r rhai sydd mewn arigen y Nad- olig pi^esonnol yn IODD-TON i'r rhoddwyr fv»-ynhau mwy O gysiuroi i'w mynw«saai nag' wrth was- raJfu eu cyioe-th mewn cferedd. EISIEU LLADD EI GWR. Hen gjmieriad hynod vdoedd y di wcdd¡; r Mr Griffith l<i\'a.IJ¡: Coed Pc«et'h, preg»thwr cyn- oi'th'wyol poblogaidd ymysg y Wefi.eyaid. wr fu am ran fwyaf oi ces, ac MD oedd neb yn fwy cymeradwy ymyug y glowyr TJAG ef. Nid yn unig' yr <xdd yn boDlogaidid el ijregeth- wr, yr oedd hefyd yn fwv pobiogaidd IEL dar- lithiwr. Un o'i d'darlithiau mwyaf hwyiiog yd- .'a; oedd "Taith yr Israahaid o'r Aifft i Ganaan." Gwnae-th fodel o'r Tabernaol ei hu'n; ac yr cedd hynny yn help mawr iddo egluro ei faterion. Ond pa fodld bynnag, yr codd yn worth clywed Griffith Evans yn adrodd hanes eu teithiau nior eglur a phe buasai yr oJygfa gerbi'on y JlyRaidl fel Y cymearodd le. Nid yn fuan yr angllJour ei ILDTEGRIIIAD o'r "manna." Y mae gwajhanol farnsiu, meddai, ymysg dysgediigion both oedd y manna, and fe gydsynio. pawb oiscnynt oi fod yn. fwyd hawdd i'w draulio; a phe buasaa dj-n- ion neu ferdied yn bwyta. pegaid olioro arcrll pryd, ni buasai eu eylla fymryn g'waetli'. Pan fydd Duw yn daxparu bvýyd i'r bobl, gofala. y bydd pawb cyn iaobed wedi ei fwyta a ohyist, a dim ciiiffyg treuiiad yn ei ddilyn. Ar hynlny rhockkii tlo>edd silla-n, a dywodai: Wyddoeh ohwi bcith, bob! bach; byddaf fi yn meddwl aim y plwm pwdin yma j,ddo gaol ei ddcchieiiad fel hvn. Yr oedd rhyw lion fenyw ddrwg wedi bbno ar oi gwr, ao eisieu cael vi-nwar-d AG ef; ao aoth i ymgynghofri a'r diafol ar y modd1 d 'ov- elaf i wnexithur i ffwrdxi ag ef. Paid' saethu NA'i WEMWYAO ebe y gwr drwg^neu mi ei i'T ddal'fa: Mil ddrywedta i ti betih wnci. C; wna hlwm pwdin iddo i'w ginio Nadolig ao fe ootla hwnnw of. Gwnaeiih hitliau fel y oyng'horwyd In gan Mr Satan, ao mown ddwrnod NSU ddau ar vi ei fwyta yohwanegai Griffith Evans, aetih y gwr i glafyolru a bu faa-w yn fuan ar ol hynny. Daeth lliynrty i glyw menywod eraill oedd easion cr.EL ym wared a'u gwyr, a gwna*fthant hwythau yr un nrodds A buan kr-,dd eisieu paratoi eirch dia- cihefn. Ao fedly, y 'ndiobol i, moddlai yr hon frawd Griffith Evans gyda bloedd nes geliid ei g-lywod am bcllder o dair MILLER. Does dim sydd wedi cadw BUSNRA. "undertakers" ein gwktdl mor brysur na phAwm pwdin oinio Nad- olig o luniad y gwr (lrwg i 'hern fenywod sydd eisieu lladd ou g>Y-yr lieb ou dwyn i; afael cyf- raitih. Felly, dyna. i'r dariilenwyr iam Griffich Evans, Good1 Pogt'h am w<?rfih. plwm pwdm. Ond mae 110 i ofni na wna hynny roddi ataifa ar bobl a rhlamt iw fwyta y NadoJig presennol fel arfeMi a. dhadiw yr "undertakers" mewn gwaith. Ond, efaliai y buasai cwsg llawer n osmwythach ar ol potiaid O uwd NOU bwdin rice. Ond y IllWØ He i ofni y Nadolig hwn y lwdd yn rhaid i lawer heblaw Wil y Gweitlhiwr foddloni ar gwpanaidi o DO gvran a. OHR^ISTYN syoh yn .g.lli'O'r Nadolig. Goirmod o fcethau mewn rfiai mannau a rhy fydhan mown m-arii-iaii eraill fel .rr,ac ,r gwaetha'r drefn, ac fel y dywed Heine— "Tlhoro is plenty for everyone on earth, Enough for groat and small, With rosves and myrtles and Beauty and joy and sugar riliU'nlS too, for all. Piti lia hua,.i. ltocddton y Brenin Mawr YNCAEIL ou dJasrannu yn. fwy cyfarrtal fel na buflfni yn taulu yn cin givlad mown prinder Dydd Nadolig a ehypyrddau eraill yn rhy lawn ion o bob moeth- au. Ondi sut bynnag, y MAE gan bawb chonom aohos dioloh i Dduvv AM <-I n bod yn fyw, yng ngwyneb oin tylodi a'n ihol'L holbulon. Canys y mae"mik'edd codd wrtii ou digonockll y Nadolig o'r bl<iJC"lli erbyn hyn wedi eu cae-thiwo i gell y bedd, AC nis gwyr neb v nrfor y rhai a. weuiant y Nadolig presennol a fydklant wedi eu rhifo at- ynt cyn y gwelamt ar y ddaoar NADOLIG arall. Fcdy priodol i bob gwr ghvth ag yfwr gwin a phochadmriaid -.hvfyl WRTII dieu NAD- OLIG elcnii y fatili wirionodd a G-oir yn yr hen bemnil! hwnn- Er ei £ RT»dd hoddyw yn y wledd Rhaid mynd i'r bedd yfory. A'r ffordd barotaf i fvnod yno ydyw gwneiutluur daioni i eraill, fel y caifo pawb Nadolig heb ain.gen yn eu blino.

[No title]

Advertising

Hen Qymcriadau Hynod.

G wrthryfel yn Brazil.

Sefydlu Clerigwr Cymreig.

----Caneuon Gwerin Cymru.

---.----ROEWEN.

Advertising