Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

31 articles on this Page

ILlyfrau Newydd.

News
Cite
Share

I Llyfrau Newydd. "Y TRAETHODYDD:" Tachwedd 1910 (swlltl. Rhifyn ihollol lenyddod ed sliestvnau yw "Traethodydd" Tachwedd oddigerth y ddwy ysg*rif ar "Borson Crist yng Ngoueuni Meddwl yr Oes," a "LIte Lladin yn Ysgolion Cymru." Ysgrifenrua Mr Morgan Humphreys ar v deilroadau llenyddol, a chyffwrdd a'r cyf- newid sy i'w weled h-eddvw yn nheithd lien a barddas Cymru. Ni a gawn. amryw o'n hen lenorion megis yn taflu rneth ar sarhad ar y llenorion ieuamc beiddio torri dros gloddiau r hen ffyrdd i gapglu blodau'r meus- ydd yr oclu- draw. Ndd ychvdig vw nifex y saw ev n anghofio fod dynolia^th, megis y coannt Ice" o hyd yn oerddied rhagddi. a Mygaid pob oes yn g.ioywi ym mholvdr v dwyrain. Nid yw maew:yaid" Cymru vn yr ug^itifed ganrif namyn yn ymryddhau o'r hualau gy wedi cadw eu tadau yn yr im rhigol am hired amser. Er fod v~ diwvgdad crcfyddol diweddaf heb adael rhyw lawer o argraff ar ed ol, mae'r diwygiadau gynt o lhyd, i gty-n raddan, yu aros mewn dylian- wad, a rhaid i ninnau g-yfaddcf fod v rhan fwyaf o'r llerjyddiaetdi a vsgidfenn wwd" ta-ll v dy lan wad hynnv yn anvddorol i'r meddwl leuanc. Fel y dywed Mr Humphreys, nid vw gwerthfawrogiad yr "Ysgol Nev.ydd" yn eynnwys dibrisio pethau goreu vr hen. Bithr y mae 11 rhaid i addysg -adaiei dvdanwad ar fywyd y gen<dl, ac os oedeia'r geaedl god in uw-ch i gael golwg ohangauh ax fywyd, gsdawer widynt os yw r ddeliryd 6V n lJywio oCll rceddyliiau yn bur. P.r byrred ysgrif "Ex Tencbrx ar Angau, n smJi-outihyD i r modd wl s i y r;o!. I'r\vtu. & fu cysgod An gan ar y byd, obe "Ex Tenebris." Ni a gvtunwm fod otn marwoLaeth ar eim tad an. Cerddasant hvd lwybr bvwvd a Uwjni mawrion fyth yn atal llew\Tcii haul; ei'.hr weithian, i'r mwyaf rif, by wyd sv'n acha- mwyaf o fraw. a dau tingan atvnt, ga.n am;af, heb woicd ohonyat ei wvstl rhag blaen. W rth son am nychdod y eorff dywed vr av.dv.T po aac-haf y oorff mwvaf digyfiro meddwl^ dyn. Dyna'r un a WPTVID a gawai Tolstoi p:1.11 yn dweyd fod ei dad yn riiy 1 odd Ion ar ei fyd i ddcchreu meddwi; a dyitsem ni yng iNghyma-u ddiolch am bell dro am rai o r gwyr gynt oedd .a 'u cvrff vn egwan iddynt ddilyn yn rhuthr di'eddv,~J en ejfota iacli. Ebe "Ex Tenebris:" "A ddiodd-r-fy yn unig a feddwl; a fcddyldo yn unig a wybydd; a wypo, bydd raid iddo dd.eddef dracliefn, a meddwl eilwaith, a gwybod mv/yfwy. Folly o angau v corfl v tardd by wyd y meddwl." Ysgriienna r Athro William Phillips, Caer- dydd. ar le Lladin yn yvgoldon Cvmru. Gwyr p3,wo iHiCui pnf arncs-n dv.sg'ii i^ithoedd vw sicihau digon o wybodaet-h ymddvnt i deciddio 1 olud eu lien ydd ia>eth. Eithr gwyr pob efrvdix-r, o loCwf, nad yw dvsgu Lladrin vn yr Ysgoiion Canolraddol ond cyfrwng i enn.ill myneddad i'r eolejgau. Gwedi tua bdwyddvn o e.stud.aicth bediaoh yn yr iaith mewn coleg, ca r Lladin 01 taflu o r nedlltu, ac o oorydJ ar y mat-or o saibwynt gwÜ' ddiwvlliaiit. ofer a ia vmdrech y biynyddaai cynt. Rhvdd yr Atllw fanylion ychwanegol mewn peirthynas i destynau eraiill, a dengys mor angenrhedd- iol yw newid ychydig ar gyiundreni eddv^g Cvmru. Ymhlith yr yegrifau dyddorol eraill yn Js hraethodydd" 'laehwedd v wir hanes "Tauth i D re fed ig;ie-th Queensland" gan y Par eli Peter Hughes Griffith; "1 nomas CarJyloe," gan Mr W. G. Roberts; "Person Crist yng Ngovcnmi Meddwl yr Oes," gan y Parch J. E. Hughes, B.A., B.D., Ffestiniog; Athrylitih LTew Llwyfo," gan Mr J. Roberts; Nodiadau Llcnyddol y Golygydd; Beimiadaethau Lleaiyddol Eben Fardd. vn gystad a PhrycUkst "Mi a gyfarfyddaf a t'hi yno." gan Mr Id] Jones, a Iled-gyfieithdad inydryddol "Coron Cymeriad," gan v Perch A. S. Thomas, rheithoT Michael Sant, Pen- fro. PRECETHAU, gan y Parch Ganon Williams, B.D., rhe:thcr JcHrcvston, Pe-nfro: Cyfrol laf: Caerfyrddin, W. Spurrell a'i Fab, 1910. I Dyma gyfrol ddestlus o bregethau wedi eu paratoi ar gvfer y Surau a'r Prif WyIiau yn y flwyddyn Eghvvsig ynghyda brasluniau ar Grcdo ir Apostol on. Er nad yw Canon Williams, fe- Uai, yn rhyw adnabyddus iawn yng Ngogledd I I Cymru, mae yn un o offeiriaid mwyaf proGadol yr Eglwys yng Nghymru, 1 eyfr lir ef yn ogystal yn un o'i phregeihwyr blacnaf. Can fed y pregeihau i gyd eu gweu yn arbennig ar f;yicr boh Sul a gwyl mac'r oil yn gwneud cyfrol orffenedig, a'r naill brogotJi megis yn arwain yn naturiol i'r liall. Maent yn eynnwys athrcwiceth bendant, a d'ehon mai hvnvna v.. un o anghenion mwyaf vr E6!WYS heddyw. Ar I y cyfan macnt w di eu hyfgrifennu mewn Cym raeg rwvdd a chin, a dylasai'r gyfrol fod ym mediant pob dfÚind Cymreig yn gystal a llcygwyr yn gyflrcdinol. N d dyma'r waith gyn- td i Ganon Williams ddwyn alian gyfrcd o'i woithiau. Yn 1837 cyhocddodd ddwy gyfrol o Fyfyrdodau ar "Efengylau. Epistolau, a Llithiau yr Eglwys," a eliawsant dderbyniad erocsawgar.

.---...----TR ADR AN GTMRAEG.…

Advertising

AT EIN DARLLENWYR.

INGDIADAU.

Rhybudd i Chwarelwyr.

PENIVJACHNO A'R CWM.

fLlith Die Jones. 1

-------------Nedion o Glip…

Chwareli Cymru.

[No title]

---------Rheithor Newydd Corwen.

Marw Mrs Eddy.

Yr Opera Newydd "Salome".

TY R ARGLWYDDL"

Dirprwy GwnstabI Castell Fflint.

Ewyllys Boaeddwr o Feddgclert.

Yr Ymgyrch yn Erbyn y Darfodedig-!…

Dlwrnod Trychinebus

Newyn yn China.

Cyngaws Evvyllys Crippen.

Ffawd Labrwr.

-------------_--Merlynod Cymreig.…

Streic y Deheudir.

__-----Ystad Helygain.

Ardaloedd Tan Ddwr,

Eilir Wedi Marw

[No title]

Advertising

[No title]

Advertising