Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

NODIADAU.

News
Cite
Share

NODIADAU. UNDEB YR YMERIIODRAETH. Ddce, yn Lhmdain, cyrtbeirwyd cyfarfod blyn- yddol Undcb yr Ymerhodraxith. Ac, yn awr, pan nad oss ond swn etholiad yrrihob cwmv/d, dn yw g-adt-ii gfcinr am sofydiiad ey'n gwmeud ?v £ il: rha.goroi dros ein I [jmeriiodtveth lieb wybod oho no am chwcrwedd gome* it wlerjdydd- ol. Gwaith pccmaf yr Und-eb yw hyrwyddo ,-yd- c!i iad rlnvng y g we Jia-Rc.il wledydd, yn arbennig- ynglyn a. mater ion addvsg, ac i <Me.ffro, ym meddylia-u iewencfcyd, ckhxldordcb yng ngwrnth eu g^vlwd a'r Ymerbodmoth. Mae'r gynideit-has wedi dcrbyn cefnoge« £ K yniarfeiol gan S'wYùl\.l'fa.'r Trefodigasthou a.r lawcr ach- lysur, ao mne Llyvvodc-aethwyr y Trefedigaetlia u I ami i dro wedi dlatgan eiu g'.vertlifawragiad o vvasanaeth yr aolo<vu. HcMaw cyhoeddtu iiyfrau ar han-es yr Y mo.rJiodrac-tJi, mal) glin yr Undcb •nifer o didarltithvryT yn gystal a Swydidla Hysbysu ytigjyn a'r pnvai r,h. Y WLAD A'R DREF. Dichoixi fed rhaii gweifevyr y dyd 1\> j Jiyn yn ystyried ai onid gweli fvddai gadael y a ohwiiio am wai-th yn y drcf. Da fydiui i r cyfryw gofio, cr oaloted ou byd ohervvydd f der gwaith a.'r pr xieron sydd yngayn a hyrny, nad yw'r scfylifa. lion r:t> i'w cyniiai,u a'r dygn dlodi a'r anobaith sy'n gvvynebu y rhui sydd allan o waith yn y t-rcfi, a'r eyflwr isel y niaent yn byw ynddo. Ni theiii yr haul ei bei- ydr i dtexis maoI1 y trefi mavvr gydol y flwydidyn, ac y mac'I' awyxgrloh yn rhyruniu rnex o-Tgyui ac yn pordysu nohei.g-als dyn. Gaiff y g^v-ladwr fendiitliicn awyr iach, o leiaf, er ei fod, ysyw- aetih, yn bur ddiibris ohono'n fynych; ac y mu..e'r ymdeimlad cymydogol yn llawer mwy byw ac yinarf€a<p»J yn y wlad nag yn y d'ref. # # YN EISIEU, TATWS NEWYDD. Er cyniaiirt o rywcgaethau newydd a ddygwyd 0, i'r farcshnad jxui oeai y bstws mor uchel ou bri yohydlig (lvvydKii'n ol, y niK'r rhai sy'n eu tyfu ar radklfa eang yn Nwyra,in Lloogr. ac yn yr Alban yn awr yn gofyii am fat,hau newydd. C w y d yr angen, meddir, o'r ffaith nad oeddt y cnyda-u eleni mor gyfoethog a'r llyuedd. Gof- ywiiiir am dat«n i gym«ryd llo yr Up-tcd'aite, yr hon sydd wedi oolii ei chymersad da. y tymar J'i- wedd-af. Dianieu fod" ei hoe3 ax ben. Ugain miynexid yw hyd "ces" pytaten, ac y mae'r Up- tso-dato weda cyrraead yr ced hwnn-w cisocs. Cafwyd enwd da o Royal Kidneys, ac felly o British Queens. Gwrth«>afedd y d'iwcddaf e?ffaath y gwlybaniaeth yn well nag odid yr un mwh araJl. Gwnaefch rhai eilw mawr oddiwrth y gri am fathau newydd saith ac wyth mlynedd yn ol, a plicaibl mai oddiwrthynt hwy yn Lennaf y I teurdd y "gri" bresennol. » • HEOB BRIF DREF. Meiricn yw'r nnig sir yng Nigihymnu hob feddu prif dref. Er fod llyfrau ar dda-eaa-ydidiaeifih yn rhbi brI'r brif dre i Ddoigelly, Harlcoh, a Iu un waith yn fwrdeiasdref ac yn ymffrostio mewn bromtlen dTftfoJ., yw'r brif di-ef han«sy<M<>l. E,;t,hr Thid yvlr Cyngor Sir fyth yn ymigyfairfad yn Harlech. Ym Mhoirthmadsjc, yn Arfon, niiae swyddfa ysgrifennydd y Cyngor Sir, ao yn Nho'wyn mae swydidfa pwylngor addy^tg y sir. Cynhehr cyfarf-od'ydd y Oyngor Sir yn eu t-o yn Ncjgeliy, Towyin, y Baja a Ffestiniog. Cyfe-rfydd y pwyllgor add'ysg ambell dro yn Abermsaw, a'r Jlyjo chwarterol bob yn 1 yn NcJgeily a'r Bala, Yn Nolgelly, seroh hynny, y cyrthelir y frawdilys bob amser. Yr unig arbenigrwydd sy'n aros i Harlech yw'r ffaiith mai 'hi yw eto'r dref lie gwneir y pemodiiadau yrugiyn a'r ethbliadbiu SenioddbJ; e.i,tih,r yn Nol- ge.!ly y cyhooddir cainjyniadaiu yr etholiadau Jiyn'ny. Mao Plariecili, er hynny, yn ysfcod y hlynydd'xu dliwedd'af yn dod fvvyfwy i'r golwg, to mae mudiad weithiiian ar drtxxl i geisio gan y eyagor sir i g-yfarfod yno o Iciiaf, unwaith mewn blwycldyin. GWYL ST. NICHOLAS. Pydd Mawrth dtiwoddai oedd dygwvl Nioolas Sa,ii.t, cio yn un o'r scintiau mwyaf po.W--ogaddd yn Rwsia a.'r Unol Dalaetihau yn America. Mao cysylltiLad' Nicolas Sant a rhoddi anrliiegicm., sy 0:0 yn gyffroclin mewn rihai gwledydd, yn oOOli otldiwirth yr hen chwedl a dtdywed am garedig- rwydd y Sant trutag at dair irierch rhyw benr defig oetlJl ei huii, ymgdlli. mewn jieciiod byd oedd hc-fnd yn oci ao dyjarewadu ar ei forched i anghofio egwydtdorion nhiiinwodd. Nicol- as yw iuawddj sant y IUOrWYT, ao yn aamryw o drefydd g'lannan'r iror oeiir nifer o oghvysi. wedi eu oysegru iddo. Ar ddygwyl Nticwl(ls Sarut, yn yr ]-ion aanser, y penodwyd y Bajchgen- Eagob y caivn ci hanes yng nighoflyfrau'r Eg- lwys. Yr oedd y gwasana/etih cysylltiodig cig ethol y Bach gen-Eisgob yn dra. hynod, ac ar un adieig O'xlwid y gwajana<eth yru yr htoll o brif- eglwÝGi Lloegr, yn 'g'ystal ag yn amryw o ysigol- ion gramadegoJ y wliid. Yn ysgriflyfrau Prif Eg-lwys Salisbury fc geir hanes llawn o'r hen vvoeairratirh.

LLONGYFARCHIAD

[No title]

LIith Die Jones.I

Priodas Miss J. E. Vincent.

Pigion o'r Drych.

Cofiant Dr. Owen Thomas.

Y DYN CWYNFANNUS.

[No title]

Hen Gymoriadau Hynod.

Beth yw Ystyr Fy Mywyd?

1Uwd a Llefrith.

[No title]

Nedion o Glip y Gop

--------Cyfarfud Ysgol Dosbarth…

IpLriMACHNO A'R CWM.

[No title]

Helpwch St. Petersburg yn…

Ewyllys y Diweddar Mr E.A.1…

Yibyty Mon ac Arfon

FY YMWELIAD A MYNWENT LLAN-FUGAII,,…

[No title]

Advertising

[No title]

Advertising