Hide Articles List

20 articles on this Page

[No title]

Advertising

NQDIADAU.

News
Cite
Share

NQDIADAU. CEFFYLAU PYLLAU GEO. Ilwyrach mai un o'r digrwyddiada<ii ixrwyai grcsynus mewn eysylitiad. ar an-ghydSod' ym: Morgan wg oedd ym-gais rhai o lowyr Dyffryn dyd-ach i tre-fniadau i •aicgcleddu'r eafFykra oedid wcdi eu oaotibivro tan ddaear. Mae'r digwyddiad wedi cyiiro Mr John Gals- worthy, un o mfelwyr Lioog-r, i gcido gan berchen.c'gio'n gwejLhfeydd glo roi heibio'-r orfer o weifehio ccffylau ton ddacar. drin- iacth a, e-^r.ir i'r anifeiliaid yn fynych yn tynnu bylw, ac nid anarril y clywir henc&ion anymunol am rai amgylchiadau. Ni elii-r lj^'iUK, er hynny, fod y beehgyui a'r gwyr, ay a gofai y coffylau arnynt, fcl dcebariih, ym am- d'diiad o caredig. Ei.hr nid! yw hynny iii'isvu ■ynrJiyvv focld y.n gTvajihau grym deisyliad Mr fra&wonihy yn un o rifyniiiau'r "TiTn-es." Wlih givis, ni awgrymir fed y percihenogdoii yn cigeuius mewn mcdd yn y byd, ac yn wir cyfaddciir yn fcddlon fod cannOtKld o gcifylau'r pylbu glo yn cael eu bwydo a'u mewn d'ull tra ehanmoladwy. Ond o roi ystyrjaeth gyffrcditiol i'r matar, a chofio am yr am-gylch- oedd ajiaturiol, gofyn Mr Galsworthy ai n.id amsoer weithian yn, ad'dfed i wnaad liab ia.f'ur o'r fatih ym mhyllaiu g'o Prydain FawT. Ar y Cyfandir defnyddir peiiaannau ai; y gnvaith Kiu-i^o, Be yr ycfys wodi cael prawf fod hynny n ddioge!a<;h ao yn rhaiaoh. Dichoa y d'yw-od gwrthwynebwyr y cynlSun fod llaiur dynol tan ddaoair yn llawn mor anynrmnol, cn>d dylid oofio fed dynion yn cael gweld yr haul a'r meudydd. o kia-f, unwoifch yn yr tra'r cc-fiyiau yn trs^io'r rhaji fwyaf o'u hoes yn niiywyllwch ticinbil' y didaear. Hydor Mr Ga!sv.'orthy yw y cymer Dirprwyaeth Fretihinol y Mwnglodtdiau y matter l'w hy.;tyriadh. it it it ADFENT. Ta;rddcn w' r tynioir Adfent, ey weiitih- ian yn cad ei gadw grun yr hvYG, o'r Lladin "advea.xis," ao mae'n gyfyatyr a'r gair Cymraeg "<Jyfodiad." Ym- Giityn t.ymor adfent yn Eglwysi Parydain a Rbufain dros gyfnod o bedair wytihnios, ao ytn F.glvvys Gro2.g- dres bytliefncs yn yoliwaneg. Gyda'r oil o'r E'glwysi cdrycliir ar y tymicr hwn megis tymc-r eyntaf y flwyddyn Bglwysig. Ni cil1 gwir amoaji defcd Adfent namyn gadael ar ei 01 argraff dtt'n ar y meddwl yatyriol. Yr oedd y synicd am ailddyfodiad y Gvraredwr, )i!(.hyd;a'r da.rfc<ledigaeth ar dd'ynoliaeth gyfan, yn rhywbeth sylweddol a gwiricnioddol i'r Cri&tiGTiOgiG'n gynt, a disgwylienfc am yr aonser gjda braw. Nid 0C6 amgen ond gwnoud ym- ohwiliad i ysgriflenni Tadau'r Eglwys i wybcd llyn. Yr ç,dd yn ffurf g3"Iireda.ncll ar hv i dlyiygu wIth ail-ddyffcdiad Grist, ao yn un o'i lyfami ys- grifc'irncdd IreruKKW, Eagob Lyons, yn el'ymu wrlli y llw hv.Minw y sawl a yrogyinerai a'r gordrwyl o ad'ysgrifemi'u'r Uyfr i'w adysgrifcin." niu7n gywir. < » » COFIO BLEDDYN. Mae mudiad vreithiun ar drood i godi oo-f- golofn ax fedd BJeddjn, un o hynafiacthwyr itiwyaf hysbys ei Fe'i gawoeid ym Mcdd- gelert yn 1829, ac yr oedd yn fab i Johin Jones a fu'n gysylutiedig atg yimweliad Kingsley, y lienor Seisnig, ag ardal y Wydidfa. Yn 1841 dcchrcuodd Bleddyn fel egwyddor-wtis yng Nghajernar.fom. Oddiyno aetli i Laingoilen a thrachefn i Borthmadog. Eiihr yn 1862 d'ych- welodid i Lamgictllon, ao yno yr arho^edd) hyd ei farw. Eniilodd amryw o wobrwyon Eiistcdd- fc-iioi am drao'Jiodau, megis "Carneuon Gvveriii ArfoBi" "C-oinwy a'r Cyffinriau," a "Daeareg Arfon." Mae Syr John Rhys, yn ei ysgrif ar "Chwedjleuon CyTiireig" yn y Cymrodor," yn eydmabod ei ddyled i Fleddy-n aim lawer o'r manyiion. < YR HEN FETRDD. Yr ooCdd yn [trier ga.n yr hen. feirdd, pan yn d'yiivano cymwyitas ar pondefig, ofyn tM cais mown can. Un tro caiBodd Sian Tudur gyw- ydd i cfyji fiwyth o (llechi) o Chwarel y Cae Ilir gan y Doefchawr Rowland Thomas, Deon Bangor. Dechreu SiÆ ei gan trwy gyf- eirio at wybedaeth y Deon:— "Ti a wjiddhst mawabent Mem, Henri dad, enaid haeiion, LJndin heb air colledig, Lhvybr goreu oil, Ebryw a GrJg, 0 Reth'rig, chwi yw'r Athro, 0 Ijt-gig, ohwi yw brig bro. Un gwr sy mwy m.'ig ereill, 0 hartner Hath mwy na'r Uciil. Ac yna. w-cdi son mwy na. mwy am ragcriaeth y Deom, daw Sion i'r pwynt cyn y diwedd, ac cbe ef: "Ocr to gweJt i wr teg ach, Ysgat'lui y sy igLutach." » Mao can mtfiynedd wedi mynd heibio er pan fu Twm o'r Nant faxw. Dyddorol yw sylwi fod copi o Lyifr yr HoinaSiaiu a fu yn d foddiant, ac a argrafFwjxJ jin 1605, weithian yng ngofaJ yr arwea-t-hwr hysbys, Mr Fra.ruk Crowe, Gwrecsam. Mae cnw'r bardd wedi ci ysgrifen- nu yn y llyfr, ac ar amryw o'r tudalemu ceir nodiad'iu yn ei lawysgrifon ci hum. Yn eu pliiji oedr y ddwy Endr, Uafur amlwg Lyfr Homili Fu'n ddwvs yn ein, IIcglwys ni. » Mao Syr Jolm Williams newydd gyflwyno :'1' Llyfrgell Gencdilaetihcl lyfr Sebn.g dyddorol Examinations of ITomy Barrowe, John Greenwood and John Peinrie," a gafodd I ei ysgrifennu gan y ''oarcharorion eu humain cyn eu i-rarw." Ysgrifearnwyd yr hanes yn (Idirgelaidd gan Barrowe, Greenwood a Phenry a hwy wedi eu oaethiwo, a medrasain't, rywfodd' nou giiydd, anfon y llawysgrifau allan yn rha.n- nau ar gwaethaf popcth. Yr -,ed] ganddywt ddigon (j gyfei.Jion y tu allam i'r carchar^ i ddiogolru'r ysgrifk-nn; a'u hargrafF-jvy.l yn Fort gan ddyn o'r emv Hajiso tan anolygiad Arthyr Byllcfc. Mewn ruewyddi.adur a g^-liOOtltKr yn Porte- mouth ymddanghosicdd llvthyr, y dydd o'r blae-n gan un o drigioiioxi Cymreig y k".ref yn ymhwcdd zLr i'w gyd-wladwyr gadw Dygvvyl Dewi mewn iriodd tcilwng. Gwedi dangos IcJiono fed ar- dde roliogr \vydd yr Ilcbraog, urdJ y Groeg, arucheledid y Lladin, tynerwoh yr Italeg, Lalcli- diCr yr Yspae.neg, moe.vgarweh y Francaog, yr oil yn gyinleth yn y Gymraeg, credai'n sicr (ce yr ydym i grediu'r cyaodydd) y buaeai pawb o'r darllenwyT yn ymuno'n foddLon yng ngweddi'r Antheim GenedlaeLhol: "0 byddied i'r hcu i-ailth ba.i bau » » Yr wjulhinos o" r HjajCM dicwtisodd un p acl- odau Clymdeithas Lenyddol yn Arfon Syr Henry Morgaai, y morwr emvog, yn dcetyn i'r papyT a. ddlarllenodd gerbroin y gymdeiibhas. Yn y rhae" lein rhbtddfodd yr ysgrifemiydd y testyii y-n "Henry Morganeidhr yohydig o'r aelodau a wyddai iranes yr hen forwr dewr a wnaefch on w iddo ei hun me-wm xnodd na fuasein na yn awr yn eii gymeradwyo. Credai'r rhan fwyaf mai pregethwr nou lcnor Cymreig ootid yr "HeJiry Morgan;" ao aeth un o'r blaieooriaid', yn ei awydki aim grynhesi yohydig wybodaeth anno cyn nioaon y cyfarfod, i ymgyingliori a "Cliofiant John Joneg, Talsarn Gwedi methu yn ei ymchwil y fan honino ceisiodd yr hyn a ddymiunaisai yn "Llyfryddiaeth y Cymry." Yn ei siomixtnt a<eth drachefn i ymgymghbri ag "Harues y Menihyron" gan Thomas Jones, Din- byoh, ao hyd yr oed yno nii ohafudd yr un gair aim "Heinry Ar 01 ed oleuo nofWn y cryfarfoid, hiawdd gewnymri igrcd'a fod | adigof ei ymchwil ofor yn pwyao'n rhy drwm ar ei feddwl idid:o aHulllIwy-.nhn.u'r cyfarfocL

[No title]

Llith Die Jones. I

Cyfarfod MiscI Dyffryn Chvyd

OND UN.

Nedion o GHp y Gop -

ROEWEM.

[No title]

Eryri Wen.

_..:---__--_-------Marw Parch…

Cnydau America.

- Colofa o Dan.'

Gornet Rechgyn Ysgol. --

Z,.7 Agerlong Fwyaf y Byd.

______! j CJM. !

AR FARWOLAETH

[No title]

Advertising