Hide Articles List

24 articles on this Page

NODIADAU. -

News
Cite
Share

NODIADAU. GWERTH J.HEITllYDDIAETH. Edrjchir mr arrilhyddiuetJ), y hwnnw i ddad.e*j '1 effeithxl gw-esiiynau gwieidyddol nsa gyzmk-ifchasoi, yn un o gcilfyddydau biaenaf yr e-cs, e.thr cr eifoilhioled ei c-kyfth ei hun, gweithr-ediadau yw sylfaen pob haB-es. \V.« h f-iarad gerbron Undeb Prifysgol Lerpwl y diwrnod o'r Ka/.>n. bu ArgHwydd cfe ci bun yn cad ci gydnabod yn un <> arerUnvyr i>en:naf ein gwlad, yn taiflu gol- cujii o-er rles win ar wcrt'h ireithyddiaoth i'r byd. "Gweithred, tic ilid nraith, sy arnc-m ni e; iiangen," gwk-ddy-ddwr, "ac cr fod ar- eiikyddiaeth yr.ddi ci lnm yn dra gwenlhfawr lei moddion i ddylanwadu aj ein cyd-ddynion> e» i gyd nid oes gennyf lamyn ychydig o ftydd iocwn areithyddiacth ftd cyfrwng parhaol i gyrraodd daicni." A a cr prcfi ei fynogiad, cjffeiri&dd Arglwydd Hoebcry at y miloedd ptvgothau, ac anerchiadau o bob math sy wedi gsiriifo'r gwtodydd yn ygrod y ganrif ddiweddaf, a i><sied y eamyui^-ibvu sylweddol a. ddeittiodd oikinvrtbyiit. I>:ehon fed hyn megis rhybudd i'r ma.n gyradeitha/au llenytklol a gynlteiir ymhob Kecyn trwy'r wlad cor cci.s;o dadrys h&u g'.vcrjt.iy.nwiu nad oea a fyimom o. a hwyrafc mewn bywyd heddyw. Mae i gymdek-hasau dadlouol eu nege^s, ac csfcynant g..rl.;> rhagorol i ieuendyd lltui a. t.href i ddat- b-jgu eu cyahoddfau moddylie-i, eiithr yn sicr raaid with woithwyr diwyd i godi pob gwlud yn GoJ, canye oi g woath:edoedd yr ad- waeuir pob cenedl. it 3TMRAFAEL Y DEHEUDIR. Ni eill noeib yn iawn bwyi-I gclnogÏr cyn- ewri gwylit yn ardalocdd gweithfaol y Rhon- dda. N(a." r dusbarfch mwyaf anghyfrifoi o'r g-.owyr wedi torn droa bob rhoolaeth, ao yn «irwyby<:kiu'n lJwy gynghorion harweinwyr. niwed a wnaed g-anddynt ar bob math aT eiddo yn faw-r, ao gweiihredaaidau t gyd yn (iwyn anfri ar cin gwiad a'n ocncdl. ymrafael i'w Ire ,H cfidio er mwyn y gwci; b"n"yr cu hunain a'u teulmoedd yn gy.&tal ag cr mwyn achos Waf-ur yn rodmol, ac yn sicr nid yw gweithrcd y glowyx yn catetliCvvo dyn ao ar/ifadl yng ngJi.rombii y ar yn doUwr.g o'r clod a. cniUasant yn y qcriteniLoi am €U dewrdcr a'u ha-b^rth' droe eu cyd-wcit.bTvyr. Y glowyr eu ha.r.am do a fydd "afd teimio oddiwrth ganlyniadau'r torfysg, ac fcydorir y syhveddo!ai.t wrt.h oter ac aamocth yrmldygiadau o'r fatb a iretwyd yr vrythnos ddiweddaf. » DEWIS SIRiDDJON, Yn oi yr hen arfor dew-iewyd y eiryddaon tlrce swyddi Eloegr a Cbymra yn L^ndarai, ddydd Badwrn, yngwydd Canglu^or f Trysreriys a nifrr aTbcnnig o farnwyr Maine y Brenin. Yn yr œs brescnnol nid 0Œ i' Uohel Siryf y dylawad mawr oedd gtamddo gynft. Eithr rrid oes gam y w)ad and ychyd/g o ewydd- ogion cyh^jeddu} yn ineddu ar liaiwy swydd- Dgoi mor d<lyddorol. Yn nhoymasiad y Nor- Bianiaid nid oedd y Siryf yn fawr Ita tfvrrirwy fro;:i,n droa y sir tan ci ofai. Yr oedd ganddo awdurdod nid byohan ar ei "ddediiaid," ao yr oodd yn gyfrHoil am eu boll weifchrcd- iadau i'r pcnnaeth. Heddyw un 0 br-Lf orohvryl- lon y Uchcl Siryf yw gwodni ar y liarnwr a ehroosawu'r uch<?l-rcitliwrr: mac panddo iwyddogion i gytlawmi gwaith y swydd, or mai prif swyddog gyfrifol drostynt. » » YM MHALESTINA. Un o'r dig^vyddiau'au nrvvyaf dyddorol ynglyn t thaith y diwe-ddar Frenin i iiaVvtina yn 1862 »cdd oi ymwdiad a'r Sarnarlaid i weld gwaean- Mlit y Pa sc. Cafodd y cwmni Bromhinol yr holl bc-bl ymgaegju a'r y lawnt yng ngbye^od Mynycld Gerizim. Tuag awr cyn liiacbiiud haul itechrciuwyd a'r gwoddiau, ao yn ebrwydd dyg- wyd gc.rbixjn ob"vve' dafacl gan clnveoii o WyJ leuajno, ao yn union wedi maohlud o'r haul torrai'r gwyr jeuaino allan mown can-lafar wyllt, « ohan ohwyfi-o'xi oyl'iyl t.aflasarit y defaid i &0 offryma'-mit yr aberth. Yr oodd Doon Btanley gyda'r Brenin a'r Tywysog, ac arhoeodd ef y ik>5 y in mhabeJi y Samaria id i wold y jvlodd. Uiwoddwyd y gwasanaoth hir txwy pyiineu coeloorth fawr. it DYGWYE MARTIN SANT. Dy-cld Gwc^ior diwoddaf oedd tiy^wyl Marten Ba.rJIt; eithor ychydig o sylw a wyl yn ein hoes ru. "Yn yr hen amWr dcdwydd" caw;yai"r bobl gyflo yn yr wyl i gynnal uotou lawen, ac lddymt hwy mwyn bywyd tiros isnnyd wrt-h edryeh aruo trwy gochliw'r co Mariin Sant yw nawdd Sant Cwmni Gwinydd- iou Iiiuiridain, ao i'r Gwmrui hyn y tynnodd Van- dyke ciÍ ddailun bysbys o'r Sani yn nodcy'r «rwydryn tan ei goeJii. Martin Sant oael y clod o fed yn awclwr y frawddog honno yn r LJadin 1H) ystrr oi tSarllen yit rheolaidd noa o <'hwith. » » Yng "Nghymra'' T-aohwodd ysgri.f<"nna'T polygydd ar fywyd a. ÙKaith, Twm or Nant, a fofyn cyn y diwedd a'i dic-hon ewnyn mwy o •idyddordeb yn ei falodau. Nid oc6 a aineu Twm Nant fd fuchamrr a abledwr. ac yr oedd gauddo ara-bodd byw. Arfae4.n.a C'J.v.h Awen a, Chan, Caernarfon, clcni, ddathlu oam- n'Vyudiant bai-dd, a pbcrfforniiad tin o'r Jnterliwdiau. Da po gwnai rhagor o gynidnith Boau yr un modd. • # Cyfarwydd ydvm a'r lid "Cymru i'r Cym- oithr nowydd yw'r frawddeg "Canada .i'r Cymi-y." Dyna cnw'r llyfr manylion sy new- ydd ei jryhoeddi gan Awdurdodau Rheililordd y "Canadian Pacific" cr mwyn y Cymry py a'u ryd ar n-ewid oartrcf. » » Yng ngliylchgrawn y RhoillTordd y mis di- ^re«ldaf oeir crrtiygl ddyddorol ar drefi glan- mor yng NgogJedd Cymru, Dywedix foul hin Oolwyn Bay, yn yistod tymor y gaeaJ, yn fryrihosach nag Bournomoaitili, fie mor gynrtos, ymron, a bin Torquay. < < < < Cymro oedd un « ddrysorwyr Siarl y Cyntai, jawr mawr enw William Evans, a oliydag yn oyd-wasaiiact.hu oodd oorach enw Jeffrey Hudson. Un nooon, pan oedd cyfciliion y B nenifi wedi yrngynniull i gyd^wfeddia, dy- Wodir fod y Cymro, yngwydd y cwmni II a won, Vcdi tynnu'r coTach o'i logell er 6ynckxl a llaw- enydd y Brenin a'i westeion. » » » o olrhain hancs rhai teuluoedd m Llocgr, n ynxklangos fel pe'n porthyn i ach hoiiol Sci-nig, fo gcir amryw gyfenwau yn ta,r,ddu Gymng. Yn Uy-fr ncwydd Baring Gou.1d aT gyfeinvaii dyw<xl yr awdwr Illid oce a cnw "Pcascod," cyfenw iin o deuhioodd Lioogr, a byd y iiy^iau. Tardd o'r enw Cym- raeg "Pys-oood."

Darlun Arall o'r "Wawr."

Y Parch. Qwynfryn Jones. ------

I Llitli Die Jones.

[No title]

Nedion o Glip y Gop -

IHiraethog ym Maesygroes.

Y Diweddar William Jones ("Bleddyn").

Ysgolion Sabothol Methodistiaid…

JXANFAIRT ALH AIARN.

DEIGRYNl AR FEDD.

Damweiniau mewn Qlofeydd.

Ctholiadau Bwrdeisdrefi.

Eisteddfod 1912.

Llifogydd ya Ffrainc.

Gwleidyddiaeth a Barddoniaeth.

Crippen yn Ofni.

Alaerod Newydd Gogledd Cymru.

, Mesur y Siopau.

Cyngrair y Deyrnas Gyfunol

[No title]

Advertising

--------GWYTHERIN.

[No title]