Hide Articles List

40 articles on this Page

Marw Gwraig- Oedrannus yn…

Achos Dickman.

[No title]

YR HEN GARTREF.

Y CARVI-R A'I SIOAL

PISTYLL Y MYNYDD.

Yr Eisteddfod Genediaethol.j

Cyngrair Glannau Gogledd Cymru.

Ceidwadwyr Mon ac Arfon.

[No title]

Lloffion.

News
Cite
Share

Lloffion. Cynnyg a gwelliant y cybydd a'i fab: Yr oedd y mtib yn mynd o ♦carutf, ac ebe y tad wrtho, "Dyma lythyr a Kythyrnod arno. I arbed pa.pyr ao mc anfon di hwn yn oi wedi i ti gyrraedd yno, ac mi ddeallaf fi dy fod yno." "Dim eis_ icu y i'lythymod o gwbl, nhad," cbe y mab. "mi axrfonaf fi y Lythyr he-bddo, ac yna. geiiweh chi ei wrthod." < < Er mor gvfarwydd nyni ag enfys haul inaird y gweii-r enfys llosr mogia ag a wel wyd nos Sadwrn. E.thr er mor dlws seith.iw'r hwyr nad yw',r Miwxa-u cyn ddyfned ag eiddo enfys y dydd gan wanned oieuni'r lioer a hi ei hun namyn ad- icwyichiad o deyrn y g^oleuadau, •< « Gan y gofyn:r am bwysso bara, paham na p %v .?sc, D-aw o y nad wyau b t?ob drvw ?auh i fyny, a rhaid yw talu yr un cymaint am ddvvt-dn 9 honynt. Dylid gwort.hu wyau wrth y pwvs. ■« « » Yn 01 LCD gylchgrawn hen Gymry rannu'r diwrnod yn wyth ran o dair awr yr ?-,e ie, Y-? U,n rl F3,0:.e, A a i-u, Uchcr. « > N.d yw yr avvyrlonig, y pedrianifc ehedeg,, ac yn y biaen, end engraifft arall o gwymip dyn. Nid unwaith y cwympodd dyn, eithr y mae yn cwynapo bob tro y dyfeJsia ry\vbath i'w ddryg-u. Crybwyiilai c syhvoddX y dydd o r blaen na fydd y dd.yaads benysgafn byth o un gwasanaetJi ond 1 gyflawni drwg.. tmi din- ystrio eidoio oddi uohod yn amser riryfal neu droseddu deddfaa toiiawd gwlad. 0= ieTly, dylai y tcyraaaoedd Crisfcionogci. fwrw ou pen.glogau ynghya i brynn pob hawi yn y ddylais a'i ddin- ystrio.—("Y Dryeji.") • » » • Yn y ddeunawfod ganrif nid son ajn fwganod oedd rhieni Cymru er tarfu eu plant i^ daweiweh, eitlir son cm Boney—sef ■enw c)fI.rœin Napoleon, prif ryfelwr Ffrainc; a rhai blynyddau cyn hynny hawdd oedd i famau r Aiban hwvthau atal crio eu plant 0 ddweyd fod Paul Jones, y mor-leidr hvs- bys, yn curo wrth y drws. » » » ^"Paham na ohawn ni Ddjadgysyi'ltiad?' medd- ai r g wles-dyddvvr axfctgar yn y tren y dydd o'r biaen, "Buaoai n ii'awer gweui gon i gad gwy- bod," meddai dyn o'r gome/, "paham rta clmwu ni gig moan yn rhatadii." A dy^vedodd yr holt boihl amen. » < Sefvdlwyd Prifeglwys Bangor yn y flwj'dd- yn oi.5, gan Ddeimol, mab Dunod ap Pabo, un to rsemtiau r chweched ganrif, ac efe oedd ei habad cyntaf. Yn yr adeg honno gelwid y lie yn Fangor Deiniol, a Bangor Fawr yn Arllcehwedd, a Bai'gor FawT uwch Conwy. 11 ■ » » « "Nid wyf yn meddwl," meddai Mr O. M. Ed- wards, ym y "Cymru" diweddai, "fod y cenhedl- C?<^i fwy byr-bwyli at> anwadai na chenjeiCLcedd erai-U. Y mae r/haimau o Gytniru Ee bobl yn hynod arafaidd ao anodd ou troi, yn nerthoi ao yn feddyigar, yn ffyddlawn a dianwadal. Eithaf gw-ir, fel v grv."yr y bawl a fu n edrych ar Sais gwydt a ffwdanus "nellm ffair 3-11 trc,:?o pi-vnnu p?Wartli?ag 1,n GvmTo ?ii- ,qyffro ani ],ai iia p;l-,Ti,, -V I (" -raJ. z-y Bydd, v y a c)'Tl ei wy-n"!?) ae yn cc?.ii ei -%Nyrr?, -a rClv ,t r, r<)'n,uei b, -11 lw -is vri daw-31, ac v Djnfid Sadwrn diweddaf ocdd dygwyl Bernard Sant. Efe ocdd abad Clairvaux yn Frame, mynaehlog a sylfaenodd ef Kii hun yn y flwyddyn 1115. Cododd ei hun i fri ma-vr, ae ?m tl a-?6--?r, ?-r oedd v-n un o?r gw, am!N-c-af 3'm d cr-.fydd. 'Ni fynasii ,od ?<ido c-i li-an, a li'cwyr a-1),erth?oddei t,wyd g? i jleu?o Ilwybrau plant y eaddu, # w Pan yr oedd jxismon yn d>fod a dhtarcharor o i Gaernarfon.. ddydd Iau, ihvyddodd y dyn i ddiazao ym Mangor, pan yr oeddynt yn symud o un tren i'r Hail. Coliodd y 0,3,smon olwg ar y dyn, yr hwn, meddir, a gerddodd i r lanfa, a c.hrocrx;'dd i Sir Foil gyda'r agerlong g\mtaf. Bu'r plismyn aim dair awr evn cao! hyd iddo. • • c n Yng ngeiriad-ur Wili^am Salesbury dyma'r deffiniad a geir o'r gair Wynwyn:—"Llysieuya a ddyry'r gwr aged 1 wrth eu Uygaid er cymeil wyto pan fo meirw eu gwyr." w "Diwrnod y Cymry" oedd y Sadwrn cyn y di.weddur yn Soranton, America, a tbyrrai'r Cymry yno o bob cwrr i gadw g-wy'. Y ped- pcryoo o Orffenaf yw dygwyl Cymry'r Uaoi Daleithau, a'r diwrnod hwnnw, o wawr hyd hwyr, ni wneir namyn cairu a dhroesawu cyfeiJl- ian. » < Pa.n yn trenlio egwyl yng Nghymru, Beddgelert oedd hoif ranbarth Dr. Zimmer, athro Celtaidd ym Mhrifysgol Berlin, ae o'i anfodd, bryd hynny, y siaradai ef yr unrhyw iaith heblaw'r Gymraeg. Yr un mor ffydd- lon yw M. Yallee, y Llydawiad hyddysg, anodd ganddo guddio ei Hinder o glywed Cymry yn bradychu eu hiaith eu hunain.

Dychweliad Crippen.

0waith Llechi Bangor.

Gwerthu Plasdy Cymreig.

Urddo'r Tywysog.

Y Gymraes Hynaf,

Llofruddiaeth Gorse Hall.

- Gwyr y Tywydd Teg.

Methu Priodi.I

Swyddog lechyd Meirion.

Eisteddfod Colwyn Bay.

Damweiniau yn y Chwareii.…

Marw ar y Ffordd Adref. --

Diwedd Awyrenwr Arall.

Y Chwarelwyr a'r CJleg.

Lladrata Gwasgod.

Tynnu'r Cyhuddiad yn of.

IY Diweddar Mr J. F. Roberts,…

!Gorweddfan Miss Nightingale.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

Cychwyn am Canada. (

. / Mabolgampau yn Ffestiniog.

[No title]

-.------------I Llith Die…

Cymdeithasfa y Methodistiaid…

[No title]

Nodion o Glip y Go p.