Hide Articles List

40 articles on this Page

Marw Gwraig- Oedrannus yn…

Achos Dickman.

[No title]

YR HEN GARTREF.

Y CARVI-R A'I SIOAL

PISTYLL Y MYNYDD.

Yr Eisteddfod Genediaethol.j

Cyngrair Glannau Gogledd Cymru.

Ceidwadwyr Mon ac Arfon.

[No title]

Lloffion.

Dychweliad Crippen.

0waith Llechi Bangor.

Gwerthu Plasdy Cymreig.

Urddo'r Tywysog.

Y Gymraes Hynaf,

Llofruddiaeth Gorse Hall.

- Gwyr y Tywydd Teg.

Methu Priodi.I

Swyddog lechyd Meirion.

Eisteddfod Colwyn Bay.

Damweiniau yn y Chwareii.…

Marw ar y Ffordd Adref. --

Diwedd Awyrenwr Arall.

Y Chwarelwyr a'r CJleg.

Lladrata Gwasgod.

Tynnu'r Cyhuddiad yn of.

IY Diweddar Mr J. F. Roberts,…

!Gorweddfan Miss Nightingale.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

Cychwyn am Canada. (

. / Mabolgampau yn Ffestiniog.

[No title]

-.------------I Llith Die…

Cymdeithasfa y Methodistiaid…

[No title]

Nodion o Glip y Go p.

News
Cite
Share

Nodion o Glip y Go p. (Gan "WiJ y GweithiíYr"). Un tro dywedodd hen Gymro, os mynwch T/ybod beth ydyw cdilcir v.cli e well a cliyhoeddwch lyfr Cytnraeg. Wel, 'wetli araith fawr Mr Lloyd George yn Limchousc, cyboc-ddwyd llyfr swllt ar y Budget yn Seis- neg, ac erbyn lioddyw dywedir y geliir prynnu un o'r rhai hyniiy yn Llundain am gemiog* yr un. Ysgwn i beth fu yr aciios o'r fath yll y prisp UN FODFEDD YN FWY. Yr wytnnos o'r blaen pigwyd i fyny "mushroom" yn Coetiau Mawr, Brynft'ord, g-er Treffynnon, yn un fodfedd ar hugain 0 gylclti'esur. G«>elais innau foiicddwr a big- odd un arall oedd wedi tyi'u yn agos i Glip y Gop oedd yn 11 ai o fodfedd na'r gawres hoKro. Cwynir fod mushrooms el-eni yn lied brinion yn yr ardalocdd hyn, a phrth hyuod ydyw fod rhai o'r m&intioli hyn i'w oael. LLWCH 0 WERTII. Dyina fel y dy wed Syr W. H. Bayley: "Our greatest wealth is not in work and warehouses or balance in banks, but lies on the shelves of our libraries." Wedi darllen y sylw yna daeth i'm cof hanes hen wraigen o'r lie yma, tua hanner can' mlynedd yn ol, a geieiai brofi i hen oJTeiriaid aeth i edrych am dani nad oedd yu .baganes trwy estyn Beibl oddiar yr astell wedi ei orchuddio dan haenan o Iwcli, ac wedi ei agoryd gwaeddodd allan, dioich fyth dyina fy hen speciol wedi dyf.?,,d 1r fu ar ;s u,,ain i-?)lvn- -c edd; cyn b?--iled'ac y -,?wn i, yr uni- I)-,c:a o w.-erth ydyw, "11,.veli ea,,ir;" <-)i,,d Did'?'d.?w yn o ii-n giv;3rti?.1 i neb, a phe Ifot-)', ddar- Ilen ?ou Belb"au vn aiu?acii 'n 1b-vd?dai r--id i?ldvnt fel yr h?eD hqiilll() ugain inlin,odd (lar7,aylfod cu "sp.ctQl." v c3,f'cii'jion I-ivn ir c-u -r -wv4h- nc)s <)'r ?,)Iac-n 1 Dreffy-iii,on, a, dyNv,(?,r eu bcd yn cymeryd dyddoxdeb neillduol o b'le y tardda dwfr y ffynnon en vvog honno; ond ni chawsant un esboniad. Mi glywais ddaear- egwr unwaith yn oeisio profi mai o'r un dar- dct'ell y ffrvdia ffynnon G wenffrwd a ffynnon Asaph; os felly pa wa-lianiaoth sydd yn y naill dyfroedd a'r llaIl, ond yn unig nad oc's gan gyfeillion Dyserth dystiokicthau dros rinwodd meddyginiaethol eu ffynnon na ffyn- baglau wedi eu gadael ar ol yno gan y rhai yr haerir a gawsant iachad. Daotliant yn 01 trwy Bantasaph. a chawsant olwg ar y Fynachlog lion no. TEEFLAWNYD. Mewn gwagenni a cherbydau i'r Rhyl yr aeth Anibynwyr a'r Methodistiaid Calfin- aidd y lie hwn ar eu pleeerdaith, a chlywais yr h,el1 a'r ieuainc yn eaninol eu diwrnod, a t-heimlir yn ddiolchgar i Mr Humphreys, Y Gop, a Mr Daviee, Carnychain, ac eraill am ddl I)-,Iltlly" cii gwc-d-do??dd i'NV cario, ae i bawb a-i,,all fu a Ilaw 3,n ?- gwailh o -ddariayu gwledd i'r plant. GWAENYSGOR. Tr,-fuir 3-n plw Iwys y ,yf hwu y nuis preoe]3-nol N-n ,,r hwyi- 'a chym,er IlaNver o d4ii,?ithriaid t?'ant?is o ii-,?-nny trwlv r<)ddi eLt pr?eseno,deb a chyfr?uiiu yn dda yn y casgliadau. Clywais ajnryw ohonynt yn rhoddi gair ue.hel i bregethau ein Hheithor, y Parch J. P. Hughes. Er mai'r Gymraeg yw ei hoff iaith ni fynn ei dibrisio er gfwasanasthu i'r Saeson, fel y gwna llawer. Eithr fel mater o garu ein gilydd cydsynia am fyrr amser i efengylu iddynt yn eu hiaith eu hunain. Y BOBL RINWEDDOL. Pan oedd y diweddar Barch Edward Jones, M.A., offeiriod Gwaenysgor, yn cadw yegol ddyddiol ar ei lafur a'i gost ei hun i blant y plwvf, bvddai bob ani.?eL- y-n dwyn c .n I at ?-obl a d-d -d aiirilydedd i"r rw,dv ygod ll<)n, ae, -vmy-,g y rtiai hvnnv liowar<l -v dyn- garwr, ?'r fc>ncd-Ji,cs ir,,I-ale, svdd uew,dd g.?;?!l ei hebrwng dv ei Iiir gartref. Ar ol byn-ny clywaio L-,en h'lwr <)'r sir lion fii via rlivf-el C-r?lmea, a'i dda,-ra?4 yn -h-edeg dros el ruddiau vn ad. rodki f-c?l y byddai v foji-?deiiges hon-n? 'gyda,'l thyn,erw,-h vn viiigQ.1-eddu -a chalono,,ol y mil- wyr hy-n-ny c,-<id v,cdi eu liar,-holli ?r f y frwydr. Bellach, er iriawr golI>ed i'n gwlad, mac y dwvlaw tyner hvnny wedi oert yn y bedd, ond ni lygra enw Miss Florence Night- ingale tra tywyna haul uwch ein jjeiinau.0 Er mai ychydig ddiolch a dderbyn yr hen ofifieiriaid Cymreig gan lawer am e"u hym- drech i roddi addysg i blant tylodion eu plwyfi a cheisio dylanwadu <ar feddyliau y rhai hynny i ddilyn esiamplau pobl dda, eto i gyd i bob rai diduedd rhaid cydnabod eu gwerth i'n gwlad, canys ni buasai W51 v Gweithiwr a llawer eraill yn gwybod fawr yn nechreu eu hoes am bobl rinweddol a ddv^as- ant y byd dan rwymau iddynt am eu hunan- ymwadiad, ond yn unig trwy wybodaeth llawer o'n hen oflteiriadau Cymreig. Buasai cyflwr addysgol Cymru yn lied dywyil pa b,z,i,-?ai vn rh?aid aros r wr gwiljiog yr?q- dd,in,-o? yu ei ffurfafen, a heii adnc;d bur gymwys i'w chofio ydyw lionno i ni fel Cymry, "Cofiwch y graig o'r hon y'ch nadd- wyd; mae olion cynion yr hen eglwys i'w can fod o hyd yng Nghymru i'r neb sydd ganddynt lygaid heb eu daliu mewn rha-- farn." CYDWEITIIREDIAD AMAETHYDDOL. 'Yr wyth-nos o'r bia,li cvnhal- -d a ?-Od w,,rr Jyn gyfarfod vn D..)-serth ir ainc-?tu o o??fvd,u Cvmdeitbas Gydwe'thre 1 -d<)l A,?riaethyddof er uni a'r brif faiii-gymd<?;tbas. Siaradwyd yn ffafriol dros y cynlluu, ac i'r diben o hyrwyddo yr achos ymlaen, ar wahoddiad Mr A. Gerard, Henfryn Hall,'cvn- helir cyfarfod arall yno yr wythnos hon" a Thoddir gwahoddiad i amaoUrwyr bychain a. i-awr:Orl l' UIIO ?'n Y ',?.Tr-udiad G,e-,yn n,% bvddai 7nodd 'yd'u cvm-4,?,ithas g.?-dw-eitlircO,ol hc-Vd ymy,-g Ifiob d'osparth o -%veit.hN?,yr yn y eyf?niiu it "ny,? y Ie i ofni "O-Cl biidd,*?an-niu y -? NVL?- i tli i o I -?,n cael eu di,?,brisio ?(,yu a neb, tra' mynn 1-itv?-b ddofnv<ldio i arbed y gost i daJu cvflogau i lafurwyr. P-eth pur- ion fyddai i bawb gofio eu manteiscon eu hunain heb angliofio manbeision eraill. Dylai vr ama--thwvr a'r 11-ifurv?-yr Ymdreau ?hivvfo yn un cwch h-eb r y -11,%ill yn C"- ra,c,dd ?7r haian -a'r Ilall ?In toddi.