Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

40 articles on this Page

Marw Gwraig- Oedrannus yn…

Achos Dickman.

[No title]

YR HEN GARTREF.

Y CARVI-R A'I SIOAL

PISTYLL Y MYNYDD.

Yr Eisteddfod Genediaethol.j

Cyngrair Glannau Gogledd Cymru.

Ceidwadwyr Mon ac Arfon.

[No title]

Lloffion.

Dychweliad Crippen.

0waith Llechi Bangor.

Gwerthu Plasdy Cymreig.

Urddo'r Tywysog.

Y Gymraes Hynaf,

Llofruddiaeth Gorse Hall.

- Gwyr y Tywydd Teg.

Methu Priodi.I

Swyddog lechyd Meirion.

Eisteddfod Colwyn Bay.

Damweiniau yn y Chwareii.…

Marw ar y Ffordd Adref. --

Diwedd Awyrenwr Arall.

Y Chwarelwyr a'r CJleg.

Lladrata Gwasgod.

Tynnu'r Cyhuddiad yn of.

IY Diweddar Mr J. F. Roberts,…

!Gorweddfan Miss Nightingale.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

Cychwyn am Canada. (

. / Mabolgampau yn Ffestiniog.

[No title]

-.------------I Llith Die…

Cymdeithasfa y Methodistiaid…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cymdeithasfa y Methodist- iaid Calfinaidd. TREFNIADAU Y CYFARFO'DYTDD YM MANGOR. Cynhelir y gymdeithasfa uchod ym Mangor, Awst 30, 31, a Medi 1. A ganlyn yw trei'n ao amaer y cylarfodydd — '\?JS LU?N (Aw?t 29). ?- h 'I Am 7.30, i)re?t' Ti!i Ildr?wl a Glanadda. DY DD MA WRTH (Awst 30). Am 11.30: Pwyllgor Ari.anol yn Festri y Tab- esrnacL 12.0: Oyfe.st-sddfod y Gymdeithasfa yn y Tabernacl. 1.0: Ciniaw yn y Penrhyn Hall. 2.0: Cyfarfod cyntaf y Gymdeithasfa yn y Tab- ernacl. 4 0: Te JTI y Penrhyn Hall. 7.0: Ail gvfarfod y Gymdeithasfa (cyhoeciaus) yn y Tab- ernad. Mater, "Dyknwad y Wasg urol ax fywyd y genedl," Parch J. E. Hughes, M.A., Caernarica. DYDD MERCHER (Awst 28). 8.30: Cjdarfod y pnegethwyr yn y Tabernacl; mater, "Argraphiadau crefyddol ei-u pobl ieuanc ar ol derby 11 yn gyfla.wri: aelodau," Parch T. R. Jones, Towyn, Meirionvxld. 8.30: Cyfarfod yi ya Penuel (.11.) yr un mater gan Mr Hugh Daviles, Machynlleth. 10.0: Trydydd Cyfarfod y Gymdeitluisfa yn y Ta.barnacl; niarer, "Gwaith crefydd fel y mae y« ddiogclwch rhag amheuon," gan y Paroh Robt. Roberts, Colwyu Bay. 1.0: Ckiiaw yn y Penrhyn Hall. 1.30: Podwarydld Gyfarfod y Gymdeithasfa yn I'cTuiel. 2.0: Prwgefch ya y Tabern-aol. 4.0: Te yn y Pen- rhyn Hall. 4.50: Preget.hu ar y tnaes n Garth, Rood. 7.0: Cyfarfod CenhacOl yn y Tabernacl, llywydd, y Parch W. Thomas, Llanrw-A. 7.0: Cyfarfod, Cer,:had«ol yn Twrgwyn, llywydd, Syr J. Herbert Roberts, A.S.; ao anerchir y ddall gyfarfod gan y oenhadon, Parchn J. Oeredig Evans, D. Ed. Williams, J. Gerla.n Williams, B.So., Rrui Bhajur, Misses Laura Evans, Lilian Jones, Lizaie E. Morga-n, ao Annie lteid. DYDD IAU (Awst 29). Am 6.30: Pm,othpu yn Twr, N-.n, Hirael, a 'w' Gi,aiiad.d,a. 8.'?;0: Sk?itit yr, y Taberna?e.1, agored i a,-Iod,,vu Eglwy,i, 10.0, 2.0, a 5.30: PregoL"ha.u ar y nia-p-s ar ol y Cyn'tielir evfar- A, i'r bol)l ie,u- ?i y d4i,n 'I yw- o yddi--ict,h 'Allr Jona:,?lian Y.11., Porth- madog. Anerchir y cyfarfod 8J.. y mater "Prof- iadl Ysbrydol," g'an y Panthn H. Harris Hughes, B.A., B.D., Lerpwl; R. R. Davies, Llandilo; a John Hughes, M.A., Lerpwl. 7.0: Pnegcth Saes- .neg. Oherwydd y tywyddl anffafriol yn adeg cyfar- fodydd y gymdieithas y llynodd, yr ydyv; eleni wodli gwrsend (refnia-dau i adeiJadu pabell oang yiiig nigbao Heol Garth. JOHN GRIFFITH, Ysgrifennydd

[No title]

Nodion o Glip y Go p.