Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

THE STING.

TUX A\I) FAXCY.I

FARMING NPTES. .

[No title]

LITERARY EXTRACTS. -

THE WOMAN'S WORLD. -

Advertising

COEDWIGFAB AR El HOLIDAYS.

LINES

LUNELLAU

News
Cite
Share

LUNELLAU Ar briodas Mr R.L. WILKINS, Penybont-ar-Ogwy, a Miss M. B. LOTTGHEB, Glyndderwen, Abcrtawe. Priododd ein Wilkins, ma«rr newydd yn ffaith, Priododd ein cyfaill, a da oedd y gwaith Priododd hoff weithiwr taleotog y lie, Priododd ef hefyd yn hyfryd o dde Pricdodd yn dcilwng o'i enw a'i swydd, A phwy drwy y lIe na cheisia ei lwydd. Miss Lougber oedd enw ei gydmares wiw, Cyfamod a ffurfiwyd, cylymwyd rai gwiw Bu ieuo cymharus, a gweddus a theidi, Ar ddydd y priodas yn Eglwys y Coity. Priodas hawddgarach, anwylach ni fu, 0 fewn i holl Gymru, myaegaf yn hy'. Llwydd, llwydd i'r ddau ieuanc hyd dranc yn y byd, Boed gwenau Rhagluniaeth i'w noddi o hyd Na ddeued dim rhwystran aunyinuucl, na chroes I gwrdd a'r ddau ddedwydd hyd derfyn eu hoes Ond Daw mewudaioui fo'n wastad o'u tu, Hyn geisiaf i'm cyfaill a'i briod fwyn, gu. Pan dderfydd eu gyrfa ddaearol, rai gwiw, Derbyniad a gaffont i breswyl ein Duw; Eu rhinwedd drwy'r yrfa hyd Wynfa fo'n fawr, A'u clod fo ar gynydd, ddau ddedwydd eu gwayvr. Pob da fedd y ddaear a'r nefoedd uwchben, Fo i'a cyfaill hawddgar, a'i briod—Amen. HWNTW.

AFTER THE STORM.

YMYLON Y FFORDD.

IN MEMORY

CYMANFU GANU YN MAESTEG.

LLINELLAU

BRITON. FERRY LOCAL-BOARD.

RESTORATION OF LISWORNEY CHURCH.

[No title]