Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Family Notices

THE ANGLESEY HOUNDS

,B 0 TA NICALJIEGISTEU. --.-

I'UNIVERSITY INTELLIGENCE.

ICOMPENDIOUS NOTICES.

CHESTER CIRCUIT.

EISTEDDFOD CYMDICITIIAS Y…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD CYMDICITIIAS Y CYMREIG- YDDlON, CAEll YNARFON. At ddydd Llun, Mawrth laf, 1824, cynhaliwyd yr Eisteddfod uchod, dan olygiaith Gorseddo Feirdd, Cyfarfyddodd Aelodau y Gymdeithas am 10 o'r gloch yn eu ystafell cyfarfod cyffredinol; oddiyno hwy a aethant ir Bwrdeisdy ac am ] 1 a gorwyd yr Eisteddfod gan Fardd y Gymdeithas, Richard Jones (Gwyndaf Eryri), trwy adrodd A well o'i gyfansoddiad ar yr aclios adroddodd hefyd John Rowlands, Pentir William Ed- wards, (Gwilym Padarn) ac Owen Williams, (Eryri Fychan) amryw Englynion ar yr un achos. Rhoddwyd allan y Testyn difyfyrgan Richard Jones, ar yr hwn yr oedd gorchymyn i'r Beirdd a ewyllysient ysgrifenu o dri i chwech o Englynion un odl union erbyn haner awr gwedi pedwar o'r gloch—sef art? Adferiad ie chyd Arglwydd Newborough." Cyhoeddwyd yn hwn a alwodd ei liwn"" Galar- wr," yn awdwr yr Awdl oreu ar y Testyn Mawolaeth yr Ynad dysgedig y Barwn Rich- ards," a chyfododd ERYRI FYCHAN, y cyfan- soddwr, a darllenodd yr Awdl gwedi iddo yn gynt gael ei addurno ag ysnoden gan R. Jones, a P. Evans. Galwyd ar Awdwr y Cywydd a farnwyd yn rhagori, wrth yr enw dyehymygol 11-illeilit, ar y Testyn Ansawdd yr oes y blodeuodd Gruffydd ap Cynan" ae ymddangosodd JOlIN ROWLANDS, ac addurnwyd ef ag Ysoden, a dar- llenodd yrunrhyw, yr hwnoedd taith. Yna galwyd ar Awdwr y Traethawd, yr hwn oedd "dra gorcbestol ac yn haeddu inawr glod, t.a 1 yr enw dychymygol "Seftl..Ylt" ac ymddan- gosodd WILLIAM OWEN, hynafieithydd, ac add- urnwyd ef-ag Ysnoden, ac ar ei archiad darllen- odd Ysgrifenyddy Gymdeithas yr unrhyw. Yn y cyfryngiadau chwareuwyd tonau Cym- reig ar y Delyn gan Mr. Richard Roberts, telynwr buddugol yn Eisteddfod fawr Gurecsam; a datganwyd Penillion gan William Rowlands, Brynniadog, Llanddeiniolen William Roberts, gynt o'r Hand, Llanrwst; Elias Williams; a John Williams, telynwr y Gymdeithas. Diweddwyd yr Eisteddfod gan chwareu Duw gadwo'r Brenin ar y Telynau. Ar ol yr Eisteddfod yr Aelodau a ddychwel- asant i Arwydd y Goron lie yr oedd ciniaw rha- gorol yn eu haros. Ar 01 ciniaw rhoddwyd y Uwngc-destynau can- lynol Y Brenin" yr hwn a yfwyd gyda three gwaith 3- Yr Eglwys a'r Llywodraeth" yfwyd gyda da distawrwvdd achauwydcerddganGwilym Padarn :—rhoddodd Wm Jones, Pentir, Oes y Byd i'r iaith Gymraeg", ac a(iroddwyd yr En- glyn canlynol- Oes y byd i'n hiaith sy' ben,—ieithoedd mad, Iaith dda, Meib yr Awen; Hon ydoedd draw yn Eden, Barna lu, heb arni len.—William Edwards. a chanodd J. Jones, gerdd sef hanes yr hen Gyin- ry—•' Ardalydd Mow, cadeirydd Eisteddfod Gwynedd," yr hwh a yfwyd gyda 3 gwaith 3.— Y ddwy Fam Gymdeithas, yn Nghaerludd," yr hwn a yfwyd a bri. 0 Yr amser hwn galwyd am waith y rhai a r Ysgrifenasant ar y Testyn difyfyr, ac ymddan- gosodd gwaith dan a'r beirniaid a aethant i'w hystyried a'll barnu, yn y cyfamsercanodd Griffith [ J ones y gan Yr hen amser gynt." Acunodd I y Gymdeithas yn a Bwrdwn,a rhoddwyd y llwn- gcdestyn Swyddogion tref Gaernarfon," yr hwn a yfwyd gyda 3 gwaith 3 a chanodd Joseph Roberts gerdd. Dychwelodd y Beirniaid a'u barn oedd fod yr hwn a alwodd el liun "Alfred," yn rhagori yn fawr; galwyd am yr Awdwr pan ymddangosodd Robert Owen o Gaernarfon. Bloeddwyd y llwngcdestyn canlynol Y gwir Anrhydeddus Arglwydd Newbro," gan L. E. Jones pan yr adroddwyd yr Englynion ar y testyn difyfyr, a chanodd Richard Jones gan y "Sipog." Talwyd y Gwbrau i'r Beirdd yn laf i Owen Williams, am yr A well ereu £3 3s. yn ail i John Rowlands am y Cywydd £2 2s. yn drydydd i William Owen am y Traethawd f2 2s. ac yn olat i Robert Owen am yr Englynion difyfyr dau o Lyfrau sef Drych y Prif Oesoedd, a Phrydnawngwaith y Cymry adiolehasant mewn modd godidog. Llwllgc-destynau Sir Robert Williams, Marchoo- y Swydd:" cerdd gon John Griffith, sef atteb D. Thomas i Ieuan Lleyn:—" I Grif- fith, Yswain, Llanfair," Richard Garnons, Yswain cerdd gan Robert Jones, Trefriw— "Thomas Asheton Smith, Yswain," cerdd W. Obry, Llanerchymedd. Y Parchedigion Hen- ry Jones, Ty-coch J. W. Trevor, Caernarfon P. B. Williams, Llanrug G. B. Lewis, a Wm. Williams, Caernarfon," cerdd, Sessiwn yn Ngh- yniru, gan J. Jones.—Sir Charles Paget—Hugh Jones, o Fallwyd, cyfieithydd Flavius Jose- phus a gwaith y Dr. Buchan—Richard Williams, Yswain, Llywydd y Gymdeithas—cerdd ganW. Obry-Rice Thomas, Yswain, Coed Elen, gan Henry Parry, cerdd gan Richard Jones, araith gan John Rowlands—Colofnau yr laith Cym- raeg, sef y Beirdd—Y Meddygon Mason, a Bea- ver, John Evans, Yswain, &c. cerdd Rd. Jones, Cymdeithasau Cymreig yn gyffredinol, Cymru a Lloegr—araith gan Josiah Gibson. Addroddwyd yr Englyn canlynol gan ei awdwr P. Evans. St, Dewi sy'n y tvwod-vn llechu, Mewn lloches o feddrod Hen babydd, yn nydd ei nod, Ef er hyn, fu orhynod. St. Dewi" ar ba un amlygwyd amryw fedd- yliau ac areithiau godidog. William Owen awdwr y Traethawd buddugawl" ac yn olaf pen- derfynwyd fod y'r hwn a enwyd ddiweddaf yn hynafieithydd i'r Gymdeithas hon. Cynaliwyd y Cyfarfod gyda phob gweddusderac ymadawodd yr aelodau yn gynar aheddychlon. W. WILLIAMS, Ysgrifenydd.

SHIPPING.

MARI £ HT HS&ALD. ---<>-

ILIVERPOOL CORN EXCHANGE.…

-----' LONDON,

PRICE OF FLOUR.

PRICE OF BREAD.

SMITHFIELD, MONDAY, MARCH…

RAW HIDES.

SHEEP SKINS.