Hide Articles List

5 articles on this Page

^gmmmmmmmmmmmmmmmmrnrnrnmmmm11m«*nmmmnwii—i»…

News
Cite
Share

^gmmmmmmmmmmmmmmmmrnrnrnmmmm11 m«*nmmmnw i —i» POETRY. For the North Wales Gazette. HANE5 YR OFERDDYN, NEU RYBUDD IR DE DDEUNFBD. YR AIL RHAN. (Continued from our" last.) Daro wrth beth diffeth, heb wneud dim ondcwm- nhiefh; Am alw'n ffalswr dau wynebog, yn gnhf ac yn Rog Yn uffern byddae 'euaid, am wneud camm a'rym- ddifaid 'Ni byddae awr vn y diwrnod, heb ollwng ei tha- fod; Nag. yo ci hiechyd ei hunan, ond pan fyddae hi'n rhingcian: Ar, os byddae'n digwydd, dim gwell nai gilydd Hi ransiae y cyfan, rhwng ei pblant ei hunan; Kt chae fy mhlant, innau, ond y ffararwau Ai pa (So bob munyd, ai galw'n gywion gwenwjn- ilyd Jfi chaua moi cheg, pa ddirieidi bynneg A ddigwyilcia'n ddi os, fy mhlant I fyddae 'r achos; Rhag iddi ladd y rheini, mi ai gyrrais lIhw i WCHli; A'r rhai "leit yn haid, i gerdded am eu tammaid; Er hyn ni byddae hi yn suful, ond tynnu ry w gwe- ry!; Pan fydded ddistawa, yna Hi a ddechreua ■Ddy wedyd, Nef t enaid Janto, fal hyn ae fal hyn y e woaef'o; "Yno meddwn finneu wrthi, Nef i enaid Marsli: IS id Cd lIyo slwtt fudr, y bydda Hi yn gwneuth- u r; Yna t", hi allan, na byddae 'r creigiau'n disbe- dfiii; A da ijddae 'r ymdaro, os peidid a phaflio 0 dd'weul y mcwn dirgelwch, mi ges ormod aÜhyfrytwch Nyni flloln Jawer nos, ytiircio am y clos Y Hi a'r a it brenn, a minneu a'r moppren Ag weithieu'n cH1 ffuslo, a phynn yn ein dwylo; Bit lawer battel bwtti, nes ini ei Mcistroli; Fal yr oedd hi'n heueiddio, Hi beidiodd a churo, ûnd IIi pheidiodd ei thafod, ag areithiau hyl: tod; 'Nes y dafth yr Aagau chwerwedd, iw dwyu Hi or dtwedd; I rei minneu ollyngdod, o lawer o draltod; (,I; er niaint fy anffortuu, mi ddois i berchen gronyn Ae i ymgalonni rhyw faint, drachefo yn fy hen- aiist; A'r plant yn codi eu pennau, a disgwyl helphw; thau.; Kwy ddywedan yn deg fwyuedd, gan addo iaii fawiedct; :N e5 im rannu pob criglyn, a fedslwn rhyngthyn Ar hynnu f'all niae nhwgawn i goecca t Rhoi 'r fonn o'm Ilaw allan, im curo fy hunan Vvedi htuaij yn fy nig, jm mhcn rhyw ychydig: Mi c's i garu Morwyn, oedd yn siauibrio ei hun Ar r'eddwi eaei rhyw faint, o vmgeledd yn fy hen- aint; A plsobi imi deisen, a fy nghrysen OLid hon oedd yn Hea-ferch, yn cario plant or. dderch; Mi fum yn dal wrth Honno, ag yn crefu ami fentro A dyfod im caulyn, a hitheu'n lied gyndyn; Hi daera 'mod i'n rim oedranus, a hithe'n lied I}wyfus; Gan daered fu'm ami, mi a! hudais im Priodi; jVii fu'm gyda Hi ddau Fis, yn dal fy nwyluw yn. fy lie wis; Yti caei y byd a fynnwn, a phob peth a ddymun- i ivill Am -wctt!i o doharco, a Hitheu'n taln am dano; Hi ai Hosgae o'r goreu, yn gystal a minuet!: Ond hi iiinodd yn brysur. gan fy ngalw'n ddyn segur; Ag a oflyngodd ei thafod, fod ei harian wedi dar- fo(I Byddae raid imi godi allan, i ynill arian fy hu- nail; I da 111 am fvyd, a thobacco, os byddae raid im wrfh<»! I Hyn i,cA d chwedi garw, ni b'asae waet-h ry 1 ladd j ) 11 farw Ni wueis inneu Oferdd-yn maith, erioed ddiwrnod owaiih: Gadawodd fiutiea i warchad, aeth hithau ï Ffair n'ti Farchnad Past ges i hi oddicartre, mi ddechreuais chwilio i ehoifre Lie dois i hud iw ehodan, ac ynddi chweugain o arí::n; Mi rOb 'ragoriad d;¡r¡ y drws, ag eis i ftwrdd 'r oedd fiyn yn fadws A t'r Dafarn yn union, yn Llawen fy nghalon: .Jo'r tiithie-iig ir fiJr¡:en, a'r Gath i'r Llygodeu ClywR c.hwfldl ncwydd yma, fod fy ngwraia yn caruoddiwrtta; Am gwawdio yn erchyll, fy mod yn gysgod » wyt -trythyli; j Dytna tfit'ieu ar hyn o ffael, yn dyfod yn debvg i GyfUratil; Ac am ►•ti/.vae yn fy nhaken, oni phiygodd y Fila- gen Hi am llarldasae'n geian, ond bae i'm fachub fy hunan; Hi am siarsiodd yn giedd, na ddown byth ar ei thuedd: Ac nid euthum at y Fenyw, hyd y ddydd noddy w: >li ymroesum yn ddiwyd, i fynd i lie,, fy tny- wyd Pan elwyf i Dre neu Beutre, mi gaf glvred yr Hogie Yn gweiddi, cwccw medd y gog, daccw Gwcwallt Rhywiog; Ai gyrn yo ei goryn, yn blu ag yn edyn Ni chaf ronyn o lonydd, i fynd o'r drws bwygil- ydd; Ond fy mod wedi ymgnefino, yrwan yn eu gwran- do; We! dyna. i chwi fy hanes, ila, eoffa Im hull gyf- fes; Y D > n mwya 'i oferedd, a fu erioed yug wlad Gwytiedd; Cynghorwn liol) D) n di-ddeunydd, gymmeryd hyn yu Rhybjdd: :Neu hylid ediiar iw calonnau, pan fo rhu hwyr fal finuau Mae dilllreh am hob diriaid, mae diwedd Hen cadw Defaid Fy niwedd iuiieu Oferddyn, yw bod yn siampl i bob Hittyn. R'CFIARD I. PPT, Athraw yscol a Ghiocbydd N iv/bwrch.

To the Edito)- if ihe Aorth…

MISCELLANEOUS. -.I.--1-!,...'II.'......I

AGHART OF CARN ArVON BAR AND…

COPPER ORE