Hide Articles List

5 articles on this Page

For the ivorth WaleS Gazette.

News
Cite
Share

For the ivorth WaleS Gazette. ■ H A NFS YR OFERDDYN", NEU RYliUDD IN Dl DDEUNYDD. OECHREU YR All, RUAN. Y Cvmru iri',L-ii iii, a gyro lin Gwerin Rai Haweo .iiniwed, afiaethus gwrandawed A pliatj m!i>tiiYeimog, anghelfydd anghenog: a byw mewn tylodi. drwy sesuryd a diogi; Kwy'n gtrru 0'111 gwirfodd. fy Rhagymadrodd; Ni l at Ddysgawdwyr, nag eraill try wieinwyr Sy'n byw mewn diwydrwydd, wrth reol gonest- rwydd; Onid i r Efryddion, Oferwyr afradlon; I iwi;'ii aiirhc,,ru, h)n yina i'cli (lif)-rru: Sef ail t han o destyn, cyffes offerddyn Y modd y digwydiiodd, Vat gael cyllayvn ymad- rodd: Fat y dywed yr Hendslyn, mae cyst y daw deu- <! ■: j ii: gyflfwrild ai gilydd, nag y daw dau fJnydd Fe I lu 'r tf enwr sa! noethlwm, a welswn era 'talwn: Ry w noswaith or < ynhaua, ddaethattai i letteua-- Yno wrrh y a'n gilydd yn gyfan: Mi olynnais i r benddyn y geiriau sy'ncanlyn I ewyrfh oedranus, chwi a dd'weudasoch uisus I'm banes eicli rnebyd, a dyddiau 'eh ien'ngcfyd Modd y (reiliasoch yn ofer, banner etch arnser All ehweunychwri weithian. s;ael gwybod yn gyfan; Eich mvnediad trwstau, oddi hynny allan tich sylwcld a'ch saltraint, a'ch dull yn eich lienaiii! Ynfell aiu fluitebai, chwi roesoch gryn-dasg ar- nai Or;iio,l o liyii (ia!i y boreti J'.i'o i'cJi boddoni, i tidifyrru 'r cwrripeini; Mi dractha i chwi'n groyw, y gwir nesa gallw 0 'yvllys fy ngha'-Hi, fy "marweddiadada'i't) unioa; A"in iinfcredd cyhoedd, fel y suae, ag fa! yr oedd; 1\j¡ dd'e<1ai., i chwi cisioes, Y ,)iwn hOlloo o'm hein'ioes; Y m.)d i y prlodais, a'r fangced a gefais A cil'jel dan eln dwylaw o'r goreu, a digon i ddi- chreu Ag fa' yr acthom mo "r amhwyU, drwy 'r cwbl mewn byrbwyll Y il yn wailti fy Hwsmonacth, a Kitheu'n sal ei Hyswiaefn Evbyn ) r a.nser rbeitiau, heb dalu mo'rbrychau; Y Hi H1 iredd g-angen, yn eppifio fal cwnniu^en: jJan nob peth yn tijeiiiii, y plant oedù JIl oytinyc'dn waifh y wreiy dda, ydnedd mamhaetha; Y rhan amla'n wastad,ai bol 'dat ei llygac) >;c« yn^hil y pentanaa, a chyw ar ei bronnau A iSlimieu 'r Vlab afradlon, YIi hau fy IIgheirch gwj lltion Ar <-yn!;auaf heb fed:, ond fFrwyJh bariaeth a chaiedi: Am Tir n aerdreth, allan o gvffefh Heb ddn-yn ^r air Ita p'lorfa, na? yd y cynhana; Ond 'nifeiliaid y peotreif, drwy 'r fi'vyddyn yu eu l-'ori Am Haordreth iiineu'n cerdded, ers tair blynedd ynddyled: A flhywin y:i gofyn, bob dydd yn y lfwyddyn Hirr yn ty siwio, am ddled cwrw a Hiobaceo; Ag rliH bob fargeicion, ym UlfOll torri fy ng- hall.n Dacth fy Meistr Tir ag a glybu; fy mod 1'0 ymyl torri i fynu Ag ay cyfao, yn y Ty ag allaii Jfi arlawodd werlh hafliu lain, ond y wraig a'r plan: byebain: A throi y Rhain i ^yd wciddi, dros y drws i'w crogi OJdiyao ymadael a'n bytbod, fal liaid o fedlem- inod A ni)iid ymaiih dan weiddi, at ein Rheini; 1 geisio mwared heb aiuuieu, rhag tnarw o wall cisiell ennyd yn ewrando, arhawb yn ein dwrdio A 'n 'C} ;uy iu }ÎJ greui(ll1, nUl fotfmo' r afrat! Ion; Ar 01 iddynl flino, yn eiii bygyciiio Cawsom ein swerio rai dyddiau, gyda'n Tadau a'n Mamniau Yn union yr un fath, a'r lJygoden dan balfygatli; Y I) d.innof! ein aieddaldra, heb le i atteb mo 'r pe;ba; Or diwedd darfu iddyrit, rannu 'r plant rhyng- th\n' Un g-yj a's Da id ai Nain yma, yngbyda'i Daida'i Nain yna Ui1 gyda'i Ewyrth i w pd w, ag unghyda'i Fodryb accw A pberi i ninneu ymdaro, drostom ein hunain neu beidio >ryni'n ifcin-c mewn iechycf, nadoedd 'lusen rlioi inni hntl 'Roedd y wraia- yn hy ar ei Mam, nid ae hi oddi- yno gatiini A rhwlI bodti dg anfodd, yno hi darriodd 'Roeddwn iiineu tnewo gwail^o, fat dya fas a'r beudro Ni art, fy lioe,lef, niewn pa betli y cl,m'- 'r,A-it a"cl Ni fedrwn, d (yrnu, na ohloddio, aredig na thei.'o; Ond mi eiithurn i rodio, lie gwetswn gael croe.so A pharch a ciiymmeried, pan oedd arian yn y boccet: Ond g;arw iml'r breuddwyd, pawb oll a Dewidi- W} d; 'R.ied'iwa fat Dynor India, nid oedd neb a'm had- waena (Iafai-ii (lirion, gan Iybio'n fy Y cawn sroes-o dihareb, a chwyno i mi iigwrtb- wyncb Oh tee<it! yma gyfnewid hynod, y wen cleg wedl da n od Gwraig y Ty cyn stsred, a finesjr iw gweled Jidryohae aicai mo'r rhywiog,ag a'r Gi cyuddeir- iog Ifeb dd'weud gair oi min, mwy nag oi phenelin: ISi fedrwn ond dyunu'u ebrwydd, l'eddwl am fy ynfydrwydd Tno ca-wii weled, mewn ystafell rai'n Jfcel: Am gwelsant o lewn y flwyddyu, cyu gynted ag uiuh n: Heb wneud cownt' o lionaf, chwaethach yfed at- tar; Clywn nhw'n sisial ag yn chwerthyn, ffei daccw oierddyu; A'r n;wya diddeunydd, a fa erioed yn y gwled- ydd: Ebr ti, rhyngof am hunan, ill.1e pobl YI1 ffals anian; 'Roedd y rhaiu y dyddarall, yn fy ngalw 'u wr call ]'an oedd <en) f arian, i dahl am y cyfan Dii fyd'iwn cystal ty syuwyr, ym marn cwmnhi wyr; A chysfai iy hwsiiionaeth, a'r goreu'n y gym dog* a, I h Mynd i ss'ordd dan ochneidio, heb gael ond fy SCOn1¡O Mi cis i ua o'r sioppau, He ta!aswn rai piinnan Am trandi o thobucco, i ddisgwyl eael croeso A gofyn a gawn i fy nghoelio, am ddinieuyverth o dobacco; Nid gwell oedd eu moesau, na gwragedd y Ta- farnau; Ni chawn i ddim ar oedd yno, oni thai wn am dano; W' gymerais fy atteb, a"in dagrau ar fy wyneb Myned ymaiih yu ddi rym, un llaw yn wag a r Hall heb ddim Ni chlywti fy nrhaed yn fy ughario, i uulle oddi- yno: 6au oryiiimed oedd fy nghalon, a'r ol treio fy Iltii)nitleithioit. Cro liE CONTINUED.) j

[No title]

BUONAPARTE.

COPPK!TO £ "B

= A CIL<\RT OF CARNARVON BAil…