Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

AM RODDI ELUSEN I'R TLAWD.

News
Cite
Share

L- For the North Wales Gazette. AM RODDI ELUSEN I'R TLAWD. <3wyn ei fyrl y neb a ysfyrio wrth f Tlawd, yr Arglwydd a'i g wared vn arriser adfyd.-Salm 4 i, J. Dod gardod i Dylodi, Diau y tal Duw i ti. H. HUGHES, o Fon, Mae'n ddiat-uli etiol fod Eiusengarwch yn Thinwedd dra liesol a chanmawladwy, oble £ • d, y mae Gwynfyd yn caelei addaw i Gyf- iawnwr y weighted. Mae Elusen yn Ileso! mewn dwy fforddi yn gyntaf i Gyflawnwr y weithred, o "blegyd, ei fod wrth hynny pi cyflawni gorchymmvn Duw.5 ar gyflawniad o'r hwn y mae Gwynfyd yn addewedig yr Ar- "ghvydd a'i gwared yn amser adfyd ac niedd yr ,Angel wrth Gornclius, dy weddiau di a'th Elusenau tl ddyrchafasant yn goffadwriaeth ger bron Buw. Act 10, 4, Gweddus ywcofio, fod Gwedditiu megysynrhag-flaenn Elusenau, nid Eluseiiatt heb weddiau, na gwedduiu heb Elusenau, Yn yr ail He ? raae Elusen, yn ddiau, yn llesol i'r Derbvniwr o'r unrhvw oblegyd. fod yr anghenus, noeth, newynog, &c. yn cael drwailu ei angen o ha natur byni-a, y hyddo. Mae'n ddyledswydd ar bob Rlioddtir FItisen, ystyried, cyn belled ac y byddo atngylchiadati yn caniattau, Gyfltcr a Burhedd y Tlawd nid ei Gyflwr yn unig, ond ei inched d hefyd- Port hi angen, ond gocli elyd porlhi chwant afreolaidd. Cadw ymaith oddiw'rth y Tlawd gwastraffus a difethgar, lJOI> moddion tueddol tn ag at ei wneud yn ()fej, chrvvydi-tidd. Ysgalfydd, mai arfer niweidiol ydyw rhoddi dimmeiau i'r Tlawd, yn lie bWJd neu dillad, neu letty, dro araft Mae't) ymddangos yn eglur, fod arian yn gwneuil mwy o ddrwg- na da, yn nwylaw llawer dyn llawd. Maent, meddaf, yn ei gef nogi i arwain Buchedd ofer a segurllyd.— Mae gnn Fenywod hefyd, en ffyrdd neilltuol o wast raffu, neu gam-dreulio eu cardodau naenl yn gwaslraffu ar ddail yr India ac yslrewlwch yr hyn a roddwyd iddynt III ag at eu diarighenu ell hunain naill ai i geisio yru. borth, diUad iteti lelly. Er mwyn rhag-flaenu y P, yr arferion gwaradwyddtfs hvn. yr wyf ya wieiddio jrofyn, at ni fydùai yn well rhoddi bwyd yn gardod it. tlawd, na rhoddi ariau ? Gwir yw, fod rhoddi cardod o fwyd neu dillad -yn ¡¡awN drutlacb i'r Rhoddwr na ydyw rhoddi diinmai neu geiiiio- ie,chwecheiniog neu swift. ni ellir rhoddi un math o gardod J'ai o werth na diinmai. Pwy bynnag sydd am ymddangos yn wir haelionus a boneddigaidd tebygol mai 'r ffordd oreu a mwyaf canmaw. Jadwy ydyw rhoddi cardod o fwyd neu ddillad, y rhai> f, nychaf; ond nid bob amser. Ofni yr ydwyf, fod rhyw fatli ogybydddod, os nad raalh o dwyll hefyd, yn llechu dan waeiod y wait bred o roddi dimmeiau i'r tlatvd, y rhan fynychaf: pa fodd bynnag, ni fyddai ddim niwaid i'r egwyddor gael eichwilio a'i phroli. Mae haelioni, yn gy minysgedig 4 Bjdolrwydd ac ariangaiwch, yn ddiddadl, yn lleibau leil. jngdod y weithred. Cyn terfynu o honof yr ystyriaethau hyn, ,cryt)-,vyllaf.irn un peth arall, yr hwn bcth a ddoitiriodd fy nghalon lawer gwaith set gorweddle dyn tlawd y 11 tin o dai allaa ^wr golndog. Mae gorweddle 'r Tlawd yn fynycfi, yn ymddangos yo debyccach i Gut Ci, nag i orphwysle addas i greadur yn dwyn arno yr CHW anrliydeddiiB o Gristion. Mae Meirch, os nad moch rhai gwyr mawr, yn gorwedd ar estHwythach lie na'r dyn t/awd ond \lid ym iiiliob ty gwr mawr, neu yn agosiddo y mae'r fatri ix-th a hyn i'w ganfod ac yn wir, er anrhydedtl, gristionogaelh, goreu po 'r an- amiaf y gwelir y fath beth byth rhag-liaw.— Mae rhai gwyr nawr yn ofalus a theitnladwy tu ag at amgy Ichiadan 'r Tlodion mewn ani- ryw ys'yriaethau maent yn ystyriol byd yn oed am eu gorweddleoedd chwaneger be 11 n- ■ydd at rifedi'r gwyr uchod- Peth aralllwfyd sy id yn yinLyii;iyA i'm ystyriaethau, yn awr wrsh ddihennu dynia'r peth diffygoygtyr i,telli a theunlad dynol, ydyw gadaefi vrein ido u'tfiafttrusorphwysonrwcfyaucajed- ion heh ynddynt und iregys tiisw o wellt a cliadacliau rhwygedig. DJ lai oennau leulu. flcdi! ofalu nidyn unig a;n y modd y mae eu GwasaaaeU) ddynioii yn ymddwyn attynt hwy, ond hefyd, pa fodd y liiaent bwytbau yn ym- ddwy al eu gwasanaethddynjol) Gweddus i bennau teuluoedd old yn unig lluniu gwailh i'w gwf-inidogion i' w wneuihur, ond hefyd parodoi gorplswysta gysurus iddynt i ym ddadltiddu ar ol darfod eudydd gwaith ac yn ben;.ai oil, rhoddi iddynt siamplau ac addysg dda, mewn perthy-uas i'w dy ledswydd tu ag at Ddtiw i dyn ond ri).iid i't-n adael yr ystyr- iaeth bwys fawr bon, heb ymhelaethu arm, bytl amser arall. Wyf, Caernarfon* DEWIO .RFON. -14480.

TO THE EDITOR.

r. UMBER Vf.

CONFESSION OF NlCHOLSON.I

AGRICULTURE.

[No title]

COPPER ORE