Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

---------POETRY.

MYFYRDOD A Yts MA \*i YSGOL.i

ERYRON.

News
Cite
Share

For tne Horth rFales Gazette. ERYRON. Cyfarfod yr Eryron a gynnaliwyd yn y Bonl Newydd, ar ddydd Hun y Pasc, 1813. ^gor wyd V cylarfud y nh y leh dau o r;jlocli biydtt hawu Dycliwelodd y Belrdd adrel ynghylcli machlud liaul. Y cytarfod uctiod a gynivali- wyd yn y fnodd i)wy 'A f dvii)iinol, 0 ran rhcol a g-wedrlusder: undeh a brawdgavwch oeddynt yn y,oddan;os yn dra egltir yn y Gymdeilhail. Y11 y cyfarfod uchod, dad^anwyd pedair o Awdlau ar y teslyn gosodedigj sef,yslyriaeth- au ar ,I} ¡. honniadau pabaidd Euwau 'r Beirdd a gauasaut ar y testyn yn- ghyd a rhifedi 'r llinellau yu eu caudadau, sydd fel y canlyu 1. Richard Jones, Erw Ystyffylau, Llanwnda, yn agos i Gaernarfon Awdl, yn cynnwys 185 o liiiellau. 2. liichard Hughes, Ty Yfk y Ion, Fodadan, Llanwnda; Awdl, yn cynnwys 164 o linellau. 3. William E Iward, Wallil iawr,.yn agos i Gaernarfon, Awdl, yn cynnwys 141 0 linellau. 4. Oieii Williams, Waun fawr, Awdl, yn cyn- nwys, 127 o liuellau. Yn gymmaint nad caniadati ar destyn o yri). ryson vdyw 'r caniadau a grybwyllwvd uchod, a/uad'oedd ychwailh uit gwobr wedi ei addaw i'r Gorentardd; ni thyhiwyd yn angenriieid iol rhoddi harn neillduol arnynt. Dymunol i'r Beirdd ieuaingc gaei amser o Brofiad. Dymunoi hefyd ydy w goctielyd p, b at hlj^tir o eiddigedd a rhagfarn, yr hyn hetiiau sydd vii fynych JM oeri gwr< sawgrwjdd Brawd- garweb, ar ,11 torri rhwyn>yn cyirdeithas Er hyn oil, nid ydyw'r Gynideitbas yn anicamt gadael i'r caniadau ddiangc yn ddi ystyr; Mae 'n deilwng i haeddiant gael ei deilyngdod. Ar ohvg gyGFredinol mae'n 5nuidatigos fod y caniadau crybwylledig yn cynllwysarnryw darawiadau gorchestol. Ond lIid yw In beth, arferol yng nghynideithas yr Eryron, rhoddi bam ar un gwaith newydd, lies iddo gael ei yslyried yn fanylaidd a phwyllo, mewn dan lieu dri o Gyf(-iriodydcl.-( yt)gliorir y Beirdd, IllIwalth ychwallcg, i ochel gorfelther YII eu caniadau nesaf, ar y teslyn gosodedig, erbyn yr unfed ar ddeg o Awst nesaf: Cofier mai 'r lestyu yd\w Dyclmeliad yr luddewon. Amlhavvn ddawn, ddynion, I'n mad henwlad lion, E ddaw i Feirddion Ddeu fwy urddas; Awen gyniiiien gj, Ilydr rnydr o'i medru, Da i ni g-aru Douiau gwiwras. Aledti GORONWY OWAIN.

[No title]

F, ol- ihe ivoi-th tvales…

ICURIOUS PROPHECY.