Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

DOLFOR.

Welsh Senior Cup Draw.

Advertising

IOR TWR.

News
Cite
Share

OR TWR. BORE DYDD BYRHAF. Deuodd barrug y dydd byrraf,—a niwl Llwydwyn, oer y gauaf,- I bob parth, ar ein gwaethaf, Dyina fedd rhyfedd yr haf. Rhaid i eira a rhew durol-ddyfod I ddifa gormesol Bryfetach tra difaol 0 tron deg, o tryn, a dol. Ond daw gwanwyn teg ei wy&eb,—eto Natur wisg, dlysineb. A llaw Naf i'n llouni heb Ryndod, na dim geiwindeb. Ap VYCHAN (6639). Cyfarfol i'w hir gofio ydoedd un Mr Lloyd George yn y Drefnewydd nos Lun. Yr oedd gweld y cynulliad cryf o wrandawyr astud. byw, effro, yu ysbrydiaetb. Gafaelodd yr areithiwr yn ei waith o ddifrif a defnyddiodd y cyfle i ddangos gymaint yn well yw hi ar y wlad hon gyda Masnach Rydd, nag ydoedd yn yr hen amser gyda diffyndollath, ac iiae a fyddai pe byddem wirinned a myned yn ol i dir y caethiwed eto. Yr oedd yn feistr ar ei waith. ac yn dwyn ffeithiau a ffigurau wrth ei alwad i brofi ei bwnc yn ddigamsyniol. Ar y dechreu ymddangnsai ol llafur ar ei lais ac ymesgusodai, ond buan yr anghofiodd ef a'i wrandawyr mai dyn wedi bod yn siarad o hyd yr wythnosau diweddaf oedd yn anerch. Yr ydym i ddiolch mai nos Lun y daeth yma a'i fod ef yn weithiwr sydd yn cadw Sabboth. Diameu ein bod ni ar ein henill oherwydd jhyn. Tebygaf fod yr hen neuadd hefyd wedi ein gwasanaethu yn dda unwaith eto trwy fod yn bob mantais i lefarwr a gwrandawyr. Llanwyd hi hyd yr eithaf a gallai pawb glywed. Peth i fod yn ddiolcbgar am dano yw fod llywodraethiad y wlad i barhau yn nwylaw yr hen weision deheuig fu wrthi er 1906. Gwan iawn ydyw hi ar yr wrthblaid am ddynion o fedr ar hyn o bryd. Difrifol o beth fuasai pe disgynasai yr awdurdod i'w llaw yr awrhon. Ie, disgynasai yw y gair priodol oblegid disgyniad fuasai o Weinyddiaeth Mr Asquith i yr un allasai Mr Balfour ei gael ynghyd o'r defnyddai sydd ganddo wrth law. Ond nid yw y wlad am newid, ac er fod cryn gyfnewidiadau yma a thraw ol a blaen a rhyfedd hyny eto erys y cyfanswm tua'r un fan ag o'r blaen. Gobeichiat fod y Weinydd- iaeth yn myned i mewn yn awr gyda'r pender- fyniad- o aros yno am rai biynyddau. Na fydded iddynt wrando ar drydar neb iddynt ddod allan. Wrth gwrs y mae y blaid sydd allan yn awyddus am gael etholiad unrhyw amser, dichon y try y rhod. Dysged y Rhyddfrydwyr un wers oddiwrth esiampl y Ceidwadwyr. Eu harfer hwy unwaith i mewn yw aros i mewn hyd y gallant. Holi pethau sydd yn arwain i ddarganfyddiadau, holi y tecell a'i gauad wnaeth Watt; holi pethau wna Edison; gwneyd prawfion ac arbrawfiou, dyna hanes darganfyddiadau. Bu Rontgen ddwy flynedd wedi cael yr awgrym cyntaf o allu yr X Ray yn profi y gweithiediad cyu ei hysbysu i'r byd. Wedi holi aroswch am ateb, nid fel hwnw wedi gofyn cwestiwn mawr yn troi ymaeth. Ni etyb natur y math yna o holwr, mwy nag y gwnaeth ei Cbrewr i Pilat. Edrydd Natur ei dirgelion i'r holwr sydd yn aros ac yn disgwyl, yn vir rhaid i'r holwr fod fel y weddw daer hono. Rhaid holi, ac ail holi, a holi drachefn. ac o'r diwedd dvwed Natur y dirgelwch a bydd dargan- fyddiad yn werth y drafferth i gyd. Rhaid i'r darganfyddwr wrth amynedd mawr a'r gras o gymeryd poen. Mawr hefyd fydd y wobr er llesoli djnolryw. Tybir gan lawer mai dam wain y w darganfyddiad. Os damwain ydoedd, y mae yr un ddamwain yn digwydd i bawb, ond nid pawb sydd yn ddigon effro ei feddwl i ddilyn y ddamwain trwy y drws eRyr i fyd y darganfod. Cyn a chwedyn y mae llu wedi gweled atalau yn syrthio oddiar y coed i'r Ilawr. Ond Syr Isaac Newton gynhyrfwyd i ofyn paham, ac a fyfyriodd nes gael gafael ar ddeddt fawr atdyniad. Yr oedd y gweithiwr yn yr agerdd ac yn wneyd ei oreu i ddangos y gallai weithio cyn dydd James Watt, ond ni welodd undyn mo hono. Yr oedd y nwy yn y glo a'r trydan yn mhob man er y cread, ond cawsant fod yn ddiwaith o ran dyn am saith mil neu ragor o flwyddi. Nid ydym ninau ond deebrou clysgu y gwasanaeth all y galluosdd mawrion ei wneyd i Ri. Gwnøut lawer yn awr gwnant fwy yn y man. Ni wyddolI1 ychwaith pa alluoedd eraill sydd yn cysgu yn ein daear yn disgwyl i'r meddyliwr ddyweud wrthynt, Deffro, Gweithia. Ieuenctyd,1 dytgwch feddwl. Dawn y plentyn ydyw holi. Rhoddwyd hi iddo gan ei Grewr er mwyn iddo gael detnyddiau i feddwl. Peidiwch a gollwng y ddawn o'ch dwylaw, dyna ddigwydd os na ddefnyddir hi. Holwch; holwch ddynion, ond ewch ymlaen i holi yn drymach y pethau eu hunain. Rhaid dechreu gyda holi am bethau, ond gwell yw holi pethau. Ysgrifenodd Mr J. Arthur Jones, M.A., mab y Parch Hugh Jones, D.D., Bangor, a Golygydd y Statesman/ hanes ei ymweliad a BryniauKhasia. Cymer holi garedigion Cenhadaethau Tramor ddyddordeb dwfn yng Nghenhadaeth y Metho- distiaid Calfinaidd ar Fryniau Kbasia, ac yn wir y mae yn aDturiaeth ag y mae y rhan fwyaf o Gymry yn falch ohoni, pa un a fyddont yn Fethodistiaid ai peidio. Ystyrir y Genhadaeth bon y fwyaf Ilwyddianus yn yr India. Llwyddo'n araf ryfeddol y mae'r gwaioh ymhlith Babus y gwastadeddau. Rhaid i genhadwr yn llafurio ymhlith Bengaliaid foddloni ar un neu ddau o ddychweledigion oddiwrth Hindwaeth mewn blwyddyn. Ond ar Fryniau Khasia a Jaintia dychwelir y trigolion yn ol oddeutu mil y flwyddyn. Y mae yno eisoes 30 000 o ddilynwyr, o'r rhai y mae y rhan fwyaf yn Gristnogion deallu?, yn cymeryd dyddordeb byw ym mhynciau trefnyddiaeth eglwysig, ac yn gwbl alluog i roddi rbeswm am y gobaith sydd ynddynt." Dywedai hen weinidog o brofiad a barn nas gwyddai am gymaint ag un meddwyn profedig, un wedi myned yn hollol gaeth i'r cwpan, a sobrwyd yn drwyadl heb iddo lwyr-ymwrthod a'r ddiod feddwol; ac na wyddai ychwaeth am yr un meddwyn, er iddo gymeryd yr ardystiad, a'i cadwodd am dymhor hir, os bolonodd yn unig ar hyny, heb roddi ei hunan yn gyflawn i Grist ac i grefydd. Rhinwedd nacaol yw yw llwyr ymataliaeth, ond y mae crefydd yn rhywbeth cadarnhaol, ac y mae yn rhaid cael byny i wneud cymeriad sefydloor.-Dr John Thomas (6243). el Yr arfer yw yn y maes cenhadol yn Ngorllewin Affrica i'r dych weledigion ddod a rhodd i'r Arglwydd Iesu ar Ddydd Nadolig. Tlodion iawn ydynt, ni bydd gan y rhan fwyaf ohonynt ond dyrnaid o gynyrch gardd. Dygodd un eneth un- ar-bymtheg oed oedd newydd ddod i'r goleuni dri swllt a chwe cheiniog a rhoddudd hwy i'r cen- hadwr. Ar ol i'r cyfarfod derfynu gofynodd i'r eneth pa fodd y cadd yr arian. Atebodd yn syml ei bod, er mwyn rhoi rhodd oreu gallai i Grist, wedi piyned at blanigwr yn yr ardal, ac wedi rhwyibo ei hun i wasanaethu am y gweddill o'i hoes, ic wedi dod a'r boll arian gafodd i'w rhoddi i Grist. Hyn allodd hoti hefyd hi a'i gwnaath. Rhoddai y Parch Riohard Humphreys gyngor i ferch "Mary bach, peidiwch byth s chymeryd dyn diog, mae yn ddrnd i'w gadw, ac ni ddwg nemawr i mewn hefyd, gochelwch ddiotwr, canys y mae perygl iddo fyned yn feddwyn; peidiwch a chyineryd dyn digrefydd rhag i'r Arglwydd ddigio wrthych, a'i adael felly; peidiwch a chymeryd ff wl, canys y mae yn anmhosibl gwneyd bwnw byth yn ddyn call." Meddylier am ddarn gwlad heb dy na thwlc ltrno, ac heb fod yn gymhwys at godi yd nac yn thoddi porfa fras. Rhywddiwrnodymaerhywun yn adeiladu tai, siopau, ysgolion. addoldai, &c. baw galw felly am dir i adeiladu aceir i'w wertbu fesur y llathen a'r droedfedd. Aiff y pris i fynu He i fynu nes y bydd llathen yn werth punoedd. i wnaeth y gwr y safai y tir yn ei enw, a hyny yn ol tebyg am fod ei hynafiaid wedi ei hawlio dan ryw esgus npu gilydd,-wnaeth ef ddim i godi'r gwerth eleni rhagor yr oedd llynedd. Yn awr bwriada y Llywodraeth ddyweud wrtho nid chwi bia y cynydd a chewch chwi y gweddill. Ar y dechrsu y gweddill fydd y darn 'mwyaf, ond digon tebyg- y by.id yr oes fwy goleuedig ddaw ar ein hoi ni eisieu cael y darn mwyaf i'r llawer ac y bydd raid i'r un foddloni ar y ran leiaf. Yr oedd Gwyddel wedi tori ei goes, ac yroeddynt yn ei gludo ar elor, Bobol anwyl," meddai, ddaiu mi erioed feddwl y bnaswn i byw i weld !y nghynebrsvng." GwrLiwa.

) WELSHPOOL COUNTY SCHOOL.

[No title]

Death of Major-General White-head,…

LLANIDLOES TOWN COUNCIL

j THE GENERAL ELECTION,

The Question of Health.

Lord Powis on the Lords.

BUTCHERS' HIDE. SKIN AND WOOLI

The Junior Conservative Club…

Waifs and Strays.

Mr. J. Hugh Edwards. M.P.

Injustice to Llanmerewig.

[No title]

) WELSHPOOL COUNTY SCHOOL.