Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

IHUNTING APPOINTMENTS. I

-om. TWR.I

News
Cite
Share

-om. TWR. I \Y BERTH YN LLOSGI. 02 fyw olygfai'. 0 dryloew ddisgleirdeb Nid ihyfedd oedd i Moses guddio'i wyneb! Hen fynyddDuw mi wela'th ochrau certh Ynsgwridao ddisgleirdeb byw Preswylydd mawr y Berth." Y praidd arweinir i'r porfeydd gerllaw, Tra Moses yetMl fel gan ddieithr law Arweinir hwnt ir myriydd,-Ile ea fyw "Ddysgeidiaeth" drech na'r Aipht-yn Tsgol Lkzw Niddigon Gwybodaethau'r Aipbt" i gyd I wneud Gwaredwr,—hyn nis galhy byd Ei wneud i dragwyddoldeb; rhaid wrtb. Dduw I waredlsrael,-yna digon yw! Matfr berth yn llosgi,—llosgi'n leow:flam- Yn llosgi o Dduw :-ood llosgi yn ddinam Mae'r fangre'n sanctaidd! sanctaidd yw y Berth: A'r.sanctaiddiffiam ddisgleiria yn ei nerth! Arafa'n wylaidd Moses: diosg di Desgidiau ,ngwydd sancteiddrwyddpur Y ffiam dryloew'i bri. Bdarllenydd'yn yr Hydref, edrych ailan a gweli y perthi yn llosgi. Gwel eu dail yn cochi, yn crino, ac yn cwympo i'r llawr. Ti feddylit fod y berth yn cael ei difa gan ryw bryfyn neu ei deifio gan y gwynt oerllyd. Na y bywyd yn y berth syd4 peri i'r dail syrthio. Edrych yn ddigon manol a thi weli mai y ddeilen fyw sydd yn gwthio i ffordd yr -ben ddeilen, daw hithau i'w lie jn y gwanwyn A'r ddeilen grin ni cha hithau ei difa, g.ofelir am dani, hi a newidir ac a ddaw eto yn foddion eynhaliaeth ac yn rhan <?r berth. Erys yr Ydwyf Mawr yn y berth, ac nid oes difa fod lie y mae Ef. ;Fel na choller ydyw hi gydag Ef. Diosgady esgidiau, a dysg addoli Preswylydd y berth. Hynod galonogol i gyfeillion dirwest ydoedd yr areithiau draddcdwyd yn y oyfarfod dirwestol yn y Dtefnewydd. 'Siaradai y ddau Aelod Seneddol ocfdiar argyhoeddiad calon a rhoddent ffaithiau a ffigurau yn dangos y camrau breision a gymera dirwest yn y blaen yn y wlad hon ac laewn gwledydd eraill. Dangosent oddiwrth ystadegau awdurdodedig fel y mae rhif y tafarnau a rhif y rhai a gospir am feddwi yn myned yn llai. Derbynid gyda sirioldeb yr uchel ganmoliaeth a roddid i Mr A. E. Goodwin am ei wasanaeth gwerthfawr i ddirwest yn Calcutta. Hyfryd yw clywed am fechgyn y dref yn gwneud gwaith da yn y gwledydd pel!. Da oedd gen)1f weled y gweithwyr ar yr hen ffordd haiarn o'rOemmes Road i Dinas Mawddwy. Disgwylir gyda rhwyddineb y bydd yn barod i gludo nwyddau cyn y gwanwyn a phobl at ddechreu haf. Teimlir colled fawr ar ei hoi fyth er pan y afodd -ei chau. Pe gellid ei gweithio trwodd i Lanuwehllyn, deuai a'r Bala a ninau lawer nes at ein gilydd a byddai yn fwy tebyg o dalu am dani «i hun. Etallai y gwelir hyny rywbryd. tvllu trwv v mynydd am gryn filldir o ffordd, ond y mae hyny yn 11a wer haws i'w wneud heddyw nac ydoedd yn y blynyddau fu. Ysgrifena T. J. "Erys amser bellach mae y rhan f wyaf o drigolion Llanidloes wedi tyfa allan o'r hen syniadau seetyddol sydd wedi bod yn llyfetheirio pob llwyddiant eglwysig ac eiddo pob rhan o gymdeithas." Gofidia fod ychydig o'r hen surdoes yn aros fel yr amlygir oddiwrth ryw Jythyr bach ymddangosodd y dydd o'r blaen. Dywed T. J. fod sawyafrif pobl ac etholwyr y dref yn siarad yn ddigon yswAla am y llythyr a'i awdwr. Hawdd genyf gredu byny gan mai gwaith yr etholwyr eu hunain ydyw dodi y gwyr yn y Cynghor Trefol sydd yno. Yn eu dwylaw hwy y ojae yr hawl ar awdurdod, gallant enwi y neb a fynont. ac os gall digon o honynt gytuno ar yr un gwr gosodant ef yn gyngorwr am y tymhor, cwyhed a gwyno. Gresynol ydyw yr anesmwythder sydd trwy y wlad gyda llatur. Y dynion yma a thraw yn gwrthod gweithio neu'r perchenogion yn gomedd gadael iddynt, dyna'r newyddion sydd yn britho colofnau y papurau. Yr oeddwn yn gobeithio ei bod yn ddigon o ddydd bellach i gael gwared o'r hen ddulliau yna o ddwyn ymlaen waith y byd. Pertbynant i'r cynoesoedd tywyll a dylent gael llonydd i gysgu gyda'r gweddill o adar y nos, cysgu wna y rbai byny yn y dydd. Colled anadferadwy i bawb, i fyny ac i lawr, yw effaith streic. Ar ol iddi fyned heibio gofynir fel rheol, i ba beth Y'bu y golled hon. Gwelir erbyn byny nad oedd rheswm am dani, enill trwyddi, nac arogl dymunol ar ei hoi. Rhyfedd iawn yw gweled y gweithwyr hefyd yn myned ar streic yn y gauaf. Dyna yr amser y mae y treuliau fwyaf, ac y mae yn rheitiaf cael y cyflog. Yn y gauaf y mae hi anhawddaf i deuluoedd y gweithwyr i fyw ar brinder bwyd tanwydd a dillad. Nid yw o un gwahaniaeth i'r cyfoethog pryd y bydd ei enillion ef dipyn yn llai. Gwna wabaniaeth dirfawr i'r gweithiwr ac i'w deulu. Pabam yntau na threfnant iddynt beidio gweithio yn yr haf? Nid oes angen tanwydd na nemawr ddillad tryd hyny a gellir hefyd wneud ar lai o fwyd. Feddyliwn mai dyna'r adeg i'r gweithiwr ddewis i dreio cadw teulu ynddo heb gyflog. Dywed Mr Arthur Chamberlain, Toll ar fara yw y doll greulonaf ar y ddaear. Pa dlotaf y dyn a pha fwyaf ei deulu, trymaf y gwasga arno. Toll yw ar eisieu bwyd a byddai raid i'r tlawd ei thalu ar bob pryd. Toll ar hen bobl ac ar blant; toll ar nerth Lloegr i'w gwteud yn wanach, toll ar dlodion Lloegr i'w gwneud yn dlotacb. Byddai yn well genyf farw na rhoi fy mhleidlais dros y fath doll. Dywed Dr Macnamara fod lleihad yn rhif derbynwyr cynorthwy plwyfol o 16,348 yn y flwyddyn yn diweddu Awst diweddaf. Daw lleihad eto ar ddechreu y flwyddyn pan gaiff y rhai dros 70 mlwydd oed, ddewisant, dderbyn y flwydd-dal yn lie y cymhoith plwyfol. Rhif y rhai sydd heddyw yn derbyn y flwydd-dal yn Lloegr a Chymru yw tua 460,000; pan gymerir y Deyrnas Gyfunol i mewn daw y rhif tua 700,000, gyda thebygolrwydd y bydd yn llawn miliwn ddechreu y nwyadyn newyaa. rwy an aaycn- mygu faint y cysur a'r tawelwch meddwl sydd oddiwrth y taliadau hyn. Bellach nid baich yw cael hen wr neu hen wraig yn drigianydd mewn tyddyn. Y maent yn fonedd gyda incwm sicr o goron yn yr wytanos. Gewch chwi weled yr a pobl yn fwy hiroedlog yn y blynyddau dilynol. Estynir byd einioes llawer un ac felly a cyfar- taledd oes y boblogaeth yn uwch. Hyny ydyw, oni bydd y moduriaid a'r peirianau ehedeg yn tynu i lawr gymaint neu fwy yn y pen arall. Dadleua pleidwyr Tariff Reform pan roddir toll ar nwyddau ddygir yma o wledydd tramor y gwna y tramorwr dalu y doll, ac, nad aiff y pris yn uwch i'r prynwr. Ar hyn o bryd pa Ffrainc yd o'r o'r wlad hon. Y pris yn Llundain yw A1 10s och, ac yn Paris X2 6s 3c, y chwarter. Felly y mae 15s 9c y chwarter yn uwch yno nac yma. Y doll yw 123 2 £ c, ac nid y gwerthwyr yma sydd yn taln byny eithr y prynwyr yn Ffrainc. Gyda hyny telir 3s 6ch yn rhagor ar dreuliau ac yn elw. Pe yr agorai Ffrainc ei drws i Fasnach Rydd caffai ei phobl yd 12 swllt y chwarter o leiaf yn rhatach ar hyn o bryd. Gallai felly brynu werth cymaint a hyny yn f wy a chaffai y wlad hon werthu mwy. Bydd yn dda i'r rhai sydd am newid cyfundrefn arianol y wlad i gymeryd i ystyriaeth beth ellir wneud yn y ffordd o osgoi talu tollau pan yr amlheir ac y perffeithir y peirianau ehedeg. Drudfawr ac aneffeithiol fydd ceisio cadw gwyliadwriaeth dros yr holl wlad. nos a dydd rhag dyfod o beiriant ebedeg a nwydd i mewn heb dalu y doll arno. Y mae yn ddigon anhawdd cadw ilygad ar y llongau ddelont i mewn, ond mil mwy anhawdd fydd cadw gwyliadwriaeth ar y llongau awyrol allant ddod i ganol gwlad ganol nos. Goreu debygaf pa leiaf y dibyna y Trysorlys ar dollau ar nwyddau. Deuir i weled yn glir yn y man mor ddoeth ydyw y cyfnewidiad i bwyso mwy ar y tir,—ac i'r gofyniad ar hwnw godi fel y bydd ei bris yn codi. Ymddengys byn yn hollol deg. Os bychan yw gwerth y\tir i'r perchenog, ychydig neu ddim raid iddo gyfranu. Os digwydda oodiad yn y pris, ao fel rheol, digwyddiad yw yr hyn sydd yn peri hyny, yna daw y llywod- raeth ar ran y trigolion yn gyffredinol i ofyn am gyfran o'r codiad. Dywedai Dafydd Evans, Ffynhoahenry, am ddau bregethwr, Mae Mr fel llong fawr yn ymddibynu yn gwbl ar 18 hwyliau a'r gwynt; os na fydd y gwynt o'i du, chyffra fe ddim, ond os ca y gwynt, mi aiff. Ond y mae Mr fel steamer ardderchog, nid yw yn ymddibynu ar y gwynt; goreu gyd os bydd y gwynt o'i du, ond y mae'n sicr o pyrhaedd y porthladd, y gwynt o'i du nea beidio." GWTLIWB,

IAMATEUR GARDENERS' COLUJFN.

FOR THE TWELFTH TIME,

LLANBISTER.

KERRY.

[No title]

RHONDDA MINERS' RIOTS.

NEW MILLS.

LLANGYNOG.

Advertising

Advertising