Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

YR WYTHNOS.j

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. 'Hwyliodd pedwar cant ar ddeg o bersonau o Lerpwl dydd Iau am Canada. Yr oedd yn eu plith nifer fawr o Ddeheu Cymru. Dydd Sadwrii, yn Tyncastle Park, Edin- burgh, bu ymrysonfa bel droed rhwng Cym- ru a'r Alban, yn ngwytlcl rhyw 25,000 o ed- rychwyr. Y Cymry a orfu. Bu ystorm yn Mor y Gogledd dydd Gwen- er. Dymchv.ehvyd llawer o lestri pysgota, a chollodd un-ar-ddeg o fonvyr Norwegaid .eu bywydau. Y mae'r Brenin wedi penodi Pwyllgor i wneud ymchwiliad i sefyilfa bresenol cam- lesydd Prydain Fawr, gyda'r amcan o gael gweled a ellir gwneud rhagor o ddefnydd o jhonynt. Yr oedd Joseph Lehman, Iowa, America, allan o waith, a chan fod ei wraig a i_ blant yn canu y gan "Mae pawb yn gweithio ond fy nhad, ffromodd, a cheisiodd roddi ter- fyn ar ei fywyd. Daw lianes fod y Malidi wedi marw o glwyfau a gafodd mown ymgyrch yn Sokoto yn ddiweddar. Mae'r brodorion yno wedi rhoddi trafferth ers cryn amser i'r awdurdo- dau Prydeinig. Yr oedd cynhauaf y flwyddyn ddiweddaf, yn ol vstadegau swyddogol, yn rhagorol. Dengys'v ffigvrau fod y cnwd gwenith yn fwy nao ydoedd yn 1904 o ddau filiwn ar hugaxn o fwsheli. Yll Odessa, ddydd Sadwrn, dedfrydwyd yr Is-gapten Schmidt, gyda dan ereill, i far- wolaeth, am gymeryd rhan yn y gwrtnrytel ar fwrdd y Hong rhyfel "Otchakoff." Anton- wyd ereill i garcliar. \m vspaid yr wythnos ddiweddaf yi oedd pob plaid yn y Senedd heb flaenor. Yr oedd Syr Henry Campbell Bannerman, Mr. Bal- four, a Mr. Chamberlain yn gaeth yn eu gwel- yau gan anwyd. Un noson yr wythnos ddiweddaf daeth yr heddweis o hyd i drigain a deg o grwydnaid yn cysgu o gylch odynau ger Maesteg An- fonwyd deg oeddent wedi eu rhybuddio yn flaenorol i garchar am bythefnos. Aeth bagad o'r dynion melyn i anrheithio y wlad o gvlch Modderfontein yn y lrans: -9 y vaal yr wythnos ddiweddaf. Ceisiasant dori i mewn i amaethdy. Cododd yr amaethwr ei ddryll, a saethodd dau o'r Chineaid yn tarw. Yr ydym yn cael ar ddeall y dechreuir rhedeg ceir modur at wasanaeth y cyhoedd yn Sir Aberteifi yn mhen tua pythefnos; a bydd un o honyrt yn Aberystwyth dydd Llun ao yn Llandyssul ac Aberayron dydd Mer- cher nesaf. Yn Ngharchar Manceinion, boreu Mawrth, dienyddiwyd John Griffiths, yr hwn a gaf- wyd yn euog lofruddio ei gariad, Gathenne Garraty, 17 mIwydd oed, yn Shaw, ger Old- ham. Nis gwelwyd ef yn cyflawni y trosedd, ond cyfaddefodd ei fod yn euog. Mao Prif Gwnstabl Ceredigioll yn dra gwyliadwrus ynglivich y modd yr adnewyddir trwyddedau y tafarndai yn y sir. Jt ^lae yn gofalu fod y tai yn dyfod i fyny a goi.vn- iou y gyfraith. Byr iawn o hyn oedd ila- wer o honynt; ond mae argoelion y. oen gwelliantau buan. Y y Morlys wedi pendeifynu galw rhai rhyfel-longau ar enwau siroedd Cym- reig a Seisnig, ac yn eu mysg y mae un yn dwyn enw sir Gaernanon. Cymerid cryn ddyddordeb yn y Hong, gan lawer o dngol- ion y sir, a phenderiynwyd, ar awgrymiad yr Arglwydd-lv aglaw (Mr. J. E. Grea ves) godi crorifa. i'r dyben o wneyd aniheg I I llong ar ran y sir. Ysgubodd corwynt dros ranau o dalaeth Mississipi ddiwedd yr wythnos ddiweddaf gan wneyd difrod mawr. Rhuthrai y gwynt yn ol y cyflymdra o 77 milltir yr awr, a tharawodd lawer o dai yn nhref Meridian, ac er na pharhaodd yr ystorm ond d'y fuiiud lladdwyd 21 o ddynion gwyn a dros 100 o Xe- groaid. Aeth llawer o dai ar dan, a rhwng y cyfan y mae'r golled yn enfawr. Y mae bwgan yn Shenghenydd yn tynu cryn sylw y dyddiau hyn, ac nid oes fawr o oleuni yn cael ei roddi yn ei gylch. Glowr o'r enw Craze sydd yn cael ei gythrvblu ganddo. Er iddo symud o dy i dy y mae y bwgan yn ei ddilyn. Bu olfeiriad a hedd- geidwaid ac "ysbrydeg\Ydd, ac ereill, yn ohwilio am ac yn ceisio dala yr ysbryd di^g, ond hyd yn hyn, ni lwyddwyd i gael gaiael yn y gwalch. Y mae hwn, meddir, yn dra hoff o giixo y pared, iel yr un fu yn Llan- bedr ers tro yn ol. Ai yr un yw, tybed? Mae Pwyllgor y Llywodraetli fu yn gwneud ymchwiliad i achos y cynydd yn mhlith y crwydriaid wedi cyhocddi ei Adroddiad, ac mae'n cymeradwyo cyfnewidiadau helaeth a phwysig. Cymeradwyir fod ystafelloedd i grwydriaid yn y Tlottai i fod o dan ofal yr heddweis; fod y rhai fyddont yn chwilio yn onest am waith i gael tocYJ: cyfarwyddid am fis, ac fod iddynt gael gwell triniaeth na'r crwydriaid ereill; fod crwydriaid cyndyn nad ydynt yn awyddus i gael gwaith i gael eu hanfon am o leiaf chwe mis i leoedd arbenig lie y pwrcesir gwaith iddynt. Dydd Iau diweddaf darganfyddwyd corph plentyn bychan saith mlwydd a chwe mis oed o'r enw Edith Wall ar y mynydd tua milltir o Tredegar Newydd. Collwyd hi y no.-on flaenorol. Aeth allan o'i chartref af neges i brynu papur ac ni ddaeth yn ei hoi. Wrth welcd nad oedd wedi dychwelyd yn brydlon aed i'w chyrchu; ond xiid oedd soil am dani. Bu tua deugain o hobl yn chwilio am dani trwy'r nos; ond yn ofer. Ond boreu Iau caeu ci chorph gan Mr. Lewis Pritchard, mab Iferm Cefn Ithychdir, t i-a yr oedd yn m'ylod at y defaid. Yr oedd aiTwyddion ar ei ohorph ei bod wedi cael cam, ac wedi syrthio yn aberth i ymosodiad annynol. Yr un boreu cymerwyd llangc tua deunaw oed. o'r enw Jack Morgan i'r ddalfa ar ddrwgdybiaeth.

TItYCHINEB OFNADWY.

Dydd Gwyl Dewi.\

Datgyssylltiad,

Gwarclieidweid Aberystwyth.

Y SENEDD. _

Advertising

j'-HENLLAN.

NEW QUAY.

._r.'--",,I NEWCASTLE

I TREGARON.

--A HUGE WHEAT CROP.

--LAMPFm*.

Advertising

Y SENEDD. _