Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

WYTHNOS.

News
Cite
Share

WYTHNOS. Dywedir y bydd i'r Brenhin dalu ymweliad a Chymra yn fuan. Hysbysir am farwolaeth Madame Antoinette Stirling, y gantores enwog. Ychydig iawn o feddygon sydd gan Rwsia, dim end un ar gyfer pob 100,000 o drigolion. Y mae gan Pryd^in Fawr 180 ar gyfer yr un nifer. Da* newyddion yn awr gyda'r pellebyr o AWK- y tralia I Lundain mewn tair munud a haner. Y pellder ,y<Jyw 17,000 o filltiroedd, Gwneir cais gan drigolion Cwmsyflog at Gwmni Ffordd Haiarn Aberhonddn a Merthyr am iddynt sefydln gorsaf yo y lie hwnw. Y mae darllawyr Birmingham wedi ymfoddloni i fefttan nifer y tafarndai yn y ddinas hono, o haner ean". I Ifr. Arthur Chamberlain y perthyn y clod •'a symbylu i byn. Yn Nghasnewydd ddydd Sadwrn, rhoddwyd jirwy o naw gini ar James Thompson, gwneuthur- wr dwfr mwnawl, am roddi soda water I o'i wnenthuriad ei hun mewn poteli yn perthyn i feobl eraill. Yn llys ynadol Pontvpwl, ddydd Sadwrn, dirwy- vryd datI dafarnwr i n^ain pwIH yr un am ernnintan meddwdod; ac yn Npbasnewydd, gorchymynwyd i dafarnwraig o Bassaleg dalu y costau am iddi roddi diod i ddyn weddw. Dywedir mai Pbiladelphia-dinar, y cariad braw- ol-a sylfaenwyd gan y dnwiolfrydier William r Vean,yw y ddinas fwyaf llygredig ary ddaesir-Ily- gredig o ran ymddveiad ei hawdtirdodan dinesig a olygir ac nid buchedd ei thrigolion. Mewn cyfarfod yn Llundain, ddydd Gwener, penderfynodd Pwyllgor Radicalaidd y Cyngbor- au Sir Oymreig yn unfryd pryngbori y Cynehorau sydd yn gwrthwynebu y Ddeddf Addvfie i barhan felly, ac i ddisgwyl cam nesaf Bwrdd Addysg. Dengys ystadegati y Bwrdd Masnach fod 448,739 wedi ymfudo o lanau y Deyrnas bon y llynedd. Y nifer tb dros y mor y flwvddyn flaenorol ydoedd 386,779. Dieithriaid o'r Cyfandir oedd tna haner y rhai hyn ar eu ffordd trwy'r wlad hon i America. Yn marchnad Dorchester ddydd Sadwrn cododd pris y gwenith tramor o chwe' cheiniog i swllt y cwarter, a. gwenitb cartref swllt y cwarter. Yn inarchnad Buckingham cododd y pris o swilt i 4dau swllt y cwarter ac yr oedd yr amaetbwyr yo anfoddlawn gwertbu. Yn ol Blwyddiadur y Pabyddion am 1904 y mae gan y crefyddwyr hyn yn Mhrydain Fawr 22 o archeagobion ac esgobion 3.711 a offeiriaid a 1,954 o eglwysi a chapelau. Bernir fod deng mil- iwn a haner o Babyddion yn yr Ymherodraeth Brydeinie- Cadw ti gei. Defnyddiwyd deg tunell o fara yn liai yn Nhlotty Dover yn ystod y flwyddyn diwedd- af nac yn y blynyddau blaenorol trwy roddi i'r tlo- dion gymaint ag a fynent o "bono yn He ei gyfrann,, fel cynt, wrth fesar. Dyma engraifft o gynildeb "efth ei hedmygu. Er's pan enillodd y Rhyddfrvdwyr yn Bury, cyn- haliwyd 23 o ethoiiadan achlvsurol. A ehvmrr- d cyfanswm y pleidleisiau Toriaidd, gwelir eu bod wedi gostwng o 106,781 i 103,759-sef lleihad 0 dri y cant. Ond a chymeryd cyfanswm y plpin- leisian Rhyddfrydig, ceir eu bod wedi codi o 71,032 i 104,502, sef cynydd o 47 y cant. Yr eedd y derbyniadau yn y gystadleuaeth gVõ- genedlaethol i feibion yn Ngbaerdydd, dranoeth ar 01 y Nadolig. yn 600p. Bydd i hyn glirto yr boll gostao, a gadael rhvw gymaint mewn Haw. Bwr- iedir cael cystadleuaeth gyffelyb eto yn mhen tair blynedd, a gwahodd Anton Dvorak i weithredu fel "beirnlad gyda M. De Rille. Ba etboliad yn swydd Dyfneint (Devon) ddydd Gwener, a llwyddodd y Rbyddfrydwyr nid yn nnig i ddal y sedd, ond i gynyddu eu mwyafrif o dros fil. Hen ergyd cas i achos Chamberlain oedd bwn gan fod yr etholiad yn datgan barn un o ranau mwyaf amaethyddol y wlad ar y cynyg i roddi toU ar dorth. Rboed engraifft hynod o ffyddlondeb ci mewn trengboliad yn Greenwich ddydd lau ar gorph dyn ieuanc a gaed wedi ei ladd ar y rheilffordd. Dyw- edai tyst i'w sylw gael ei alw at y corph gan y ci, yr hwn a gyfarthai ac a geisiai ei lusgo at ei feistr. Aeth y tyst ymaith i gyrcbu'r beddgeidwaid, a phan ddaetbant yn eu holau, cawsant y ci yn glynu yn ffyddlawn ac yn gwylio ei feistr marw. Bu dau drychineb alaethus ar y mor yn ystod yr x»/ythnos. Dydd Sadwrn daeth newydd am ffrwyd- riad ar y gad-long Walaroo" ar draethau Awstralia. pryd y lladdwyd cbwech o'r dwylaw. Dvdd Llun daeth newydd am suddiad yr agerlong Clallam ar draethan British Columbia. Collodd dros haner cant eu bywydan. Syrthio yn aberth i "storm o wynt wnaeth y llestr. Mewn colofn arall difynwn erthygl alluog o'r Police Review," ar waith yr YsgTifenydd:Ca rtre- fol yn gwrthod cadarnhau pftnodiad y Rbingyll Richard Jones fel Prif Gwnstabl Ceredigion. Y a. Police Review" ydyw cyhoeddiad heddgeidwaid y Deyrnas ac mae'n werth sylwi mor groew a pben- dant y mae'n condemnio ystyfnigrwydd yr Awdnr- dodau yn Llundain yn ceisio lluddias cynrychiol- wyr y werin i wneud yr hyn a farnant yn oreu. Er mai Tori vw Mr Winston Churchill y mae yn credu yn gryf mewn Masnach Rydd. Mynega ei farn ar y pwnc yn aml a diamwys, ac mae hyn yn blino liawer ar y Toriaid yn 01(ifiam-ei etholaeth. Hana Mr Winston Churchill o Hnach o hen wroni- aid diguro ac nid ydyw bygythion Toriaid Oldham yn menu dim arno. Yn hytrach glyna yn fwy I ffyddiog wrth ei argyboeddiadau ac beria ei wrth- wynebwyr ei ymddisvvyddo trwy etboliad. Yn Chatsworth, palas benafol a godidog Due Dyfneint, yn sir Derby, y bu'r Brenin Edward a'i briod yn trenlio'r wytbnos ddiweddaf. Yr oedd lliw urddas ac arddercbogrwydd rhialtwch y canol- oesau yn y croesaw a roddwyd iddynt. Gwahodd- wyd lluaws o bigion cymdeithas i'w cyfarfod. a ) chafwyd wytbnos bleserus dros ben yn ol yr lianes. Mae Chatsworth yn un o balasau hard(-.af a mwyaf yn y deyrnas, wedi ei osod yn nghanol bro sydd yn tin pare coediog a prydferth. Bu ffrwydrad difrifol ddydd Mawrth mewn gweithiau nitro glycerine" yn Hayle, Cerny w. Lladdwyd pedwar, a derbyniodd un niwed angeuol, a chafodd llawer eraill eu niweidio i raddau mwy neulai. Digwyddodd y ffrwydrad yn y tai puro. Cafodd y rhai byn en dinystrio, a cbwythwyd y dynion oedd yn gweithio ynddynt yn ddarnan. Yr oedd y dynion eraill a niweidiwyd yn gweitbio mewn rhai o'r ystafelloedd gerllaw. Teimlwyd effeithiau y ffrwydrad ddeng milltir ar hugain oddiyno, ac yr oedd y difrod a wnaed yn St Ive, rhyw bedair milltir oddiyno, hyd yn nod yn fwy nag yn Hayle. Yn Penzance, deng milltir oddiyno, yr oedd ffenestri wedi eu tori. Mae'r Llyfr Glas ar fasnach y wlad, a gyhoe- ddwyd dydd lau wedi rlfti ergyd trwm i genha- daeth Chamberlain.ai giwiaid. Er fod Chamnerlain yn baeru fod masnach y Deyrnas mewn cyflwr tru- enus ac er ei fod yn darogan fod ei llwyddiat tym- morol yn cyflym fachludo, ac fod cadernid a mawr- edd masnachol yn Ymherodraeth yn dadfeilio ac ar fin dinystr, eto, wele yr Adroddiad Swyddogol hwn yn dangos mai fel arall yn hollol y mae. Dengys ystadegau y "Llyfr Glas" gynydd mawr yn masnach y wlad—saif fiigyrau ei llwyddiant am y flwyddyn ddiweddaf yn uwoh nac erioed. Yr oedd cynydd o werth miliynau lawer o bunoedd yn yrallforion a'r (laflforion. Ofer disgwyl i'r ystade- gau hyn i argyhoeddi Chamberlain o gyfeiliorni ei ffordd, canys y mae ei ragfarn yn gryfach na ffaith, ac nis medr ei gulni ddigytnod a rhe,wm. Yr oedd yr allforion (exports) am 1903, yn dangos cynydd o werth P.7,466,315 ar y fiwyddyn flaenorol a'r dadforion (imports) yn dangos cynydd o werth £ 14,515.051. Hynod na rydd y Daily Mail ond chwe' llinell i gofnodi y ffaith bwysig hon. A yw y:papyr hwn mor gul a rhagfarnllyd fel ir.ac'n gas ganddo am y llwyddiant mawr a boddbaol hwn am nad yw yn gydweddol ai olygiadau ?

Curo'r Curad.

Macedonia.

—..--— Brwydr Waedlyd yn Somaliland.

-----Helynt Rwsia a Japan.…

4. MAR KETS. —Saturday

Cadgyrch Thibet.

IRhwygo y Blaid Undebol.

Advertising

LLOFFTONT

Advertising

ITaith yn Sir Aberteifi yn…

Family Notices

Advertising

-----Helynt Rwsia a Japan.…