Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

WYTHNOS.

News
Cite
Share

WYTHNOS. Dydd Mawrth gorseddwyd Dr Francis Bourne yn Archesgob Pabaidd yn Eglwys Gadeiriol Westminster. Y mae Cwmni Powell Dyffryn wedi gwneud trefniadau er sicrbau 3000 o erwau o lo yn Nyffryn Ebymni. Yn berwydd y son am. ac y tyrr rhyfel allan rbwng Rwsia a Japan, cododd pris y gwenith ddau swllt y cwarter yn marcbnad Swindon ddydd Llun. Yr oedd cynifer a 700 o fwawyi wedi uud yn seg- ur, yn Clydacb yn ddiweddar ond dywedir fod trefniadau wedi cael en gwneud i ail gychwyn glofa y Gueret. Yn Llanymddyfri, ddydd Gwener, traddodwyd j William John Pugh, saer maen, Wr dref hono, i sef yll ei brawf yn y frawdlys ar y cyhuddiad o amlwr- eiciaeth. Cafodd dynes ieuanc o'r enw Florence Watkins -ei llosgi i farwolaeth gan dan a dorodd allan ddydd Mercher mewn ty yn Ashmount-road. Hornsey Rise, Llundain. Bydd y flwyddyn 1903 yn hynod yn mhlith y blynyddau am ei gwlawogydd dibaid. Blwyddyn ddu ydoedd 1879. ond gwnaed llawer mwy o ddif- rod ac o golled y llynedd. Ymwthio yn mlaen y mae y Cadfridog Macdon- ald a'i fintai i berfedd-dir Thibet. Cyrbaeddasant i Pbari yn ddiwrfchwynebiad, agadawyd gwarcbod- lu yno. Yna aeth y gweddill yn mlaen tua Lhass Wytbnos yn ol collwyd gwertb dros ddwy fil o bunau mewn arian-nodau yn West Kensington, Llundain. Eu lladrata o dy preifat a wnaed. Byth er y darganfyddiad o'r lladrad y mae y forwyn ar goll. Y Signor Zanardelli, diweddar brif-weinidog yr Eidal, a fu farw ddydd Sadwrn. Bu farw o'r cancr, yn 78ain mlwydd oed. Dywedir fod y Brenin Victor yn teimlo yn ddwys oherwydd colli ei wlad- weinydd penaf. Parhan i wrtbod rhoddi y diwygiadau mewn gweithrediad yn Macedonia y mae y Sultan. Oherwydd hyny enfyn Rwsia ac Awstria airorch- ymyn iddo. Am ba hyd y parba eu hamynedd tuag at y bwystfil mileinig hwn ? Daetb y Ddeddf i reoleiddio gyru motor ealrs i rym ddechreu y flwyddyn, ac mae rhai lleoedd ei&oes wedi rhoddi rhybudd o'u bwriad i gyfryngu y cyiymder i yru y cerbydau hyn i ddeng milltir yr awr. Yffrwyth a ddisgwylid sydd ar y prawf yn Kis- cheueff, yn Rwsia. Eisoes y mae gelynion yr Inddewon yn dechreu parotoi ar gyter cySafan arall. Ni raid aros yn hir na cfceir clywed am 'chwaneg o dywallt gwaed gwirion yn y dref fawr bon. Galwodd ynadon Pontardawe sylw yr heddgeid- waid, ddydd Gwener. at y cwynion a dderbynid o fasnacbu ar y Sabboth yn Nyffryn Abertawe, a 4ymanent am iddynt gael allan pwy oedd y tros- eddwyr, a cbymeryd gweithrediadau llym yn eu herbyn. Dangosa cyfriton y Trysorlys a gyhoeddwyd nos Iau am y tri chwarter o'r flwyddyn arianol fod 91,057,498p wedi ei dalu i'r Trysorlys, neu leihad e'i gyferbynu a'r un adeg y llynedd, o 3,699,408p. Hewn derbyniadau oddiwrth eiddo a threth incwm y mafe y lleihad mwyaf, sef l,650,000p. Dyfarniad pwysig a gaed gan un o ynadon LInn- dain ddechreu yr wythnos hon ynglyn a dyn a gy- huddid o redeg ymaitb a gadael ei blant yn faich ar y plwyf. Eisoes carcharesid y dyn am redeg ymaith, a barn yr ustus oedd na ddylid ei garcharu eilwaitb am yr un peth. Rhyddhawyd y carcbaror. Mewn llythvr at ohebydd, dywedodd Mr Winston Cborcbill, A.B., mai Masnach Rydd, ac nid Ymre- olaeth, fydd pwnc yr Etholiad Cyffredinol nesaf, a'i fod ef yn gweled yn nghynnygion Chamberlain berygl nad yw'n ddim llai dinystriol i gryfdwr syl- ^veddol yr Ymherodraeth, ag sydd yn llawer mwy dinystriol i'w nerth moesol nag ydoedd y cynygion i ganiatau Ymreolaetb i'r Werddon yn 1886. Rbodd Llywodraeth Unol Dalaetbau yr America ar ddeall i Weriniaeth Colombia, mewn dull ang- hamsyniol, fod rhyfel a gweriniaeth newydd Pan- ama yn golygu rhyfela a hi. Llywyddion ei llongau ar byd y glanau ydynt yn cael eu gorchymyn i os- goi tywallt gwaed, os yn bosibl. Ond, gorchymyn- ynir hwy yr un pryd i gadw trefn o fewn y gwddfdir. Mae clymblaid digydwybod o bobl yn America wedi achosi trueni mawr yn Lancashire trwy gam bio mewn cotwm. Ni ellid cael nwydd ond am grosbris parlysid masnach agwaitb y melinau yn y wlad hon am nad ellid cael cyflenwad o gotwm fel arferol. Mae y cyni hyn wedi peri i wyr o awdurdod yn y wlad hon i gymeryd i ystyriaeth y posiblrwydd ogynyrchu cotwm yn y Trefedigaethau Prydeinig. Ysgrifena gohebydd y Daily Telegraph o Vienna :—" Mae'r cerddor Heinricb Schenker, o Vienna, wedi dyfod o hyd' i fwy na dengain o gan- euon cenedlaethol Cymreig wedi eu tyefnu gas Haydn ac wedi eu bargraff u'n barod. Nis gwyddid am danynt o'r blaen. Seilir hysbysiad Schenker, ar lyfr Pohl, I Mozart a Haydn yn Llundain,' ac ar restr gweithiau Beethoven yn ol eu hamser gan Notteholm." Yn ol adroddiad a wnaed ddiwc-dcl yr wythnos ddiweddaf, y mae 7,208 wedi eu gwysio am beidio talu y dretb o dan y Ddeddf Addysg Newydd Y mae 320 o arwerthiantau wedi cymeryd lie eisoes ac nid oes trai ar y mudiad yn erbyn y gortbrwm vewydd hwn. Mae'r gwrthwynebiad i'r Ddeddf n enill tir ac yn lledaenu yn gyflym yn Lloegr mae nifer lawer utusiaid heddwch agweinidog- Aon o bob enwad yn ymrestru eu hunain yn rhengau y, gwrthWyDebvyr. Mae tafarnwyr Croydon wedi bod yn foddion i wneud gwasanaeth i ddirwest. Anfonasant ben- derfyniad i'r BarnwrGrantnam yn ei gondemnio am ddweyd pethau mor gryfion yn erbyh y fasnach. Yn ei atebiad dywed yntau betbau cryfach fytb. Galw sylw wnaeth y Barnwr yn Mrawdlvs Durham, 0' y dydd o'r blaen. at y trueRi arswydus a chynyddol a achosir gan y Fasnach. Condemniai yn y modd mwyaf Ilym waith tafarnwyr yn gwerthu diod i bobl feddw gan eu gyru i gyflawni yn union nen yn annuniongyrchol droseddau a llofruddiaethau an- fad tuhwnt. Gwerir y swm arnthrol o 180,000,000p yn flvn- yddol ar ddiodydd nieddwol vn y Deyrnas hon, sef 4p 5s 6c y pen neu 21p ar gyfer pob teulu o bump. Dengys hyn gynydd yn ol 32 y cant mewn deng mlynedd ar hugain. Canlyniad y cynydd hwn yw fod y cyhuddiadau am feddwdod wedi cynyddu yn ol 53 y cant; treuliau at gynal tlodion yn ol 48 y cant; nifer y gwallgofiaid yn ol 98 y cant; a nifer hunanladdiadau yn ol 90 y cant. Hefyd gellir pri- odoli o leiaf 75 y cant o'r troseddau mwyaf difnfol yn nnion neu yn annuniongyrchol i effaitb y cldiod, Br hyn oil y mae'r Llywodraeth bresenol yn aw- vddns i roddi nob bwvlusdod i'r Fasnach. Bu eyflafan erchyll yn mhentref bychan Guis- borough, yn agos i Cleveland, nos Sul. Aeth gen- eth fechan fach ddeuddeg mlwydd oed, o'r enw Elizabeth Lynass, i'f eglwys yn yr hwyr. Yr olwg ddiweddaf a gaed arni yn fyw ydoedd ychydig cyn wyth o'r gloch, wedi dyfod allan o'r eglwys, ac yn sefyll yn mhen nchaf yr heol yr oedd ei chartref ynddi. Am nad oedd hi yn dyeliwelyd a(-Iref, hys- bysodd ei mham yr heddgeidwaid or ffaith. Daeth un obonynt o byd iddi yn holiol farw ar lawr ger- llawytloty. Eigwddfa dorasid o glust i glust, a'i garddyrnau a'i turaed oeddynt. wedi eu rhwymo a llinyn. Ni welwyd y gyflafan gan neb. Er hyny. syrthiodd amheuaeth ar ddyn ieuanc yn byw yn yr ion rhes o dai. Yn gynar boreu dranoeth cymerwyd hwn i'r ddalfa, tra yii gorwedd yn ei wely.

PRIF-GWNSTABL SIR ABERTEIFI.

Helynt Rwsia a japan.

Trychineb yn Chicago.

-------------.----Taith yn…

Advertising

—————,1 LLOFFION.

MARKETS,--Saturday

Family Notices

Advertising

-------------.----Taith yn…