Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLANILAR.

News
Cite
Share

LLANILAR. BANKING.—Mr John Morgan Jones, son of Mrs Jones, Garthfawr, has passed the entrance examina- tion to the National Provincial Bank of England. The examination took place a fortnight ago in London. The successful candidate has been a pupil of Aberystwyth County School, where he has had a very good career. His friends wish him every success in his new sphere. CYFARFOD MISOL.—Cynhaliwyd Cyfarfod Misol Gogledd Aberteifi yn Llanilar Ebrill 4ydd a'r 5ed. Llywyddwyd gan y Parch R. H. Edwards, Sion. Dechreuwyd y cyfarfod am 10-30 gan y Parch E. Penllyn Jones. Wedi i'r Ysgrifenydd, y Parch D. Caron Jones, Borth, ddarllen cofnodion y cyfarfod diweddaf, darllenwyd llythyrau (a) oddi wrth Gynghor Trefol Aberystwyth-atebiad i gais a an- fonwyd o'r cyfarfod diweddaf, a (b) oddi wrth y Parch R. Gwmryn Jones, Trisant, fel un o'r cen- hadau fu yn Nghymdeithasfa Cilfynydd. Yna siaradwyd gan y cenhadau eraill fu yn Cilfynydd, y Parch T. E. Roberts, M A., Shiloh; Mr R. Humphreys, Tabernacl; a Mr Thomas Jones, Rhydfendigaid. Hysbysodd y Parch T. E. Roberts, fel un o'r cen- badau fu yn y Tabernacl, fod Mri D. Owen, E. Evans, Joseph Jones, a D. C. Roberts wedi eu dewis yn flaenoriaid. Dywedodd y Parch John Bowen, Bontrhydfendigaid, fod Mr John Williams, Pont- argamddwr, wedi ei ddewis yn fiaenor yn nghapel y Borth. Ac hysbysodd y Parch W. G. Harries, Cynon, fod John Jones, J. T. Jones, a John Morgan wedi eu dewis yn flaenoriaid yn Rhydyfagwyr. Derbyniwyd cais o eglwys Bronant yn gofyn am gymorth blaenoriaid, a phenodwyd y Parch John Bowen a Mr Evan Evans, Knydiwyd, i fyned yno dros y Oyrarton iviisoi Cyflwynwyd Mr J. Llew Davies, Bontrhydfendigaid, fel ymgeisydd am y weinidogaeth gan y Parch J. Bowen, dros Cyfarfod Dosbarth Swyddffynon, a phenodwyd y Parch D. R. Williams, Salem, a Daniel Jones, Bethel, i fyned i'r Bont i'w holi. Galwodd y Parch T. E. Roberts sylw y Cyfarfod Misol at y dysteby mae UndebDirwestol Gogledd Aberteifi yn olygu cyflwynoji Mr Thomas Owen, Queens Square- un o'r gwekhwyr caletaf o blaid Dirwest ar Ysgol Sabbothol yn yr enwad. Hysbyswyd swyddogion y gwahanol eglwysi fod Mr Daniel Thomas, draper, a Captain Jones, Trinity Place, Aberystwyth, yn barod i dderbyn eu ewyllysgarwch at y dysteb. Darllenwyd llythyr oddiwrthy Parch Griffith Ellis, Bootle. dros y Pwyllgor Addysg; ac ar ol ymdrin- iaeth ar ei gynwys, penderfynwyd anfon cenadwri o'r Cyfarfod Misol at y Pwyllgor Addysg, A all rhai gaellle fel Pupil Teachers yn y National Schools heb fod yn fynycbwyr o Eglwys Lloegr." Barn y Cyfarfod Misol oedd nad oes dim dylanwad gwrth- Fethodistaidd ofewny Cylchyma. Wediliynjdygodd y Parch. D. R. Williams, Salem, sylw yr eglwysi at gofaintv Parch Griffith Davies, Aberteifi. Periodwvd y Parcliedigion T. Levi, H. H. Edwards, Sian: T. L. Roderick; a Messrs D. Jones, Berth: a D. Morris. Llanilar, i fynerl fel cynryohiolwvr i'r Gymdeith- asfa, a'r Parch D. R.gWilliams, William Morgan, Garn. a Mri J. Morgan, Ponterwyd, a T.James, Cwmerfin, yn gynrychiohvyr i'r Gymanfa Gyff- redinol.—Gofynwyd am i'r eglwysi anfon enwau ymgeiswyr yr Arholiad Cyfundebol i fewn i'r ysgrifenydd yn fuan, fel y gellid trefnu He cyfleus iddynt cistedd.-Anfonwyd cais at egi Nysi Cwm- ystwyth. Taliesin, a Rbydyfagwyr am anfon yr ystadegau i fewn i'r Cyfarfod Misol.—Pasiwyd fod y Cyfarfod Misol nesaf i'w gynnal yn Lledrod Mebefin 5d a'r 6fed. Mater i fod dan sylw-y ddwy adnod olaf yn Efengyl Matthew.—Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mr Joseph Morgan, Ysbyttv. ar farwolaeth ei fercli.—Gvvnaed sylw ar gasgliad y Forward Movement" eglwysi y Graig, Libanus (Borth), Dolybont, Rhiwfelen, Tabernacl, Capel Seisneg Bath-street, Moriab, a Blaenplwyf, heb anfon eu casgliadau i fewn disgwylir yr arian i fewn cyn yr 20fed 0 Ebrill.-Dechreuwyd cyfarfod 2 o'r "gloch gan Mr Jones, Old Abbey, yna darllenwyd papur ar Ddyledswydd Athrawon yr Ysgol Sabbotbol i fyned ar ol y rhai sydd yn esgeuluso," gan Mr Daniel Jones, Bethel. Siaradwyd ar y mater gan Dr liees, Bron-int; Parch William Morgan, Garn; Mr David Jones, Rest; Parchn T. Levi, D. R. Williams, Salem, D. Morgan, Penllwyn; a Mr William Thomas, Aberystwyth. Beirniadwyd y rhan a gymerai gweinidogion yn ngwaith yr Ysgol Sul yn dra llym gan Mr D. Jones, Rest, yr hwn a ddywedai nad oeddent yn gwneyd eu rhan i'r graddau v disgwylid iddynt wneyd, fel y tybiai ef. Atebwyd yr honiad hwn yn wir effeithiol gan y Parch D. R. Williams, Salem. Rhoddodd y Parch W. G. Harries hanes yr achos yn y lie, a holwyd y brodyr gan y Parch E. Penllyn Jones. Pregethwyd yn yr oedfaon gan y Parchn T.E.Roberts; J C. Evans, Borth; John Bowen, Bont; D. R. Williams, Salem; a Daniel Lewis, Penmorfa. Cafwyd cynulliadau da a phregethau rhagorol. PETTY SESSIONS. The Monthly Petty Sessions were held on Saturday, April €th, before M. L. Vaughan Davies, Esq., M.P., chairman, Mr Thomas Griffiths and Dr. Hughes. SCHOOL ATTENDANCE. Morgan Morgans, Treflys, Llanrhystid, farmer David Evans, Rhydfudr, farmer; and Lewis Morgan 5, River Row, Abergorkey, labourer; were sum- moned by David Lewis, school attendance officer, Commins, for neglecting to cause their children to attend school. The charge against Lewis Morgan was withdrawn, an order to attend was made against Morgan Morgans. David Evans was dis- missed, the charge being taken out, for the non- attendance of the boy whereas it was the girl who was the absentee. NO LICENSE. John Thomas, Brynmade, Llanilar, was charged with keeping a dog without a license on the l"th March, 1901.—Defendant's wife appeared and stated that she had forgotten to take out a license. The Inland Revenue Officer had been to her house and had given her a week within which she was to take out a license, and she did so. She had taken out licenses for the past four years which she pro- duced.—Dismissed. STRAYING OF PIGS. Evan Lewis, Rhiwbwys Mill, Llanrhystid, was charged with allowing three pigs, his property, to stray on the highway near Dolbont.—Defendant, who had been cautioned several times, was fined Is. 6d. and costs. CRUELTY TO A DOG. John Davies. Tynllidiart, Llanfihangel Upper was charged with unlawfully causing a dog to be ill-treated by being thrown into a mine shaft and neglecting to supply it with food, and J. J Davies, his son, was charged with illtreatirg the same dog by throwing it down a mine shaft.—Defendants admitted the offence. P.O. David Evans said that he saw the dog in a shaft of the Frongoch mine. The water was about four yards below the surface, and the dog was standing on a ledge. He went to the defendant and told him that the dog was still alive. Defendant expressed his ignorance of the fact. He went to Lewis Evans for the loan of a gun in order to shoot the dog but he did not get it as it was in town.—Defendant stated that the dog had lately been worrying sheep and as he wanted to get rid of him. He sent hisson with it in order to throw it down the shaft. He did not know there was any foothold there as the ledge was under water. He was not aware that the dog was alive until told so by the constable. There was some delay in getting a gun, but when it was procured the dog was at once shot. He was very sorry that the dog had suffered.—Defendants were fined 10s 6d each and costs. BREACH OF THE EXPL08INES ACT. George H. Trefis, Pontrhydvgroes, mine man- ager, was charged with allowing 61bs of explosives to wit, gelignite, 38 detonators, and three cases of fuses, to be kept in a shed near a public pathway.— Defendant admitted the offence and stated that he was not aware that the explosives were in the shed until the constable told him. The only explana- tion he could offer was this. The miners had to purchase their own explosives. When a miner was leaving the mines if he had any explosives left he took it to the storekeeper, who would buy it from him. Last August a number of miners left when the strike was on,'and he thought that the explosives must have been left there by one of them.—The case was adjourned until the following Friday at at the Police Station at Aberystwytb to afford the -defendant an opportunity to look over the books and bring any other evidence he could. TRESPASS, James Morris, Goginan, was charged by John Humphreys, gamekeeper with treasing in search of game on the Crosswood Estate, on December 26th, 1900.—John Humphreys stated that he saw a party on the hill of Nantgwyn farm. He went round to get nearer to them. He saw the defend- ant coming down. When they saw him they ran away. He followed the defendant, but fell.—James MorrisJ. the defendant, said he went to see his parents on December 26th who lived at Frongochfach. He went to see the new machinery at. the Frongoch Mines on his way. He crossed the fields of Nautgwyn farm as a short cut. After lie had gone A short way be stopped to light his pipe. He heard two shots fired. Shortly afterwards, a stranger came up to him. Defendant asked him if it was the keepers who were shooting, and he replied that it was not. After they had proceeded a short distance, the man started running and told him to run. In doing so the man give iiiin a sliirllt ptisb, and to prevent himself from falling into a lcet along which he was walking, defendant jumped across it. When he turned round he saw John Humphreys running after the man but when on the point, of catching him be fell. The complainant then came up to him and asked him what* he was doing there. Defendant explained that he was going home. Defendant stated that he had never been summoned before and bad had nothing to do with game.— Hefendant. was fined 5s and costs. INSANITARY DWELLING. Hugh Jones, Pantmwyn, Llanafan, labourer, waS charged by James Hughes, Glanhaul, inspector of nuisances, with keeping his dwelling house in an insanitary condition.—Complainant said that he bad several times warned defendant and every time defendant promised to leave the house.—An order to leave within seven days was made.

YSBYTTY YSTWYTH.

BETHANIA.

TALYBONT.

GOGINAN.

MACHYNLLETH.

LLANBRYNMAIR.

DOLGELLEY.

LLAPNDYSSUL.

YSTUMTUEN.