Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

ABERYSTWYTH. !

.....h. .University College…

. Prevention of Cruelty to…

ABERAYRON.

PONTSAESON.

PENLLWYN.

MACHYNLLETH.

CORRIS.-

News
Cite
Share

CORRIS. PRESENTATION TO MR. H. DAVIES, J.P. On Monday, the 28th inst, a Public Meeting was held at Reboboth Chapel to present Mr Humphrey Davies, J.P., Abercorris. and family, with a testi- monial, as a token of respect for their services in connection with the above church. The meeting was presided over by Mr D. Ifor Jones, Post Office, who in his opening remarks pointed out the unique connection which had existed between Mr Davies' family and the church, during a portion of three centuries. It was his grandfather, Dafydd Hwm- phrey, that was the means of establishing the Cal- vinistic Methodist cause in that district, and he, with others, endured a severe persecution on account of their religion. Even a regiment of soldiers was sent up by a country squire, and the military fired their rifles on all hands, to frighten the penau gryniaid." His son, Hwmphrey Daf- ydd, was as eminent in his zeal and influence as his father, and even more so, and the grandson, Mr Humphiey Davies, has followed closely in their steps, and has proved a worthy son of worthy sires. So this house has been the shelter of the ministers who have officiated at this chapel, and others, from the commencement of the cause to the present time, and it angurs well also for the future. The meeting was then addressed by Mr Richard Owen, Cwmygog, who gave a pithy report of the cause in the district from its commencement. The Rev J. J. Evans, Aberllefeni, pointed out the very efficient manner in which Mr Davies has conducted the singing ot the congregation for the long period of over forty years, and emphasized the good effect which a good singing has upon the service. Mr Morris Thomas, as one who had spent over 25 years as a co-deacon with Mr Davies, testified to his good qualities in that capacity. Then came the pre- sentation, which consisted of a splendid illuminated address, beautifully designed and engraved by a clever Welsh artist. This contained the photos of Mr, Mrs, and Miss Davies, at the top, a photo of the inside of the chapel within the wide border on the left, and a photo of the outside of the chapel at the bottom. It consisted also of a Queen Anne afternoon silver tea service, beautifully engraved. This was presented to Mrs Davies (Miss Davies being indisposed), by Mrs Jane Morris, Garleglwyd, and the address was presented to Mr Davies by Mr W. Jones, Garneddwen-two of the oldest members of the church. Poetic addresses to the recipien 8 were given by Llefeni, Mr Richard Owen, and -Air H. S. Roberts, Board School. The Address was read out by the secretary, Mr John Lewis, Frondeg, which was in Welsh, as follows:- ANERCHIAD CYFLWYXEDIG I Mr. HUMPHREY DA VIES, Y.H., Abercorris, a'r Ten In. Anwyl Frawd, Yr ydvm, ar ran yr eglwys yn Nghapel Rehoboth, Ccrris, yn dymuno cyflwyno i chwi yr Anerchiad hwn. Y mae y frawdoliaeth yn adgofio gydag e lmvg- edd, wrhydri ac vmroddiad diflino eich Taid Dafydd Hwmphrey—ynghyd ag ymdrechion di- ildio a dylanwad daionus bywyd eich anwyl Dad y diweddar Hwmphrey f Dafydd—gyda'r Achos yn ei holl ranau. Bydd y cof am danynt yn fvw, a'u dylanwad yn aros yn berarogl Crist am genedlaethau i ddyfod. Ac y maeyp dcla gcnym ddwyn tystiolaetb i'ch ymroddiad a'ch ffyddloudeb chwithau yn yr un llwybrau. Nis gallwn ddweyd maent ein rhwymau i chwi, vngb- A a Mrs. a Miss Davies, am eich haelioni a'ch lletygarwch i Weinidogion y Gair. Eich ty chwi yw llety fforddolion yr Eglwys hon o'i ch} chwyniad dros gan' mlynedd yn ol. Ac y mae y mawr ofal calon ydych Tel teulu wedi arddangos tuag atynt bob amser, yn tystio i'r llafurus gariad yr ydych yn ei goleddu at Ben Mawr yr eglwys. A sicr genym yw, ei fod Ef yn tain yn anrhydeddus i chwi yn eich profiadau creryddoJ, yn ogystal ag ynj',cich am gylcbiaclau tymhorol. it.; Ond fel Arweinydd y Canu yr ydym 'yn benaf oil yn dymuno datgan ein teimladau tuag atoch. Cawsoch y ddawn i arwain y gynuHeidfa mewn sain can a moliant," ac yr ydych wedi ei hamaethu, a'i chyflwync yn gyfangwbl ar allor gwasanaeth y evsegr. Yr ydym, fel eglwys, yn gvverthfawrogi y gwasanaeth yr ydych wedi ei wneyd i'r Achos yn y cysylitiad hwn am dros ddeugain mlynedd. Mae y safie ucbel sydd i Ganiadaeth y Cysegr yn ein plith, a'r dylanwad a. deimlir trwyddynt yn ein cynulliadau cy- hoeddus, i'w priodoli, i raddau helai-th, i'r ys- bryrliaeth a deflir iddynt genych chwi, o dan fendith yr Arglwydd. Bydded nawnddydd eich einioes yn gyfoethog o'r un ffrwythau, a'r diwedd, fan y de'o, yn dangnefedd. Ar ran yr Eglwys, JNO. ROBERTS, Gweinidog. MORRIS THOMAS RICHARD OWEN Blaenoriaid. D. IFOR JONES J Ionawr, 1901. The Rev John Roberts, pastor of the church, then summed up the object and lessons of the happy event, in a very humorous speech. The choir led by Mr H. S. Roberts, sung appropriate music during the meeting, whilst Mr John Lewis presided at the harmonium. After further remarks by the Chairman, a most pleasant and edifying meeting was brought to a close by prayer by Mr Rhys Owen (W.), Bronrneirion. A telegram was read from the Rev Afonwy Williams, expressing his regret for his unavoidable absence.

BARMOUTH.

DOLGELLEY.

=--. TREGARON.

Advertising

Family Notices

Fashionable Wedding at Barmouth.…

- ----Cardiganshire Quarter…

__------London Letter. -