Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

FOOTBALL.I

LLANARTH.

Eglwysfach, Glandovey.

----__--ABERAYRON.

PENBRYN.

News
Cite
Share

PENBRYN. Cynbaliwyd ymdrechfa aredig y Dosbarth uchod dydd lau, y laf o Chwefror, ar gae perthynol i Mr. Joshua Davies, Pantybettws. Swyddogion y Pwyllgor oeddynt :Llywydd, Mr. W. R. Jones, Dyffrynceri; Is-lywydd, Mr. G. Davies, Allty- cordde; Trysorydd, Mr. Owen M. Owen, Plas Glynarthen; Ysgrifenydd, Mr. J. M. James, Broli- iwan, Rhydlewis. Wele restr o'r buddugwyr yn y gwahanol ddosbarthiadau. Prif gampwyr Gwobr fiaenaf a'r ilil wobr yn gyfartal rhwng Mri. D. Evans, Rhydhir, Cilrhedyn, a John Griffiths, Blaen- cerdinfach, Ffostrasol; 3ydd wobr, Mr. Griffitb Griffiths, Nantbrenin, Rhydlewis; 4ydd wobr, Mr. J. Jones, Rhiwlug, Tregroes. Campwyr :—Y wobr fiaenaf, Mr. J. Williams, Gelligati, Newcastle Emlyn; Ail wobr. Mr. J. Davies, College mawr, Glynarthen; 3ydd wobr, rhanwyd rhwng y Mri. Tom Griffiths, Waenmaendy, a T. M. Bey nun, Pantygenau. Cyffredinol :-Y wobr fiaenaf, Mr. E. Davies, Ffosyrbendy, Beulah; ail wobr, Mr. Enos Davies, Hafod, Penbryn 3ydd wobr, Mr. B. Jones, Sychbant, Newcastle Emlyn; 4ydd wobr, rhanwyd rhwng Mri. J. Lewis, Fronlas, a Mr. S. Evans, Capel Gwnda, Penbryn 5ed wobr, Mr. J. Jones, Trecregyn, Llanraneg. Ail cyffredinol (i rai nad enillasant wobr yn flaenorol), wobr fiaenaf Mr, E. S. Jones, CefnMaesbadr, Troed- yraur: ail wobr, Mr. S. Evans, Penralltgordde, Pen- bryn 3ydd wobr, rbanwyd rhwng Mr. D. G. James, Broniwan, Rhydlewis, a Mr. D. Thomas, Llauborth, Penbryn; 4ydd wobr, Mr. J. G. Jones, Penlan, Aberporth. I rai dan 18 oed-y wobr fiaenaf, Mr. Reynolds, Pengelley, Castell Newydd Emlyn; ail wobr, Mr. E. T. Jones, Crymant, Troedyraur. Gwobrau neillduol-am yr aradr oreu ar y cae, Mr. David Jones, Lion, Bettws Evan am y par ceffylau mwyaf buddiol i amaethwr, gwobr flaenaf (ffrwyn, rhoddedig gan Mr. James Rees, Saddler, Rhydlewis), goreu, Mr. D. Davies, Park- nest, Castell Newydd Emlyn ail wobr, Mr. D. Davies, Pensarnddwfawr; 3ydd wobr, Mr. Davies, Alltycordde. Am y ddwy bedol (ol a blaen) ceftyl gorcit-wobr flaenaf, Mr. Arthur Griffiths, Lion, Bettws Evan; ail wobr, Mr. Owen Evans, Brongest. Am y par follachau goreu-gwobr fiaenaf a'r ail wobr, Mr. John Jones, Cae'rllan, Bettws Evan. Yn ol barn y lliaws yr oedd yr aredig y goreu a welwyd yn y parthau hyn er's blynyddau.

TALGARREG.

LLANGWYRYFON.

LLANILAR.

THE MARKETS. --

Advertising