Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

-------Y GOGLEDD.

News
Cite
Share

Y GOGLEDD. Pennodwyd y Parch. Thomas Lloyd, ficerr Rhyl, yn archdddaeon Llianelwy, a chianon. trigiamiol eglwyisi gadieiriol Llianelwy, yn He y diweddar Archdlddacon Evans. Y miae Syr W. H. Preeee wedi. adtlaw ym- gyanimeryd lag adigyweirio yr hen organ yn egl- wysi Sant Mair, Caernarfon. Tybir fod yr organ wedi ei hadeiladu yn ladeg Sior III., ac anfonwyd; (hi i Gaernarfon o Beaudesei-t, gan larll Mon. Dyddi Llun aeth oerbyd moonr Mr. Arthur Owen, clerc ynadon Pwillhleli, i wrthdiarawiad a cherbydi trwm arall, gyda.'r oanlyniad i ol- wy-nion blaen y cerbyd gael eu dinystrio, a'r cerhyd yn cael ei d a flu: i ffos. xu. ffodus, ni chafodd neb ei anafu. Cy^haliwyd cyfarfod mewn eyssylltiad a'r Olwh Ceidwadol yn Llandludiio, ddydd Gwen- e.r, er ce;i,s,io ffurfk). dangen o Gynghrair Di- wygio y Tariff. Llywyddwyd gan Lady Mos- tyn. Pasiiivvd peindlerfyniad yn dymuno ar i Gynghrair y Friallen fabwysiadii cangen o Gynghrair Diwygio y Tariff mewn cyesvlltiad a hi..Ii. Y mae treuli.au- otholiadol yr ymgeiswyr soneddol aim sir Drefaldwyn. wtedi en cy- hoeddi, yn dangos fod trouliau Mr. David: Daviesl, A.S., yii l,325p., laiC eiddo Mr. Wil- liams Wynn yn 1,162p. Yn mwrdeisdref Trefaldwyti, ceir fod treulia-u Mr. J. 1). Rees-, A.S., yn. 5 £ 5p., ac eiddo y Milwriad BryCe Jonfe yn 5oip. Cafodd Mr. Clayton, Llanbedrog, ddiangfa gyfyng rhag cael ei anafu mfewii dlapiwain i gerbyd modur, dydd Lilrun. Triai yn teithio i gyfeiriad1 Pwllheli digwyddodd rhyw anlhap i'r modur, aib aeth y cerbyd i wrthdarawiad a gwrych. A rbedwyd y cerbvd rhag ewympo i'r aifon is-law, ond yr oedd cryn ddi,nystr wedi ei, wneyd ar y cerbiyd'.

Y DEHEU.

CYNGHOR PLWYF.

FFURF URDDO.

ARDDANGOSFA GEFFYLAU AC YMDREOHFA…

DAMWAIN ANGEUOL GER LLANWRDA.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

EBION 0 NANT GONWY.

PREGETH YMADAWOL.

Y PARCH. RHONDDA WILLIAMS.

PLENYDD.

CYNGHOR PLWYF Y RHOS.

CYNGHERDDAU NOS SADWRN.

Advertising

TELEGRAMS O'R.'?' CENTRAL…

YMGAIS 0 LOFRUDDIO TRI 0 BERSONAU…

PORTHMADOG.

[No title]