Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLYFRAU NEWYDDION CYHOEDDEDIG GAN GEE A'I F AB, Cvf., Dinbych. i .i. Undeb Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. MAES LLAFUR, 1909—10. Esboniad ar Epistolau Gyffredinol loan, gan y Parch. J. O. JONES, B.A., Bala. Wedi ei rwymo mewn llian, pris is. 6c. Un o'r Esboniadau gwerthfawrocaf yn yr laith. Brenin yr Afon Aur, neu y Brodyr Duon,- Stori Tylwyth Teg, gan JOHN RUSKIN. Wedi ei Gymreigio, gyda Rhagymadrodd, gan H. BUVTHON HUGHES. r Awelon 0 Hiraethog: Detholiad o Weithiau Barddonol y Parch. WILLIAM REES D.D. (Gwilym Hiraethog), dan olygiaeth L. J. ROBERTS, M.A., Coleg Exeter, Rhydychen. Argraphiad Newydd (gyda Darluniau) o Coflant Ann Griffiths, ynghyd â'i Llythyrau a'i Hymnau. Gyda Nodiadau gan MORRIS DAVIES, Bangor. Hefyd Traethawd ar ei Hathrylith gan y Parch. W. CALEDFRYN WILLIAMS, Groeswen, Morganwg. Wedi ei rwymo mewn Ilian, pris is. 6c. *L;AN<T. '1 °TJRAN0E COMPANY, LIMITED. ESTABLISHED 1824. FUNDS-Exoeed £ 18,000,000 Sterliri. The Right Hon. Lord ROTHSCHILD. G.C.V.O., Chairman. ROBERT LEWIS, General Manager. Chief Offioo-BARTHOLOMEW LANE, LONDON. The operations of the Company extend to the following, among other branches OF In- surance :— FIRE. LIFE. ANNUITIES. MARINE. Consequential Loss following Fire. Workmen's Compensation. Personal Accident and Disease. Third party and Drivers' Risks. Plate Class and Hailstorm. Burglary and Theft. Fidelity Guarantee. Capital Redemption Policies. The Company also undertakes. the duties Trustee and Executor. he terms and condition of Insurance for all classes of risJr" are favourable to the In- sured The Directors irite proposals for loan. on, or purchase of aversion and Life Inter- ests. BRANCHES. At-among other places— LIERPOOL-30. Exchange Street, East. J. MASON GUTTRIDGE. Secretary. W. E. C. HUTTON, FRANCIS M KITCHEN, Joint Fire Superintendent4. WREXHAM—28, High Street. A. STANLEY DAVIES, Secretary. Prospectus, &c., may be obtained from any of the ComDany's Branches or AGENTS. SHOD V BEiTBYCr ARM ,0. l {: i Éi; lH:4.N .n J! I .'1. Ui n AR FYR RYBITDD BEiiTHYCIR symiau -Ion neu fychain (0 lOp JD fyry HEB OEDIAD, ar dderbyniad Nodys Add awoi yn nnig. NI CHYMMERIR BILLS OF SALE. TELERAU CYMMEDROL. DIM TAL AM YMOFYNIAD. Ymddygir yn Hollol Wynebagored gyda Busnes. Anf.. r ir hysbysrwydd Uawn un ai yn bersonol neu drwy llythyrdy, yn rahd, ac YMDRINIR a phob ymofyniadan YN GYFRINAOHOL. Darperir yr Ad-daliadau yn ol hwylusdod yr hwn y benttiywr yr rian !ddo.—Ymofyner a George Payne a'i Felon, 3, CRESCENT ROAD, BHYL. Sefydliwyd, 1873. 844741. -<C(' CASH ACCOMMODATION P,20 to £ 1,000. Interest, 2/6 In the £ for Agreed Period. L20, repay R22 10s. £ 50, repay, jE56 5s. £ 30, L33 15s. £100, £ 11210s. W. JACKSON. 70. Plymouth Grove. MANCHESTER. NO FEES. NO SURETIES. filO Io'h, repay 12/-m'nthly; £ 50 Ion. repay 50/- m'nthly 20 „ 20/- ialoo „ 80/ Distance no object, letters answered immediately. Privacy Guaranteed. H K vY & Co., 92, Market Street. Manchester. CASH ACCOMMODATION-AID to alooo. Interest 2/6 in the £ for agreed period.— W. JACKSON, 120, Brook Street, Cheater. _< THE LONDON CITY & MIDLAND BANK LIMITED. ESTABLISHED 1836. Authorised Capital JB22,200,000 Subscribed Capital £ 18,235,680 Paid-up Capital £ 3,799,100 Reserve Fund < £ 3,419,190 DIRECTORS. 8m EDWARD H. HOLDEN, Bart,, Chairman and Managing Director. WILLIAM GRAHAM BRADSHAW. Esq., London, Deputy-Chairman. THE HGIiT RON. LORD AIREDALE, Leeds. Sm PERCY ELLY BATES, Bart., Liverpool. CHARLES G. BE ALE, Esq., Birmingham. ROBERT CLOVER BEAZLEY, Esq., Liverpool. SIR WILLIAM BENJAMIN BOWRING, Bart., Liverpool. •JOHN ALEXANDER CHRISTIE, Esq., London. SIR G. F. FAUDEL-PHILLIPS, Bart., G.C.I.E., London. FREDERICK HYNDE FOX, Esq., Liverpool. H. SIMPSON GEE, Esq., Leicester. JOHN HOWARD GWYTHER, Esq., London. ARTHUR T. KEEN, Esq., Birmingham, THE RIGHT HON. LORD PIRRIE, K.P., London. THOMAS ROYDEN, Esq., Liverpool. SiR THOMAS SUTHERLAND, G.C.M.G., London. WILLIAM FIT £ THOMAS WYLEY, Esq., Coventry. Head Office: 5, THREADNEEDLE STREET, LONDON, E.C. I Joint General Managers: J. M. MADDERS, S. P. MURRAY, F.HYDE. Secretary; E. J. MORRIS. City Manager A. D. RUTHERFORD. BALANCE-SHEET, 31st DECEMBER, 1909. Ds. OR. LIABILITIES. 8. D. To Capital Paid up, viz. f 12 10s. Od. per Share on 303,928 Shares of:CIIO each 3,799,100 0 0 Reserve 3,419,190 0 0 Dividend payable on 1st February, 1910 341,919 0 0 Balance of Profit and Lors Account 179,740 0 3 7,739,949 0 3 Current, Deposit and other Accounts 69,044,519 16 5 Acceptances on Account of Customers 5,128,918 0 7 « E82,513,386 17 3 ASSETS. £ s. D. £ s. D. By Cash and Bullion in hand and at Bank of England 13,063,799 19 9 Money at Call and at Short Notice 9,868,195 15 1 22,931,995 14 10 INVESTMENTS Consols and other British Government Securities 3,901,252 4 9 Stocks Guaranteed by British Govern- ment, Indian and British Railway Debenture and Preference Stocks, British Corporation Stocks, Colonial and Foreign Government Stocks, etc. 5,087,050 13 3 ———.—.———. 8,988,302 18 0 Bills of Exchange 6,795,327 3 9 38,715,625 16 7 Advances on Current Accounts, Loans on Security and other Accounts 36,897,233 3 4 Liabilities of Customers for Acceptances as per contra 5,128,918 0 7 „ Bank Premises at Head Office and Branches 1,771,609 16 9 £ 82,513,386 17 3 REPORT OF THE AUDITORS TO THE SHAREHOLDERS OF THE LONDON CITY AND MIDLAND BANK LIMITED. In accordance with the provisions of Sub-section 2 of Section 113 of the Companies (Consolidation) Act, 1908, we report as follows :— We have examined the above Balance Sheet in detail with the books at Head Office and with the certified Returns from the Branches. We have satisfied ourselves as to the correctness of the Cash Balances and the Bills of Exchange and have verified the correctness of the Money at Call and Short Notice. We have also verified the Securities representing the Investments of the Bank, and having obtained all the information and explanations we have required, we are of opinion that such Balance Sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct View of the state of the Company's affairs according to the best of our information II and the explanations given to us and as shown by the Books of the Company. WHINNEY, SMITH k WHINNEY, CHARTERED ACCOUNTANTS, LONDON, 8th January, 1910. Auditors. The Bank has Branches and Sub-Branches in London, the suburbs, and throughout the country. It also has Agents in all the principal Cities of the world. Every kind of Banking business is transacted at the Head Office and Branches. Bills, Annuities, Co-tiponsii-d Dividends are collected in all parts of the United Kingdom, the Colonies, and in Foreign Countries. i Purchase and Sale of Stocks and Funds are effected. „ For the convenience of Customers, monies can be paid in at any of the Branches and advised the same day to their own account. Strong rooms are provided for the security of Deeds and other property lodged by the Customers of the Bank. Every Offieer of the Bank is pledged by a signed Declaration tc secrecy as to the business affairs of the Bank and its Customers. T „ THE FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT. Telegraphic Address—"Cmnaforex, London." Telephone—2481 London Wall. ISSUES Currency Drafts on all Cities, Circular Letters of Credit and Circular Notes payable all over the world also makes Mail and Telegraphic Transfers to all Cities. COLLECTS Foreign Bills. PURCHASES approved Foreign Bills. I ESTABLISHES Commercial Credits on behalf of Customers available anywhere against the usual shipping documents, Drafts, &c., may be obtained direct from the Head Office or Branches, which are always ready to give quotations. M, IN, R „ THE SHIP.ING DEPARTMENT. Telegraphic Address—" Cinnaship, London. Telephone—2481 London Wall. I Is specially organised to look after Shipowners' Freight Remittances from, and Disbursements to, all parts of the World by mail or cable. LOCAL BRANCHES. Denbigh-William James, Manager. Abergele, Colwyn Bay, Corwen, St. Asaph, Caerwya, Llanrwst, Holywell, Mold, Prestatyn, Rhyl, Ruthin, &c., &c. i ¡I ¡I t!f!. it¡l it' it "i .i"i jI"i .iW |$Cperadwyaeifi GyfeiKgar I •1. ..z i chwi os ydych yn teimlo wedi rhedeg i lawr, neu allan o hwyl, iieu yii dyoddef oddiwrth sefyllfa afreolaidd yr Afu, t- + Elwlod, Cylla, neu'r Ymysgaroedd ffi fyddai_ cymeryd meddyginiaeth hir- | brofedig. Nid caredigrwydd fyddai gofyn i chwi. anturio meddyginiaeth ;t. heb ei phrofi. Mae gan BEECHAM'8 & £ £ PILLS gymeriad byd-enwog, ac y iV maent yn gwerthu wrth y miliynau o flychau yn flynyddol, gan gadw bob ji; dydd ddegau o filoedd o bobl mewn js% iechyd perifaith. Cynghor y bobl hyn W fyddai 4 Cymeryd i I BEECHANI'SI 1 1 ffi +Ii if PillS at Gur, yn y Pen a'i Salwch, Diffyg Treuliad, Gwendid yn y Gwaed, 1r Rbwymedd, y Beil, ac Eiddilwch yn 1r 1! Nghyfundrefn y Nerfau. Maent yn 1r ell'eithio yn gyflym, ac yn gwella yn w fuan yr holl anhwylderai^ sydd yn W achosi cymaint poen a phryder i chwi. ■Vf Byddwch ar eich mantais o'u cymeryd fel y mae lluaws eraill yn gwneud Hi gyda'r fath fudd iddynt eu hunain. Hi ir Deehreuwch gymeryd BEECHAM'S it PILLS i I Ar Unwaith. I t- —— $ if Parotoir yn unig gan THOMAS BEECHAM, i St. Helens, Lancashire. |.«.. — -4 TJ Gwerthir yn mhob man mewn blychao, pris jf 1/1 i (56 0 belenati) a 2/9 (168 o fcelenau). W S? iHHHt?.HHHIH Bt- nHBBH!BHHi E:å.H.UC.A.CJ:N:m: (BREINTESOL), /"I WARENTIR i symmud unrhyw Qorn neu VJT Ddafad mewn ychydig ddyddiau yn ddlboea ft yn hwylue. Cymmeradwyir gan Bendefleloa. Gler'grwyr, a Meddygon, ac y n.ae wedi profl y» iryeor i filoedd 0 ddioddefwyr, ao y mae ei ddem- yddiad yn hawdd. syml, a glan. Pris is. lid., non jm rluod drwy y post am is. 2c. I'w jfagj gan bob fferyllydd nmi y gwnenthprwr. S. D. RUGHI&I. Chsmmg, Denb*X PWYSIG I AMAETHWYRll Y Model i ^RBKD ^OLLEDION I r "1118" Cowkeeper and Contractor, { 39a, Artillery Passage. 1 City Boad, London, E C. j Syrs, i A fyddwch tnor garedig 1 ag anfon potel 10/- o Morris ( Evans' Horse, Sheep, and J Cattle Oil i mi. Yr wyf j wedi ei ganfod yn ardderch- V og at well a. pob math o i Doriadau a Briwiau. Nid j wyf yn hotli bod hebddo I wrth law. j Yreiddogh, D. HUGHES. J r L. 1 Lee Hill, Outline, Huddersfield. Anwyl Syrs, I Yr wyf wedi defnyddio eich Horse, Sheep, & Cattle Oil, am dros 10 mlynedd o j amser, a'i gael yn neillduol o efieithiol at Beswch ac Anwyd ar Geffylau a Gwartheg. Hefyd,i Warth- eg ar ol bwrw Lloi y mae ei effeithiau yn amniht isiadwy. Yr eiddoch, G. H. ATNLEY. I I f I L YDYW TRWY 1 1 f DDEFNYDDIO I I I [MORRIS E V A N S I I I i i HORSE, HORSEY I I I SHEEP, I II and I CATTLE OIL. < Cefn Isaf, Llanbedr, Merioneth, Medi 28áin. 1909. Anwyl Syrs, Yn amgauedig gwelwch 51- am y botel Horse, Sheep, and Cattle Oil gefaie. Da gonyf eich hysbysu fod eich Olew wedi arbed A COLLEDION TRYMION i migyda'm Defaida'rWyn. A Yr oeddwn yn cael colled- ion parhaus cyn dechreu r rhoddi Olew Morris Evans A iddynt. r Anfonwch botel 101: heb A oedi, gan fod arnaf eisieu ei roddi i'r Wyn wyf yn anfon f i ffwrdd i borfa'r gauaf. Yr eiddoch yn gywir, I ROBERT EVANS. Y mae Moiris Evans'Horse, Sheep. and Cattl(, Oil, iv g;el mewn pctclau Co I 116, 216, oj a 1')1 yr un, gan unrhyw < hemist neu Grocer, neu yn uniongyrchol oddi wrth y (J'waoutliuiwyr I Morris Evans a'i Gwmni, Ffestiniog. ,h iptitto -I-LI,NELL, Y PACIFIC. AGERLONGAU CYFLYM I GA^RO TEITHWYR, NWYDDAU, A PHAR- BELl I BAHIA BLANCA (neu BUENOS AYRES. PORTHMADRYN (am Trelew, Rawaon, g phorthladdoedd Argentenaidd eraill, PUNTA ARENAS, ao Arfordir "torllewinol DEHEU AMERICA. Hefyd bydd agerlongau llythyrgludol yn rhedeg \n rheolaidd bob pythefnos i BRAZ- IL, RIVER PLATE, a'r ARFORDIR GORLLEWINOL (gan alw yn LA PALLICE, ROCHELLE, a PHORTHLADDOEDD YSPAENAIDD a PHORTUGEAIDD. Cyfleusderau teithiol rhagorol i deithwyr blaenaf a'r try dydd dosbarta. Ceir meddys a etiwardess. Cabinau cymfforddus, ysfcar- elloedd bwyta, baths, piano, llyfrgell, &c., i deithwyr y trydydd dosbarth. Cludiad rhesymol. Cerir nwyddau a pharsel, am brisiau isel. Manylion llawn oddi wrth y PACIFIC STEAM NAVB-ATION CO., y 183 31-33. James Street, Liverpool. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO. Steamship Owners and Brokers,, CARDIFF. 8YMMUDIADAU EIN LLONGAU. Cardiff, Chwefror 14eg, 191). Sarah Madeline, pasio Pera am Novoro3sisk Chwef. It m Jane Radclitfe, nnsio Pera am Gibraltar 13 Badminton, gad Cardiff am Byrout Ion. 31 A fane ft enter, gad NicolaiefFam Lisbon Chwef 11 Petertton, cyr Kustendje o Malta. 7 Ronvilf-ton, gad Newport am Con'ople 9 Bala, gad Barry am Malta 7 Dunr/wen cyr FT -in burg o Odessa 13 Windsor, cyr Ode-sa o Con'ople Ion. 23 Llandudno. cyr Novoroe-isk o Alexandria Chwef. 5 Paddingtr>n gad Port Said am Novoroasi^k 11 Giltaton, cyr McolaiefF o Marseilles ]3 Wimborne, cyr Porto Vecchi- o Barry 1 Swindon, cyr Odessa o Port Said Ion 128 fJanover cyr Odessa o Ancona. 22 lanQorve, cyr N- icolaieff o Odessa Chwef. 13 Llangollen, pasio Pera am Novorossisk 13 Llandrindod, cyr Port Said a Cardiff 1 Ltetniohen. cyr Naples o Cardiff 10 Ranlev gad Malta am Odessa 9 W. I, Radcliffe, gad Cardiff am Port Said It 0larima, Rodcliffe. gad Barry am Port Said 4 Patagonia, pasio Pera am London 1 Picton. cyr Cardiff o Rotterdam II Wa,oMnatnn. pasio Con'o l. am Rotterdam t Gwent gad Port Said am Nicolaieff H JENKINS BROTHERS Steamship Owners ? Brokers, CARDIFF. 8YMMUDIADAU EIN LLONGAU. Cardiff, Chwefror 14eg. 1910. lialiana, gad Penarth am River Plate Chwef. 3 Firvinoford, cyr Novorossisk o Genoa ion. Glamorgan, cyr Barry Dock o Genoa Chwef. 3 Oardiaan. gad Adelaide am Las Palmas, f.o, 11 OWEN & WATKIN WILLIAMS & Co. Steamship Owners & Brokers, Cardiff. POSITION OF 8TKA.MKES. February 14th. HltO. bilurian s.s., arr Valencia from Burriana Feb. II Oanaanian arr Pilla mos 12 Demetian s.a„ arr Gandia from Cardiff 11 Venedotian, .s., arr Valencia from Tarragona 12 ftpor.tian, s.s., parsed Gibraltar for Genoa J3 On/mriarh. a s., left Cardif ffor Barcelona 9 Arvonian. s.s., left Buenos Aires for Ourban Jan.27 ffdemian. 1,,1,. left Kwnos Aires for Durban Feb. 11 Snowdonian, s.s., left Durban for Calcutta 10 vardiMan, s.s.. passed Gibraltar for Bristol 11 HITE STAR LINF, WeYTF, ST A R LINE IV ROYAL MAIL STEAMERS. f-ARSKST STEAMERS IN THE WORLD BUILDING Newest, Largest and Fastest Steamer to Boston. Liverpool — Q'nstown— j L'rpool—Queenstown New YorK. j Boston. LAURKNTIO Sat.,Feb 19 I MEG ANTIC Tues., M. 15 BALTIC Sat., March 5 CYMRIC..Tues.. April 5 And regularly thereafter. SOUTHAMPTON-CHERBOURG— QUEENSTOWN-NEW YORK. ROYAL AND UNITED STATES MAIL SERVICE Calling at Queenstown Westbound, and Plymouth Eastbound. *PHILADELPHIA. Wr-d.. I A.DRIATIC. Wed.eb.23 Feb. I6 and regularly thereafter. American Line Steamer. CANADA. WHITE STAR-DOMINION SERVICE LIVERPOOL-QUEBEC-MONTREAL. Largest Steamers in the Canadian Trade. D)MŒIO..Th., Ap 211 LAUREVTIC, Sat.,Ap.30 DOMINION LINE. Liverpool Halifax—Portland. CANADA..Th., Mar. 31 DOMINION Th., Mar. 24 For further particulars apply to the Local Agents; or to ISMAY, IMRIE & CO 30, James Street. Liver- pool Southampton 1. Oockspur Street. S. W. and 38, Leadenhall Street. London, E.C, ALLAN LINE I-ro CANADA Under Government Contract for Conveyance of Canadian Mails. Express Weekly Service; Turbine Steamers: Unsurpassed Cuisine, Through Rates to all Parts of Canada and U.S. FROM LIVERPOOL. CORSICAN.Feb.181 VIRGINIAN Mar. 4 HESPERIAN.Feb 21 I TUNISIAN Mar. 10 For Handbooks, Maps and full details for Settlers, Tourists. and others. Apply, ALLAN LINE, 19, JAMES STREET. LIVERPOOL 5! Pall Mall, S.W., 103, Leadenhall Street, E.C. London 25, Bothwell Street, Glasgow, or Local Agents. ILIVKBLPOOI7 SHAFTESBURY HOTEL, Mount Pleasant UR y A First Class Temperance House. A bout rour minuteB walk from Lime Street and Central Stations. Mount Pleasant Cars from Landing Stage stop at the door Night Porter. Telephone. 3882 Royal. Telegrams, "Shaftesbury" Hotel, Liverpool. Argraphwyd a Chyhoeddwyd gan GEE a'i FAB (Cvf.), yn eu Haigraphdy, yia Stryt y Capel, Dinbych, dydd1 Marcher, Chwefror 16eg, 1910.