Hide Articles List

17 articles on this Page

DEHEU ABERTEIFI.

News
Cite
Share

DEHEU ABERTEIFI. Cvnnaliwvd y cyiarfod misol wfood yr Llanbedr, Chwefror 8 a'r 9. LlvApxidion Mr. Thomas, Cein-ewydd, a r Parch. Owei, Thomas Davies, Llanarth. Cadiamhawyd y cof nodion. Enwul y Mri. D. Davies, Bwlc.h- llan, a J. George, Capel Drindod, i adryqb dros lyfrau y lie. Wrtih gyflwyuD y giaiClaL i'w olynvdd, y Parch. Owen T. Davies, oat- wyd pan Mr. Thomas., Geinelwydd, araet h amserol a phwrpasol iawn. Awgrymwyd can amrvw <mai da fyddai isdidi gael ei har- gtfaphu. Hyderwn y gwel Mr. Thomas- ei ffordd yn glir i wneyd hyny. Diolchwyd iddo yn gyiines am ei lywyddiaeth lcdrus ac es-mwyth, ac am'ei araeth werthfawr. Daid- ganodld! y cyfarfod misol ei lawenydd o weled y Parch. Evan PhiU-ips yn bresennol. Dym- unwn. iiddo etto estyniad dyclcliaii a hwyr- <kly<M goleii, ac y cawn ei gwrapeini yn fyn- ycli yn ein cynnadleddaut. Pasiwyd i fa did eu i BLaencaron ei hol-ddyled i drysorfa y cyfarfod! misol hyd ddiwedd 1908, ar en haddewid i dalu- yn g;YS80n. yn y dyfodol. Enwvd Mr. J. R. I'vans. a Mr. Thomas. Llanbedr, i atrluvilio cyfrif on Cro-nfa y Gweiuidoeion. Dywedai y rlfoa-i fu yn ym weled a W&unifor iddynt gael fod! y teimlad- an goreu yn ffvairu rhwng_ y blaenoriaid. yr eerlwvs, a'r bugail. vi, ii gilydd. Enwyd Mr. W. Thomas, Mr. J. R. Evanis*, a'r ysgrife-n- vdd yn. bwyllgor i ystyried ein perthynaf a'r pregethwvr ,sydd wedi symmud i fyw, er's amser, y tu'allan i gylch ein cyfarfod mksol. Darllenwvd llythyr cddi wrth i Par-eib. G. Parry Williams. M.A., ysgrafen- ydd y gymdeithaisfa, yn gofyn i'n cyfarfod misol dderbyn cymldbiithlaisfia. Awst nesaf. yn unol. ag awgrym a roddlwyd yn nghymdeith- asfa Rhydfendigaid. Fod cyfarfod; aniisol Gorllewlin Morganwg yn barod i dderbyn cymdeithasfa Mawrth, 1911, yn. ein lie. Pasiwyd1 i wneyd ein goreu i gyfarfed a.'r dymuniad hwn. Rhoddwyd! ar yr yegrifenydd i ohebui a Llanbedr, Tregaron, Aberiaeron, a Llangeitho, ar hyn. Coffhawyd yn barchuF a thyner am Mr. J. W. Stephens, U.H. Glanolimardb, Llechryd. Bu yn ofalus. air. yra.chos yn Llechryd am flynyddoedd lawer iByddai Hetty cynnee ganddb ef a-'r teulrs bob amser i'r gwednidogion yn Lie oh ryd Rhoddwyd lair yr ysgrifenydd1 i tainfon at Mrf, Stephens a'r tenlu ddadganiad » gydym dd' dSeimlad eywir y cyfarfod misiol a hwynt yr eu galar a'u liiraethi i Felly, hefyd ai weddw Mr. James. Jones, blaenor yr Llanarth, yn ed galar. A thenlu Mr. Jenkir Morgan, Aberimienrig, ia. phriod Mr. D. Jen- kins, blaenor yn Llangranog. Cydymdeiml- ai y cyfarfod misol yn fawr a'r Parch. Mor. gan Evans, Tregaron, a'i briod, yn eu galar ar ol en hanwyl fab. Dioddefodd gystndd yn amyneddgjar Ia: thawel. Yr oedd! yn ihy- derns iawn o gael eyiarfod etto a'i rieni mewn gwlad well; ac at Mr. Davies blaenor yn Llwynpiod, m ei lesgedd, gar ddvmuno iddo etto adferiad huan. Enwvd y Parch. D. A. Jones,, a Mr. J. W. Ed!ward« i fyneid! i Lteiibedr, i gynnorthwyo gyiji-i chymmei-yd llais yr eglwys yn neiwisiad bu- gail. Parch. Evan Jones-, Llannon, a Mr. I Peter Jones, Penuwch. i fyned i Abermen- rig, i igynnortih'.wyo' gyda dewis. blaenoriaid Enwyd v Parch. D. A. Jones, a Mr. J. W. Edwards, i fynrl i. Llanbedr, i gynnorthwye gyda chymmeryd1 llais yr eglwys yn newis- iad bngail. Parch. E. Jones, Lknnon, a Mr. Peter Jone.s., Pennwoh, i fyned i Aber- meurig, gyd!a dewis blaenoriaid. Etholiwyd yn gynnrychiohvyr i'r gymmanfa gyffredin- ol:—Parcihin. T. D. J. J Jones, Mri. John Evans, Llwynpiod!, Johr Rowlands, Llangeitho, Daniel Davies, Rhiw- bwys cymdeithasfa y Gwanwyn :—Parch. D. A. Jones. W. Richards, T. Ll. Roderick I av Mri. Dlavid Pu ?. Blaenpenal; David D. Evans, Dewi Brefi; Peter Williams, Tregar- on. Mc-liefin-Pa,rchii. D. Morgans, Dr. Moelwyn Hughes, J. H. Jenkins, Mr. David' Evans, Maesffynnon; Peter Jones-, Pen- nwoh; D. Lodwick, Aber meurig. Awst Parchn. T. James, D. Lewis, D. Hughes. Mri. John Evans, Trefaes, Betihiania; Jen- kin Davies, Brymgwyn, Lknnon; Evan Da- vies, CHvmcledan, Llannon. Hydref, Parchn. John Owens, Howell Lloyd, Gwilym Wil- liams, Aberaeron, Cadbren D. Jones, L oer- aeron. Etholwyd ar bwyllgor y Drysorfa Sirol, Parchn. J. Owen, T. LI. Roderick, Mri John Jones, Cnwcfcdwen, Bethania; J. M. U.H., Parchn. J. J. Jonee, J. Green, Daniel Griffiths, Tanygroes. Pwyll- gor Dirwrest a Phnrdeb—Parch. Morgan Evacnis., Mr. Peter Williamrs, Treigaron; Parch. Howell Lloyd, Mr. D. Lodwick, Aber- meuriie Parch. Evan Davies, Llannon; Mri John Daniel Jones, Llannon; Rhys Thomas. Pennant; W. Williams, Bontsaeison; Parch. J. J. Jones, Mri. W. Thomas, Daniel nees. Salem; Parch. D. Morgans, Mr. T Davies, Bryneeion. Adei!adu-Nrc,n,. John Owens. Mr. D. Willilaimis. Llwynpiod Parch;. D. A. Jones, Mr Peter Jones, Pennwch; Parch. E. Jones. Rhiwbwys; Mr Jenkin Lewis, LlqT,- nion; C-adben Evans., .Aberaeron; Mr. W. Williams, Bont; Parchn. Glwdlym Williams, D. Lewis, Mr. D. Davies, Oapel Drind'od; Parch. J. H. Jenkins, Mr. Thomas. Hughes, Blaenanercih Bu^v iliol—Parch. T. Vat- kins, Mr. Lewist Evans, Blaencaron; Sergt. Thoimias, Llanbedr; Parch. T. LI. Roderick, W. Richards, Mr. D. Jones, Rhiwbwys; J. R. Evans, Parch. G. Williams, Mr. Rees Rees, Parch. J. Green, Mr. J. George, Oapel Drindod; Dr. Moelwyn Hughes, Mr. Tlhos. Daniel, Llechryd. Etholwycf gan y cyfiarfod misol ar v drvsorfa sirol—Parch. R. Mor- gan. Mri. E. J. Morgan, Llanbedr; D. Da- vies., Rhiwbwys; J N. Jiones, Aberarth W. Thomas, Parch. D. Lewis, la, J. H. Jenkins. Ymddiddanwyd! a'r pregethwyr ieuaingc— Mr. W. D. Davies, Dewi Brefi; E. Jenkin Evans, Abermeu-riig, a<c E. M. Evans-, Pen- sarn. Cawsant hwy a ninnan bleser a. bndd wrth wranda-w ar Dr. Moelwyn Hulgihes a'r Parch. Evan Phillips yn eu cyfarwyddo a'u cynghori. Nid oedd Mr. Owen Williams- yn bresennol, a rhoddwyd ar Capel Drindod, He yr y,maelo,dadd. i ddwyn ladroddiad. Rhodd- odd: y Parch. J. Green adroddiad am gafiigl- iad' y Genhadaet-h Gartrefol. Sylwai, fed anghyfartaledd mawr rhwng eglwysi oedd yn a agos yr un rhif. Annogwyd y rhai- oedd! yn isel i igo-di yn eu cyfraniadau. Yn ol cyn- nygmd y Parch. T. LI. Roderick, pasiwyd fod Dr. Mo-ehv.Mi Hughes. yn holi y blaenor- iaid, pain yn cael eu derbyn yn Qelodau, mewn gwyb-odaeth Parch. H. Lloyd yn. eü profiadl a Mr. W. Thomas d rod|d:i y b.vnghor. Galwyd sylw at- y genadwri d'r cyfarfod mis- ol blaenorol, a pha-siwyd i wasgu ar holl egl- wys-i v cylch i beidiio a gofyn i neb d'w gw a lanaethu er y Sabbath, nad yw yn breigEth- e wr rheolaidd yn ein. eyfundeb. ac yn llwyr- ymwrthiodwr oddi wrth y dddd'ydicl! meddwol. yii dioic.1-i Darllenwyd llythyrau yn diolch a gydym- daimlacl1, a hwynt oddi wrth y Parch. T. Wat- kina, Mr. J. George, Capel Drindod; Mr. J. Yaughan Davies, Llanarth; Mr. Evan Jen- kins, Pemrhi'W. Pasiiwyd Rd'rodld:iad pwyll- gor yr ym-wel-iad Ni -roddwvd ef i law. Gosodwyd ar y Bardh>. M, P. Mofg'au iV Gosodwyd air y Pan:5.I. M. P. Morgan i'w argraplni, a'i antoii i'r eglwysi a r ymwel- wyr. Ymddiddanwyd a'r blaenoriaid. Caf- wvd profia':d'aumclns. a hyfryd, a. thystio aetih fod1 heddweh a chydweithrediiad yn ffynu yn eu plitjh. Dywedai y rha-i fu yn -e-drych llytr- au y lie fod yr oil yn lain, desttlus', a chywir. Pa siwyd i anfon a. ga.nlvn i'r g-ymideithasira: —Bin bod fel cyfarfod misol yn. anghym- meradwyo; y i^orfeichio- syidd e.r vr efrydwyr vn Ysgolion Caniolraddol, gyda thsa-sigau firar- tref, "rm fod hyn. nid yn undg yn tueddu i wanyehu eu aneddwl. oudl o blegid ei fod, hefv'd, vn ei-I ^.a.mddi.fadu o n.m.er i ddilyn cyfarfodvdd crefyddal. o'u bod vn ceisio pan v a wneyd appel ar hyn tat Fwrdd Canol Addysg.

-------__----------_.-_-_.…

PWYLLGOR ADDYSG SIR F 0 N.

[No title]

SUDDIAD LLESTR YN MOR Y :…

'--r: BANGOR.

CAERWYS.I

BODFARI.

BETHESDA.

BALA.

CYMDEITHAS DDADLEUOL Y DREF.

[No title]

SYR HERBERT ROBERTS, A S.,…

MRS. A MISS CHARLSWORTH 0…

--,"---....-.-.......J.-AT…

Family Notices

[No title]