Hide Articles List

9 articles on this Page

/>HIIHI.Mw■»"«-— Y DRYCR.1

News
Cite
Share

> HIIHI.M w ■» "« — Y DRYCR. 1 GAN GWYLIEDYDD. -Á Y Drwydeosf: Hen a Newydd. Yr ydym ar ganol tyramor blynyddol y trwydldedu. Y raae {pytlhefnosi loyntaf Chwehor yn gys.segred.ig i'r gwaith o fwrw golwg dros fuchedd fasnachol y tafarnwyr. j At y gorchwyl rhanwyd ym-lad i fil o iddto's- barthiadau. Chwynir hen dafarnau; al- newyddir ihsn drwyddedlau, a chaniateir trwyddfediau newyddion. Dyna waith Brawd- lys y Briwydd. Ar y cyfam y <mae argool- ion raimserau gwell. Yn anffed/us, tra y mae dynion yn dechreu sobri, achwyn-ir fod y ddiod yn gwneyd cynnydd enfawr yn mlilith mereihied. Cwynir, hefyd, fod! y darllawyr wedi cael y fuddngoliaeth ar Mr. Balfour fel diwygiwr dirwest-ol. A nifer y tafarnau yn llai o flwyddyn i flwyddyn. Rboddir degau o frloedd! o iawn i'r perchenogion ar yr un prydl, y y fa&nach yn brysair gyda'r gw aith i0' sefydl-u ac agor tafarnau newydd y yn ffurf clybiau. Ynation a Thafarrrwyr. Erioed ni hu/ r tafarnwyr mor effro aydau masmaeh. Cludant ddicdydd o ddlrrwlSi i ddrws.. Ceasient, drwy eia- goruchwylwyr, sefydlu cymmundeb rheolaidd rhw-ng car- trefi'r "ocbl a'r tafarnnu. Cludant e-os.trel- iali ,diold! i feusydd y bel. Bellacb, nid yw y blaid Doriaidd ond lart-icModiad at y falsnach. Yn ffodu-S, ceir taxwyddion fod1 yr yn adaeth drwy y deyrnas yn C ymddeffroi C i'r perygl. Gwelant ymgais ar ran y darllawyr i geisio meddiant o awenlaiu y deyrnas. Cvmmerodd oorph y meddygon blaid wbrwydd1. Y mae arweinwyr plaid Llafur, hefyd. yn dra ym- dre-chgar i ysgaru gwerin y d'itmsoedd oddi wrth arferkm an jt ymmedrol. Yn y brawd- lysoedd! eleni y Imae'r ynadon yn rhybudd- io'r tafarnwyr o anghvfreithlondeb cyfrfemui rhoddion w fwydydd, diodydd, a i'w cwsmeriaid. A ymddengys y gwn;?ir cais effeithiol at Toddl terfyn ar yr arfer ai elwir yn d'raflwnge hIT (long ipnll). lawf^da! Act 1904, Dro yn 01 ceisiodd un o'ch (Tarllemvyr ol- euni ar Act Iaiwndai y Tafarmvyr, 1904. Wele dablmi swyddogol sydid yn (laii,og cost trwyddedan tai diangen, am da-nynt. Acihwynor fodl dyfarniad! y Baniiwr Kennedy wedi diJead tafarna ti o Iierwydd v svm- iau nehel adelir am; ddilead trwyddedan. Wele gyfrifon- ddnas Manchester:— P. s. ü. 1905 OanolbriiS Iaw-ndal 553 10 8 (Ar ol dyfarniaid! y Barnwr). 190o 658 0 0 1906 11 „ 843 15 8 1907 „ 049 17 0 1908 „ 84.1. 132 1909 992 13 8 Arglwyddi Loreburn a'r Ynadaeth. Adgyfodwyd i sylw: ninvaitli etto fbarn rwiyr- draws Arhvydd Loreburn ar gymmhvvysder- an ynadol y Rhyddfrydwyr. Y mae yn idide- alledig iia- fyn efe bennodi dinesydd o Rydd- frydwr ar y faingc o horwydd ei wasamaetib i blaid rhyddid a, cliyiuiyd l, er fod hon feingeiau! barn y ivlad yn llawn o Dorila,id, a'r rhai: hyny, heb eithriad brün. meivii. Ciyd:- ymdeiimlad a'r fasnach: feddiwol. Ac 'ms gall y tirfeddiarmwyr fed yn ddidurdd yn eu dyfarniadau lair lu o acliosion a, ddygir ger eu bron. Ond dibv.ys gan Arglwydd y Stach Gwlan hyn oil: ni fyn efe er dim ddyrohafi! y gwladwr mWiyaf gwasianaethgar i'w wlad a'i gcnedl, cs vil) Rhyddfrydwr. Wele eng- hraiift o swyddog Bihyddfrydig a thro yn ei farn'am gynimihwysderj neu y giwlaisanaeth a, Iraedda gyd'nabyddiaeth gyhoeddtis. Gweith- redai'r Toriaid ar egwyddor ihollol wahanoL Cydnabod gwasanaeth i blaid yw y ddyled- swyddi gyntaf a rphenaf ym eti golwg hwy. Oni symmudir Arglwj-dd Lorebum o'i swydd gan. Mr. Asonith yn yr ad-drefniad presen- nol, dylal y b'aid Ryddfrydiig. ortfodi y Prif- weinidlog, gyda. dei-seibianx grymus, o bob cwr ().'r deyrnas, i syxntoiaid yni y mater. Ac mi ddylai C'ymru gymmeryd y blaeu. Fel Yspaen. '0, na byddeftn fel Yi-paen,' ebei Dr. Gore, esgob Birminigham. Dyna fyrdiwrn dyhead y prelad er ei ddychweliad o'r wlad i1mno. Ar fater moesau yfecU yr oedd efe yn eiiarad. Pan yn: Y spa .en arferai fyned' yn 'achlysurol i'r tafarnau, er gweled! b,ywyd diotwyr. Caf- odd ei foddhau yn Or braidd no, themtir dyn i goelio' foil Dr. Gore wedi taraw yn ddamweiniol i-ir baradiwys o sefydliadani. Ni welodd' feddwdod, ac ni chlybu iaath isel- foes. Yr oedd y tafirnan yn llawn1 o deulu- oedd eyfeuon, wedi cydgyfai-fod; i ymddiddan a miwynhau cymdeithas gilyddL Yfent winoedd, licer, a cawrw ytsgafn. ar yr un raddfa ac yr yfir te: gan gynniUillilad o gyf- eilhon yn y wlad hon. Darllenai rhai o'r ymwelwyr newyddiacluron y dydd; chwareu- ai era ill ar fyrddlau anewn ystafelloedd hedrdd ac agored i'r cyhoedd:. Dyna fraslmi oi'r pictiiwr la: barod.d a'r gwr da, cihiwciiinyeh gweled ei tdiebyg yn Mhrydain. Ond ai ty- bed fod y 'Ds:th yn boissiibl gydai myrddiwn teulnoedd aill- ii a diodgar trefi a phentrefi y wlad hon? Yn sicr, nid yn en yiatadl arw ao anwar presonncl. Rhaid ail wneyd Pryd- einwyr ein tafarnau cyn y gaMant fwynhall y bywyd a yr Ð3zoh Gore. Catch-my-pal,' Wele enw Cyn)de:t'r?.s Ddirwestol newydd. Gwyddeles ydyw. Biwriedir ei dwyn dros- odd .1 Loegr ø, Chymru, gynted y perffeithir ei chyfundrefn. Gear enw Cymreig a-rni'r pryd! hwnw. Gwna waith godidog, ac am hyny haedda glod a cihroesawpa bryd byn- ag yr ymwel ia ni. Y Parch. James Patter son, gweinidog y Presibyteriaid yn mnas Armagh, yw ei isylfaenydd. Oymmerodd fel tan gwyllt. Ymled'cdd dro,s .s'iroedd' Armagit Antrim, Down., Moaiaghan, Tyrone, London- derry, a. Fermanagh. Y mae ei, thardldaad yn wrth ei adrodd. Ar fin yr hwyr, yn Ngorphenaf diweddaf, cyfarfu y gweinid- og chwech o ddynion yn: cerdded un o'r prif Sheolydd. Gwahoddodd hwy i fyned gydag ef i'w dy. Llawnododd yr oil yr ardyst.ad, yn mllrelslennoldebeu gilydd. Gwalioddodd livy i iail ymweied ag ef nos dranioeth, a de yd- ymaith gan bob Ull. Cadwasant ea haudew- id. Y nos iganlynol anfonwyd y (I- tici-leg ar gvffelyb neges. Mewn llai nlai mis yr cedd dros 200 wedi eu dal a'u eofrestru. Galwyd y miudiad yn Cat- h-my-pal Campavgn.' Aeth yn allu grymus heb ymdroi. Wedi hyny igalwyd- ef yn TJndeb Dal-fy-nghym- iiiTawd. Yr arwyddiun oedd botwm glaiS:, gyda'r teitl, Protestant Catch-my-pal Un- Ymxmodd y Piabyddion yn galonog, a nafivriasant gydag, egni mawr. Allan o bobl- ogaeth o 3,000 yn nhreflan Cookstown, cof- 00 restrwvd deuddeg cant, yn aelodau. o'r Un- deb! Beth pe ceid mudiad! tebyg yn Ngswyn- edd?

4 LONDON CITY AND MIDLAND…

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

----- -_.-----" SARZINE '…

[No title]

NEWYDDION 0 CANADA.

-----TREWYDDEL, PEN FRO.

......------>ur"""'" CAERNARFON.

_._:. RHYL YN CYTTUNO A DINBYCH.