Hide Articles List

24 articles on this Page

DIWEDDAR 'OHEBYDD LLUNDAIN.'

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD.

---------." CA.BTBH..NEWYDD…

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

LLYS YR YNADON.

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH.

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, !

News
Cite
Share

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, Yr un noson cynnaliwyd cyfarfod o'r cynghor ncliod, mewn ystafell yn Yi" ysgoldy, pryd yr o dd yn bresennol y Mri. D. Davies, Pw11 marl; Davi-s, Ptiii'ref;t,'I: S. Davies, Pen bout; Evan Ev ins, Pen hiraeth; J. Evans, Maes nan J. Edwards, Blaen halen; S. Evans, Lodge; J. Tlnmas, Pen-!lwyn-eoch mawr; W. Hindes Kirby; a'r clerc, Mr. E. Evans. Yn absenno'deb y cadeirydd cymmerAvvdiy fa lair gan Mr. Evans, yr is-gadeirydd. Wedi daillen ac, firwyddocofncdion y cyfarfod diweddaf, hysbyeodd Mr. J. Evans fod pwyllgor y llwybrau wedi cyfarwydclo, yn unol a chads y cynghor, i adgyweirio clwyd l!wybr Blaen- maenog, a bod y gwaith wedi ei wneyd yn fodd- haol iawn. Hefyd, Jlwybr Cross Lane. Yr oedd ceryg wedi eu gosod ar h-vn, ynghyd a r.hrofa haiarn ar ben y bontbren, i rwystro ani- triliaid i'w chroesi. MaLwysiadAvyd yr adroddiad. MATERION ER Y CYFARFOD DIWEDDAFJ Cwestiwn y Map.'—Daeth hwn ger-bron yn gais oddi wrth yr-'overseers.' Am fod ynagyin- maint o rami ar diroedd yn y plwyf, fod angen arnynt am wvbod mesuriadau y tir y byddenfc yn ymwneycl ag ef, heb en bod yn dibynu ar air y pei-sonau y perthynai y tir idelynt., Ond nid oedd y Cynghor Plwyf yn meddwl fod ei angen arnynt. "o'lieiwydd pasiwyd, ar gynnygiad Mr,' John Edwards, ac eiliad Mr. D. Davies IN oedd y cynghor yn g\veled|fod eisien un yn y plwyf.' l'aiwvd y bilian canlynol:-— P. s. c. Mr. D. Davies (ieu.\ Pwll marl, cy wain at lwybr Cross Lane 0 6 0 Mr. J. Jones, Troed rhiw, am waith arno 0 3 0 Mr. T. Jones, Wern newydd, am adgyweirio y grisian arno 0 1 0 Daniel, am drofa haiarn arno 2 3 6 Mr. M. Young, Felindre, am waith etto 0 3 0 Dewiswyd y Meistri Evan Evans a, William Hindes yn gynnrychiolwyr igyfarfod Cymdeith- as y Trethdalwyr, a gynnelir jrn Nghaerfyrddin y mis nesaf. Darllenwyd cyfrifon y Dosbarth Coginio gan y clerc, yn dangos fod dwy bunt ac un swllt yn Mange Cynnilo Felindre, yn enw y Mri. Henry Davies, Sychnant, a John Jones, Gwalia House, fel ymddiriedolwyr y pwyllgor oedd yn gofalu am, ac yn gyfrifoi dros y dosbarth; a bod y cyfryw swm yn awr, Ionawr, 1910, rhwng ■y Hog arno, yn 2p. 6s. 3c. Rheolodd y cadeirydd nad oedd a wnelai y Cynghor Plwyf ddim a'r arian, am mai gan y pwyllgor yr oedd y rheolaeth arnynt. Ond pryd bynag y byddai dosbarth or natur cael ei I gynnal yma etto, y byddent at ei dreuliau.

LLWYBR PBNCLAWDD UCHAF.

jELORGERBYD.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

M A R WOLAET H MISS S. JONES,…

MARW MR. J AMES REES, RHYDLEWIS,…

[No title]

[No title]

[No title]

SARON, GER DINBYCH.

[No title]

[No title]

!NANTGLYN.

IEISTEDDFOD FLYNYDDOL NANTGLYN,…

Family Notices

CERYG-Y-DRUIDION,

[No title]

BRAWDLYS SIR FFLINT.