Hide Articles List

24 articles on this Page

DIWEDDAR 'OHEBYDD LLUNDAIN.'

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD.

---------." CA.BTBH..NEWYDD…

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

LLYS YR YNADON.

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH.

News
Cite
Share

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH. CYFARFOD 0 REOLWYR YR YSGOL GENEDLAETHOL. AM saith o'r gloch nos Ian, cyn y diweddaf, cyfarfyddodd rheohvyr yr ysgol uehod yn yr ysgoldy, er ystyried Ilythyr a dderbyniwyd oddi wrth y Cynghor Sirol mewn perthynas i y I reoliad y Bwrdd Addysg ar gyfer faint o le sydd yn ofynol mewn ystafell ar gyfer pob plentyn ynddi. Yn ol rheolau diwygiedig y cyfryw fwrdd, ymddengys nad oes digon o adeilad yn perthyn i'r ysgol hon i gynnwys y plant sydd yn ei mynychu. Dywecl Arolygydd y Llywodraeth mai digon i gynnwys oyfartaledd o 150 ydyw, yn ol y rheolau newyddion, fel y rnae yn bresennol. Y inae hyn yn gostwng y cyfartaledd o 35ain yn y rbif, sef o 185 i 150. Saif yr ysgoldy hwn mewn man canolog i ddau bentref bychan yn mhlwyf Hangeler, plant pa rai sydd, yn ol y cyfrif wnaed, yn rhífo 91am. Dealled v darllenydd mai yn mhlwyf Penboyr y mae yr ysgol, ac mai plant plwvf Llangeler sydd yn gwneyd y go rl en wad ynddi. Yn ngwynel) hyn penderfynodd y rheolwyr nad oeddynt yn helaethu yr ysgoldy presennol, am ei fod yn ddigon i gynnwys holl blant plwyf Penboyr, yn unol a rheolau diwygiedig Bwrdd Addysg; ac j nad oeddynt yn myned i ddarparu dim ar gyfer plant y tu allan i'r plwyf. I Diau genym y ceir clywed rhagor ynglyn a'r cwestiwn hwn yn y dyfodol. Nid oes ond"rhyw ddwy ilynedd er pan adeilidodd y Cynghor Sirol ysgo] newydd yn mhlwyf Llangeler, gwerth rhyw 1,500p.; ac os adeiledir un yno etto bydd y tretbi yn drymion iawn yno. Y mae yna YsgoI Genedlaethol yn Llangeler, rhyw filldir a hanner neu ddwy filidir oddi wrth y pentrefi hyn; nis gwyddom a yw y cyfi-yw un yn ddigon o faint i gynnwys yr holl blant hyn. Os nad yw, gwelwn v bydd y plwyf yn gorfod myned o dan y baich o godi ysgoldy newydd yn agos i Drefach. Y mae yn rhy gynnar i ddy- weyd dim yn dcrfynol etto mewn achos ag sydd mor dywyll i ni, a chyrnmaint o wahanol farnau arno. Ond dyna fel y saif pethau ar hyn o bryd o du llywodraethwyr ysgol Felindl'e-' dig-OIl o le i gynnwys plant y plwvf, a dim darparu ar gyfer rhai y tu allan.' ■ ——

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, !

LLWYBR PBNCLAWDD UCHAF.

jELORGERBYD.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

M A R WOLAET H MISS S. JONES,…

MARW MR. J AMES REES, RHYDLEWIS,…

[No title]

[No title]

[No title]

SARON, GER DINBYCH.

[No title]

[No title]

!NANTGLYN.

IEISTEDDFOD FLYNYDDOL NANTGLYN,…

Family Notices

CERYG-Y-DRUIDION,

[No title]

BRAWDLYS SIR FFLINT.