Hide Articles List

24 articles on this Page

DIWEDDAR 'OHEBYDD LLUNDAIN.'

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD.

---------." CA.BTBH..NEWYDD…

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

News
Cite
Share

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL. Ar yr un dydcl cynnaliwyd cyfarfod misol y cynghor hwn mewn ystafell yn y Tlotty. Yr oedd yn bresennol Mr T Morris, Cefn- niaes mawr, cadeirydd; Mr E Davies, Fforest. is-gadeirvnd, ynghyd a'r aelodau canlynol Y Mri B Davies, Blaenyihan; T Davies, Bron- wion; J Davies, Abereinion; 1- Jones, Bwlch-1 clawdd; D Rees, Pantygronw; D Jones, BJaen- llan; E Davies, Blaencwm; D Thomas, Felin- cyvni; J Rees, Plasnewydd; J L Rees, arolygwr tai newyddion; .<' LI Evans, aroIygAvr y fl j'rdd; J Bowen, arolygwr iechydol; n J Lwans, r-yf- reithiwr, LIandyssn 1, ysgriienydd. Dwfr Y sgol Rhydlewis. — Cyttunwyd yn unfrydol i'r achos o gyilenwi dAvfr at wasanacth plant Ysgol y Cynghor, Rhydlewis, gael ei ohirio hyd nes cael adroddiad o'r dadansodd- iad. Arolygwr Iechydol.—Darllenodd Mr J Bowen ei adroddiad. Yr oedd wedi bod yn ymweled a'r rhan fwyaf o'r dosbarth yn ystod y mis; ac yn mysg y gwahanol leoedd y rhai canlynol:— Llandyssul. Nid oedd cyfieusderau y plant; sef, y tai bach—privies—yn holtol foddhaol yn Ysgol y Cynghor yn ydref, ac yr oedd gwir angen gwneyd rhai gwelliantan hefyd. Yr oedd y rhan liosocaf o'r pentrefydd, ynghyd a Llan- granog, mewn sefyllfaoedd boddhaol. r oedd o'r farn fod lleithder yn llifo i mewn i annedd- dy y Black Lion, Llangranog, o herwydd nad oedd dyfrffos briodol yn y ty agosaf. Yr oedd ef a Mr Thomas, Felincvvm—Cynghorwr Dot, barth—wedi bod yn cymmeryd dwfr o gae Cwm- barauj er ei anfon i gael ei ddadansoddi, o herwydd amcenir cael dwfr o'r lie hwn at wasan- aeth plant ysgol Rhydlewis. Arolygwr Tai.Darllenodrl M t'.J L, Rees ei adroddiad. Yr oedd wedi cymmeradwyo cyn- Uuniau o dai newyddion i gael en hadeiladu yn y lleoedd canlynol:—I Mr Watldns, GJaslwyr), gev llaw Pontgareg. Yn Penlon a Blaenwaen, Llangranog, ac yn Rhydypentre, i Mrs Mary Evans. Yr oedd wedi bod yn ymweled ag adeiladau yn Bwlchygroes a Llandyssul. Arolygwr y Ffyrdd.—Cafodd cyfrifon yr arolygwr eu harchwiiio, a chafwyd yr oil yn gywir.

LLYS YR YNADON.

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH.

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, !

LLWYBR PBNCLAWDD UCHAF.

jELORGERBYD.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

M A R WOLAET H MISS S. JONES,…

MARW MR. J AMES REES, RHYDLEWIS,…

[No title]

[No title]

[No title]

SARON, GER DINBYCH.

[No title]

[No title]

!NANTGLYN.

IEISTEDDFOD FLYNYDDOL NANTGLYN,…

Family Notices

CERYG-Y-DRUIDION,

[No title]

BRAWDLYS SIR FFLINT.