Hide Articles List

24 articles on this Page

DIWEDDAR 'OHEBYDD LLUNDAIN.'

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD.

---------." CA.BTBH..NEWYDD…

News
Cite
Share

CA.BTBH..NEWYDD EMLYN A'R CYLCHOEDD, DYDD Gweuer, yr 28ain eynnsol, cynnaliwyd cyfarfod pythefnosol y bwrdd mewn ystafell yn y T j'o Yr oadd yn bresennol Mr B Davies, Blaen ythan is-gadeirydd, yn ygadair Mr E Thomas, Coedllwyd is-gadeirydd ynghyd a'r aelodau canlynol:—Mrs Evans, Esgair, Penbryn; a'r Mri W J Walji^ Jones, Pencader; T Davies, Bronwioii, II Davies, Pantyrhebog; H Davies, Sychnant; J Davies, Pontgareg; D Lewis, Fron- deg; D James, Fool; E Davies, Fforest; T Morris, Cefiiinaes mawr; J Rees, Plas Newydd; D Thomas, Felincwm; T George, Gorsfraith, J Thomas, Hendresvilym; D Jones, Ty Mawr; P Nicholas, Blaiddbwll; D Jones, Blaenllan; J Jones, Bwlchclawdd: D Rees, Pantygronw; E yg Davies, Blaencwm; J Morgans, Hendy; J Davies, J C Jones uneddyg anifeiliaid; Castellnewydd Em1yn; F W Probert ac E M Georg.e, ysgrifenyddion dirprwyol. Yn 11 iw y Trysorydd.—Yr oedd y swm o I;S%p Os ac yn'lhnv y trysorydd, yn dwyn Hog ar y swm nwch law 500p, TiodionynyTiotty.—Yroedd 19 o dlodion yn y iy am y bythefnos, ar gyfer 19 a 24 yn yr amser eyisrbyniol ddeuddeng mis yn 01. O'r nifer yr c-edd dan yn egwan eu meddyliau, athri yn mynychu yr ysgol ddyddiol. Crwydriaid yn y Tlotty.—Yr oedd 101 o. grwydriaid wedi bod yn y ty am y bythefnos, ar gyfer 90 yn yr arasar cyferbyniol y flwyddyn ddhveddaf. Marwolaeth Rheidweinydd.—Cynnygiodd Mr Davies, Blaenytlian, bleidlais o gydymdeimlad a thenln y diweddar Mr James Rees, a fu farw ar 01 yehydig o ddyddiau o gystudd o ennynfa yr ysgyfaint (inilamationb Cai'odd ei eilio gun Mr E Thomas, Coedllwyd, a chyttunwyd yn unfrydol, drwy sefyll ar eu traed mewn distawiwydd am ennyd. a. Rheidweinydd Amserol.—Cynnygiodd Mr Davies, Bromvion, i geisio gan'Mr J Thomas, rheidweinydd, wneyd y gwaith am fis, gan fod ganddo ferch ailuog i'w gynnorthwyo. Cafodd c;, eilio gan Mr Rees, Pantygronw, a chyttunwyd yn unfrydol. Ethol Rheidweinydd.Cyttumvyd yn unfrydol fod rheidweinydd i gael "ei ethol ar v 25ain cyfiso!, am y cyflog o 60p yn y flwyddyn, a that fel casglvdd o ddau swllt yn y bunt. Yr ymgelswyr am v swydd i anfon "i mewn i'r ysgrifenvdd ar neu cvn y 19eg cyfisol, yn niynegu eu hoedran, eu cymmhwysder, a'u cym- iner'had. Eirch y Tlodion.—Cynnygiodd Mr Jones, Bwlchclawdd, i Avneyd gwelliant ar eirch v t!od- iOl; s i osod pedair Jlaw dc!o'en handle)" i bob arch, yn lie cortynau fel yn bresennol. Cafodd ei eilio gan Mr Rees, Pantygronw, a r Mrs Evans, Esgair, a chyttunwyd yn un- frydol. Collwyd y cynnyglad o osod plat ae enw ar y clawr; ni phleidleisiodci ond pedwar drosto.

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

LLYS YR YNADON.

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH.

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, !

LLWYBR PBNCLAWDD UCHAF.

jELORGERBYD.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

M A R WOLAET H MISS S. JONES,…

MARW MR. J AMES REES, RHYDLEWIS,…

[No title]

[No title]

[No title]

SARON, GER DINBYCH.

[No title]

[No title]

!NANTGLYN.

IEISTEDDFOD FLYNYDDOL NANTGLYN,…

Family Notices

CERYG-Y-DRUIDION,

[No title]

BRAWDLYS SIR FFLINT.