Hide Articles List

24 articles on this Page

DIWEDDAR 'OHEBYDD LLUNDAIN.'

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD.

News
Cite
Share

RHGSLLANERCfiRUGOG A'R CYLCHOEDD. WEDI'IL FRW YDR. Berae.h, y mae y nnrg wedi clirio, a ninnaa yn mwynhau heddweh a thaweiweh nmvaitli etto. Noson nad anghefir yn yRhog ydoedd yr uncyn yr etholiad; set, nos Lun. Am bump o'r gloch yr oedd Ysgoldy Bethlehem yn orlawn, gan mwyaf o ferched, o blegid cyfarfod iddynt hwy ydoedd, ac anerchwvd ef gan Mr a Mrs Hem- in erde, a Mr Tom Sauvage, cyn-faer Gwrecsara. Tua saith o'r gloch gadawyd yr ysgoldy am y Neuadd Gyhoeddns, end buan v gwelwyd nad oedd hono ddim hanner digon o faint; felly, cyn- naliwyd cyfarfod, hefyd, yn Ysgoldy Bethlehem, ac elai yr hoil siaradwyr o'r nait] Ie i'r ilall arol eu gilydd. Llyv/yddwyd yn y Neuadd gan Mr J E Powell, Gwreesam, ac yn yr ysgoldy gan y Parch E Mitchell, Pongeiau. Anerchwyd y cyfarfodycld gan Mr Herbert Lewis, A T A Da, vies, Cobden Mill; Mr Tom Sauvage; a Mr Hera- merde. Yr oedd yn hwyr pan ddaeth yr aelod anrhydeddus ymi; etto parhaodd y bobl vn ymarhous, a ehafodd groesaw calonog; ac er ei bod yn nn at- ddeg o'r gloch ca,riwyd ef, a bu raid sbrad itr V Groes. I Gwenodd yr haul ar ddydd yr etholiad, a Chwiliodd pawb o hohl y Rhos am bob peth coch a allent gael gafael arno yn eu tai, a gwnaed baneri a phontydd bron yn mhob heol, ac nid I oedcl ond un mw i'w ,volcci mewn y^nodenau ar fronau y miloedd a gerddent i lawr ao i fyny yr heolydd. Ni welsom y Rhos erioed yn fwy | bnvdfrydig, ac yr onddym yn credu y cawsaiMr I Hemmerde fwy o bleidleisia- yn y Rhos nag; erioed. Yr oedd yr heolydd yn llaivnion o bobl; ond hyd y gwelsom ni yr oedd pawl) mewn hwyl j ragoroi. "Buotn yn siarad a rhai o'r heddgeid- waid, ac mchawsant ddim gwait'i o gwhl. Wrth gwrs, fe gyhuddir y bob! yma o rai pethau bryntion yn y papyrau Saesnig, ond anwiredd ydoedd i gyd. Llrchiwyd llaid, meddent, at j gerbyd y sirydd gweithredol a'r Uchgadben I LeadbeUer; ond gan fod yr heolydd yma wedi i rhewi But y gallesid cael llaid. Heb law hyny, darfa i'r g\vyr da hyn dranoeth ddyweyd na bu dim o'r fath," ac iddynt yn y Rhos gael perffaith di-efn ar bob peth. Cariwyd pob peth ynmlaen j yn yr ysbryd goreu possibl. I Aeth cannoedd lawer i Wrecsain dydd Mercher i glywed y canlyniad, a-niawr a fu y gorfoledd wrth glywed ycyfryw, yr hwn ydoedd tu hwnfc i ddipgwyliad y mwyaf gorsslog. Bn cryn hrophwyclo ar y canlyniad, a thybiai llawer y cawsid tair mil; ond ha wyr, caed 544 mwy na hynv. Hhaxorol iawn, onid e. Gwnaeth dwy ochr y sir iawn am y bwrdeisdrefi. achlodiddynt am wneyd. Edrychai pobl tref Graig Sam yn swil dydd Mercher, a pha ryfedd. IAGODDU.

---------." CA.BTBH..NEWYDD…

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

LLYS YR YNADON.

DREFACH, FELINDRE, A'R CYLCH.

CYNGHOR PLWYF PENBOYR, !

LLWYBR PBNCLAWDD UCHAF.

jELORGERBYD.

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

M A R WOLAET H MISS S. JONES,…

MARW MR. J AMES REES, RHYDLEWIS,…

[No title]

[No title]

[No title]

SARON, GER DINBYCH.

[No title]

[No title]

!NANTGLYN.

IEISTEDDFOD FLYNYDDOL NANTGLYN,…

Family Notices

CERYG-Y-DRUIDION,

[No title]

BRAWDLYS SIR FFLINT.