Hide Articles List

9 articles on this Page

MARW " TAD " TY Y CYFFREDIN.

Y GWLAWOGYDD YN PARIS. j

CAERNARFON.

IY GOGLEDD.

?Y DEHEU

News
Cite
Share

? Y DEHEU Dvd I Linn caed corph dynes o'r enw Sarteh George, Trecynon, yn Afon Cynon, Claddiwyd gweddillion y Milwrii.ad Mock, ■V i-inrtawe', yn nghladdfa y Munibles, dydci Sadwrn. T'fnn Cymnirodorioin; Caer- 4v^<l wledd i; gy:mmiei"yd lie Chwefrcr 2-Cain pryd y gwalioddir la-rll Tredlegar iddi. Anfonodcl daii o arolygwyr Oynghor D08- !) i- I !| Giwledig Budlth—y Mri. T. P. Hope ac E. Williams—eu iliyrnddasiwyddiad a gyj arfod 0"1' cynghor, dydd ^Mawrth. Darganfydidiwyid' Evain. Thomas, fferauwa 76adn mlwydd oed, yn farw yn ed wely,_boren Sul. yn ed dirigfod, yn Church. Farm, Monk- npisli,' Aetihai i'w wely yn iach y nciPOu. gyrai- Cylmddwyd glowr, o'r enw Frederick Jen- Ifi'msi, gpr brciinr ynadon. Rhonddiai, o adael ea wraig a'i blant,' Yr iceidid y diffynydid wedi bod vu yr America, a igweithiodd ed ffordd adref. Anfenwyd ef i galrcb ar sin chweeh | wythnos. Yn y Guildhall, Abertawe, nOIS Lun, cyf- lwynfwyd tystysgrif y Ddyngar- j ol gan y maer i Herbert Nicholls, anr .ei wlaitG1 yn aclxub "gAvradig o'r enw Susan Brown ribag boddi. Goisoclad y maer bwys ar fed pawb yn dysgu nofio. Y mae Gojrsedid Eisteddfod Genedj^aiethol Patagonia- a gywrnailiiWyd yn Trelew, wedi anfo-n gwaihoddiad! eynneiSi i'r ArchddeTwydd Dycfed i dalu yimweliiad a'r drefedigaeth Gym- reig yn Neheu America, ac a lywydida eu heisteddfod flynyddol nesaf. Boreu ddyddl Gwener eaed corplh Mar: garet Rees, merdli isiengl, yn fiarw yn ei, gwelv. yn ed tlirigfod, yn Morlaia Terrace, Toniia'. Darganfyddwyd hd gan ei nith, gyda'r hon yr oedd yr ymadawedig yn hvw. Yr oedd y drangeediig yn chwaer i Eois Mor- lais. Gynnaliwyd ymchwiliad gian un 01 arolyg- wyr y Bwrdid Llywodraeth Leol yn Mertihyr, nOlSI LUll" i gais va, wnaed gan y Cyngh-or Trefoil am gandatad d feintihyea- 2,000p. tuag at brynu darn o dir yn Gellifaelog, er ad-eil- adu ysigol didyddiol, tai i weitlhwyr, a threfnu -tir 'adloniant. Digwyddûdd da rn wain; i Walter Griffiths, yr hwn ta adnabyddir fel Wiat Sa-iiloir,' yn n.alofa Cwiinii P,owell Duffryn. ^Aberdar, ychydig yn erbyn, y prynwr. Dir- dydd Sadlwrn, trwy iddo g-wympo 0 dan y trams.' Syimmiudiwyd ef i'r ysbytty, a bu gorfod tori tun, o'i goesau. ¡ Yn miwrddl Gwarcheidw!aid Builth, dydd I Llun, hysibyswyd fod utni o'r bechgyn oedd yn y ty yn barod i fyned d Avasaniaeth._ Pan ofynwyd d'r. ihadbcren pa betb y bmasai yn hoffi bod, attebodd mai parson (chiwerthin mawr). Dywedodd y Parch. B. Oiwen, Oa,i,ff fod }'1l11 gurad! i mi.' Y dydd o'r blaen bu farw Mr. Thomas Ri- chardisi, Aberdar, yr Ihrwn oedd yn adnabydd- us fel gweithiwr diirweetol yn y oylch. Yr oedd .yn-76ain mlwydd oed, ac yn aelod o eglwy s Methodiistiaiid CJaPfinaddd Bethanda. Yr oedd yn Rh,d,dfr,.IiJIWT ladddgar, a bu yn pleidleisio yn yr etholiad ddfiweddaf. er y bu gorfod i'w gyrehu mewn eejrbyd o'i glaf wely. Gyihudidiwyd Herbert Williams (29), yn llys ynadon Oaeirdydd, dydd Mawrth, o kdrata dwy gadair. a phethan eraill, y tu allan: i siopaiu yn Paget Street a Peiiarth Road. Dadleuad fod ieulu y cyhuddedig yn diiodd- ef eiisien mawr. gan ei fod! ef lallani o waitli. Addawai y diiffynydd ddiwyeio. Rlnvym- wyd ef drosodd o dhn Ddeddf y Troseddwyr Cynt-af.

LIVERPOOL.

BRAWDLYS SIR DDINBYCH. )

Rrai Camojsmir.eria au Costus.

iYSTAD Y PLEIDIAU.