Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GYDA'R PELLEBYR.

AM8ER COLEU LAMPAU,

YN MERW Y LUF. --

Y TRYDYDD DYDD AR DDEG.

Y PEDWERYDD DYDD AR DDEG.

Y DIWRNOD OLAF.

PA BKrrn NESAF,

Y PA FODD,

Y GWYDDELOD ANNIBYNOL.

SEFYLLFA BERYGLUS.

News
Cite
Share

SEFYLLFA BERYGLUS. Perswadiwyd Brenin y Groegiaid i roddi ei gydsyniad i aIw ynghyd y Gynghorfa Gen- edlaethol i ad drefnu y Cyfansoddiad. Ar yr ammod fod yr ad drefniad hwnw yn cael ei gadw o fewn terfynau neillduol y rhoddes efe ei gydsyniad. Pa gyfnewidiadau ar- benig y gofynir am denynt nid yw yn cael ei wneyd yn hysbys; ond, yr hyn sydd yn anffortunua ydyw, fod diwygiad y Cyfan- aoddiad yn mynel i gael ei wneyd pan y mae y rheolau yn ol pa rai y mae diwygiad y Cyfansoddiad eu hnnain wedi eael eu tori. Mae y bilsen' wedi cael ei melysu ar gyfer y pleidiau politicaidd uniongred, fel y gellir eu galw. Bydd y Cynghrair Milwraidd sydd wedi bod yn goruwcb. lywodraethu yn Senedd Groeg ar hyd y misoedd diweddaf i gaol ei ddiddymu mor gynted ag y bydd y gorchymyn i alw y senedd ynghyd wedi ei gyhoeddi. Nid ydyw y sicrwydd hwn yn llawn cystal a'i olwg, canys y profiad a gafwyd yn Twrci a ddengya i ni fod gan gymdeithasau dir- gelaidd allu rhyfedd i fyw. gweithio, a char- io dylan adau am amser maith hyd yn oed ar ol cael eu diddymu. Am resymau eraill y mae Caer Cystenyn yn teimlo yn anes- mwyth. Hysbys yw fod y Cretiaid yn benderfynol o anfon cynnrychiolwyr i'r Senedd newydd yn Athen. Bydd Llywodr- aeth Twrci yn de nyg o edrych ar hyn fel 'achos o ryfel.' Ai tybed y myn y Cret. iaid gael seneddwyr parbaol ynddi? Ar wahln i ddull dibetrus arferol y Creth. i 1 o weithredu, y mae rheswm arall dros dybio mai dyma a fynant hwy ei wneyd. M.' Venezelos, penaeth y Cretiaid poiiticaidd, ydyw gwir dad yr helynt cartrefol yn nglwad Groeg ar hyn o bryd. Gweinidog Tramor Ffraingc, M. Pichon, dydd Mawrth, a ddywed fod y Galluoedd yn cario trafod. aeth yn mlaen a'u gilydd i attal helyntoedd yn y Dwyrain Agos. Hyderwn y gweith- redant hwy gyda rhagwelediad clir a di- ragfarn, ac os bydd raid y cymmerant fes- urau effeithiol i gario en penderfyniadau allan. Un peth y rhaid ei argrapbu ar feddwl y Groegiaid ydyw, nad oes gan yr un o'r Pwerau yr awydd lleiaf, nac hawl chwaith, i ymyraeth ag amgylchiadau mewnol eu gwlad, ond, ar yr un pryd, nad oes ganddynt un bawl i godi amgylchiadau cartrefol a fyddant yn peryglu heddwch cyffredinol Ewrop.

iYSTAD Y PLEIDIAU.

[No title]