Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GYDA'R PELLEBYR.

AM8ER COLEU LAMPAU,

YN MERW Y LUF. --

Y TRYDYDD DYDD AR DDEG.

Y PEDWERYDD DYDD AR DDEG.

Y DIWRNOD OLAF.

PA BKrrn NESAF,

News
Cite
Share

PA BKrrn NESAF, Dyma y cwestiwn sydd yn awr yn ngen- au ages bawb yn y dyddiau hyn; pan y mae L yr etholiad drosodd, a'r Rhyddfrydwyr wedi ennill y fuddugoliaeth. Pa fodd y bwriada Mr. Asquith gario y gwaith yn mlaen bellach ? Pa beth a wna efe yn gyntaf ? Yn eu newyddiaduron ceir yr Undebwyr yn cymrnheil ac yn cynghori y Prifweinid- og yn garedig, gan ddywedyd mai yr unig b2th doeth a all efe ei wneyd dan yr am- gylchiadan rresennol fyddai myned i gyn- nadledd a chydymgynghoriad a'r arwein- ly vddion Toriaidd yngljn a Phwngc Ty yr Arglwyddi Sicibeir ef gyda liawer o ben- <lantrwy<'d, os dilyna efe y cwrs hwn, y bydd efe, mewn canlyniad, yn rhwym o dfhingo yn liawer uwch ar risiau anrhyd- edd ac enwogrwydd. Hyny ydyw, llwybr dyrcbafiad yn unigydyw y llwybr a ddang- esir iddo gan y newyddiaduron Toriaidd. Wrth eu cynghor hwy y trefnir ei le ef mewn hanes. 'Does bossibl, meddant hwy, y cymmer efe ei hnd-ddenu gan ei gefnog- wyr dallbleidiol a phenboeth, gan ddwyn ei. wlad i ganol cynnhyrfiadau nas gwyddis yn mba le na pha bryd y ceir terfyn arnynt hwy, ac ar eu heffeithiau distrywioJ. Nid ydym yn ofni yn y graddau lleiaf rhag i Mr. Asquith wrandaw am foment ar fal- dordd a dadwrdd y cyfeillion gau byn. Mae. efe yn awr yn Cannes, yn Ffraingc. Caiff egwyl i orphwys oddi wrth ei lafur caled, a tbawelwch i synfyfyrlo mewn hnmdden ar y ffordd y bwiiada ei cherdded. 0 bob path ag sydd yn dywyll i ni, yn y dyfodol agos, ac y teimlwn yn sicr arno, mai nid agot trafodaeth a Mr. Balfour ac Ardalydd Lansdowne pa fodd i gario ei waith yn mlaen a wna efe ydyw hyny. Ei gyn- llun ei hun a gymmer efe i ad-drefnu Ty yr Arglwyddi, Be nid rhyw gymmysgedd o gynllun wedi ei gymmhlethu ynghyd mewn undeb a'r blaenoriaid Toriaidd. Ni fyn fod yn hollol sicr. Efe a'i gydswyddogion ydynt wedi gwystlo en hunain, yn y modd mwyaf diammodol, i wneyd cwtogiad awd- urdod y Ty Uchaf yn waith blaenaf y Sonodd newydd. Os caniateir i ni ddefn- yddio ymadrodd a geir yn fynych o enau yr Arweinydd Toriaidd, dyma 'y gwaith adeil- adn' y bydd y Weinyddiaeth Ryddfrydig yn ei gymmeryd mown lIaw. Wrth gwrs, fel 'gwaith o ddinystrio' yr edrycha y Toriaidd ar hyny. Nid pa beth a wna y Llywodraeth ydyw y cwestiwn yn gymmaint a pha fodd y gwnant ef. Nid y pa beth. Ond-

Y PA FODD,

Y GWYDDELOD ANNIBYNOL.

SEFYLLFA BERYGLUS.

iYSTAD Y PLEIDIAU.

[No title]