Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GYDA'R PELLEBYR.

AM8ER COLEU LAMPAU,

YN MERW Y LUF. --

Y TRYDYDD DYDD AR DDEG.

News
Cite
Share

Y TRYDYDD DYDD AR DDEG. Cyhoeddwyd y canlyniadau mewn deunaw o etholaethau dydd Gwener. Sir Argyll, yn Ysgotland, ydoedd un o honynfc. Bu yr etholiad yno ddydd y I Mercher. Ar y deunaw hyn ennillodd y Toriaid bump. Tair o'r rhai h'yn oeddynt yn Watford, Guildford, a Grin- stead Ddwyreiniol-y rhai hyn yn y sir- oedd deheuol. Gorchfygwyd Mr. G. Nicholls, olynydd yr enwog Joseph Arch fel cynnrychiolydd y llafurwr amaeth- yddol yn Nhy y Cyffredin, yn ngogledd sir Northampton, gan Mr. H. L. Bassey; ac yn sir Bute, yn Ysgotland, Mr. N. Lamont, yr liwn a. ennillodd y sedd oddi a,r y; Toriaid yn 1906, ac a arferai was- anaethu fel ysgrifenydd cyfrinachol i'r diweddar Syr Henry Campbell Banner- man, tea y bu etc yn brifweinidog, a'i collodd y waith hon. O'r deebreu hyd yn awr, y mae y Toriaid wedi ennill pum sedd yn Ysgotland, ac wedi colli ped- air. Gyda dychweliad Mr. Clifford Cory yn St. Ives, y mae y Rhyddfrydwyr wedi sicrhau cynnrychaolaetih Gernyw yn gyflawn; ac yn sir Dyfneint y maent wedi llwyddo i ddal eu tir yn anr'iyd- eddus. Yn Norsofc Ddwyreiniol, yr lion a en- nillwyd oddi ar y Ceidwadwyr yn 1906 igyda'r mwyafrif bychan o 21, dewiswyd ny ), cl y Cadben F. S. Guest y tro liwn gyda mwyafrif o 426 ar yr ymgeisydd Tori- aidd. Yr ydys yn gwe/rthfawrogi y fuddugoliaeth yn fwyaf arbenig am fod y seddau o'i hamgylch wedi eu llusgo oil yn eu liolau i dywyllwch Toriaeth. Brwydr hynod o galed a fu yno, ac mor llwyr y,, cyrchwyd yr etholwyr i'r pol ü bob tu. fel y cofrestrodd 91 yn nabob cant eu pleidleisiau. Bu Mr. Winston Clmrcliill yn yr etholaeth ddwy waith i lefaru yn groew dros ei gefnder, y Cadben Guest, yr hwn yr oedd dylan- wadau tiriogaethol ei dad, Arglwydd Witmbome, hefyd:, o'i blaid. Cadwyd Goigledd Worcester yn meddiant y Rhyddfrydwyr gan Mr. J. W. Wilson-; a'i aál ethol a gafodd y Rhyddfrydwr pybyr o Liverpool, Mr. R. D. Holt, yn Hexham, gyda mwya.frif nad oedd ond ychydiigi yn llai na'r mwyafrif a pha un y cipiodd efe y sedd oddi ar y Toriaid yn yr etholiad eithriadol yn 1907. Dydd lalu yr oedd y Dywysogaeth yn gorphen ei gwaith yn anrhydeddus yn Lleyn ac Eifionydd, a Sir Abort ein. Y mwyafrif o 4,418 a gafodd Mr. Ellis Da- vies yn y flaenaf ydoedd y mwyaf a gaed yn Ngogledd Cymru. Cafodd Mr. ¥Vaughan I)avies y mwyafrif uchaf a gaed erioed yn Ngheredigion; sef, 3,406. Ag eithrio colli bwrdeisdrefi sir Ddin- bych o wyth pleidlais, a sir Faesyfed o bedair pLeidlaia a.r ddeg, y mae y Dy- wysogaeth a sir Fynwy yn lIetho1 i Dori- aetih, ae wedi dangos. yn amlwg mai yn hollol ofe-r y try na Thori nac Undebwr (gan nad beth yw y Igwahaniaeth rhyng- ddynt), eu gwynebau tuag atynt i gaol dim ond gorchfygiad. O'i anfodd y c^d- syniodd y darllawr mawr o Aberys- twyth, y Cadben Roberts, i ddyfod i r males o gwbl. Bydd yr ystori a glywodd eie yn Aberaeron prydnawn dydd Gwen- er yn ddigon i beri iddo droi clubtfyd iar i'w holl daerineb yn y dyfodol. Ni bydd gan y glymblaid, os am aflonyddu ar Mr. Yaughan Davies rywbryd etto, ddim i'w wneyd ond troi i chwilio am ryw weithiwr Ceidwadol o'r tu allan, a thalu yn ddrud iddo. YTn Lleyn ac Ei- ^'fionydd, un o fonedd y (rhanbarth a ddaeth allan yn erbyn y t-wrnai ieuangc clir ei beri o Bethesda. Am ei fod yn disgyn o deulu hynafol a pharchus, tyb iodd' Mr. Priestley, Cae Ddafy-dd, yn ymyl din-as gae-ro-g ardderchocaf y 13renin Mawr (ciliwedl yr hen Fathews Ewenni), y gallasai efe drechu dyn y bobl.' Y ewbl y llwyddodd i'w wneyd ydoedd galluogi yr amaethwyr, y llafur- wyr, a'r chwarelwyr yn Nantlle i en- nill mwyafrif helaethal Gogledd Cymru. Yn yr Iwerddon, cariodd Mr. William O'Brien y dydd yn Ngo-gledd-Ddwyrain sir Cork ar y GwJadg-arwr swyddogol. Gan ei fod e-f eisoes wedi ei ddewis dros ddinas Cork, bydd yn rhaid iddo, bellach, ddewis yn mha. un o'r ddwy sedd yr eis- tedda. Diau mai sedd y rhanbarth sir- oJ a gymmer, er mwyn i'w ganlynwr tra ufudd Mr. Maurice Healy gael sedd y ddinas. Tr.a y disgwyliwn i gorph y Gwladgarwyr weithio gyda'r Llywodr- aeth newydd, gelyniaeth d-dygasog Mr. William O'Brien a'i ddysgyblion a gaiff o,Y hi, Bydd nifer y rhai hyn, ysig!atfydd, yn wyth neu yn n-aw.

Y PEDWERYDD DYDD AR DDEG.

Y DIWRNOD OLAF.

PA BKrrn NESAF,

Y PA FODD,

Y GWYDDELOD ANNIBYNOL.

SEFYLLFA BERYGLUS.

iYSTAD Y PLEIDIAU.

[No title]