Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GYDA'R PELLEBYR.

AM8ER COLEU LAMPAU,

YN MERW Y LUF. --

News
Cite
Share

YN MERW Y LUF. Y DEUDDEGFED DYDD. Ymladdwyd y fnvydr yn sir Suther- land, yn Ysgotland, dydd Mawrth; ond, yr oedd hi yn nos Wener cyn y gwnaeth- pwyd y canlyniad yn hysbys. Yr RohotS o liyny ydoedd fodi yr eira t-rwebus a'r vbtonnydd yii a-ttal dygiad bocsus y bal- ot i Dornoch yn eu liiawn bryÙ, 0 rai lieoedd yr oeddynt wytli awr a deugain —dau ddiwrnod 11 awn—ar ol eu haanser yn cyrliaedd. Nid oes neb yn oofio gweled y fath beth yno erioed o'r blaen. Y c,anlyniad ydoedd fod Mr. Alpheus Cleophas Morton, gwr tra. adnabyddus yn y cynteddau yn Westminster, wedi sicrliau buddugoliaeth rwydd ar benaeth mor enwog yn yr Ucheldiroedd, ac argl- wydd tiroedd eangfaith-y gwr penai, yn ddiau, yn y wlad bono, a,g eithrio, y Due o Sutherland, neb amgen na'r Cam- eron o Lochiel. Nid oes gan y Calmeron neb na dim i'w feio am ei fod ef wedi ei adael allan yn yr oerfel ond ei Dori- aeth. Newidied ef egwyddoron pwdr aim Ryddfrydiaeth ddiledryw, a cliaiff yntau y fraint' .a'r drwydded angenrhoid- iol i fyned i Lys Stcplian Sant. Ond, nid cyn hyny. Dydd Gwener gwiiiaed y canlyniadau yn hysby.s aim y brwydrau a yml addwyd mewn ugain o wahanol etholaethau ddydd Mercher. Yr oil o'r seddau hyn a cldelid gan y Riiyddfrydwyr, ag eithrio y rhai dros Dde-Ddwyrain sir Durham a Gainsborough; a da genym allu chwan- egu i'r ddwy gael eu hennill i ochr cyf- n iawndeir. Ond, ysywaeth, collwyd tair eraill yr un diwriiod gan y Riiyddfryd- wyr. Y rhai hyny oeddynt y seddau dros Dde Cherts-ey, Dartford, a Devizes, fel yr ennillodd y Ceidwadwyr un sedd ar y diwrnod; neu, dair yn mhen dwy. Etholwyd yr Anrhydeddus Neil Prim- rose, mab ieuengal larll Rosebery, dros iWisbech, fel Rhyddfrydwr, gyda mwyafrif o ddau cant. Yn Midlothian, ca,fodd y Master of Elibank y sedd a ddelid gan fab hynaf y pendefig y dylas- ai y Rhyddfrydwyr gael cymmaint o'i was an aeth. lArglwydd Dalmeny ydoedd hwnw. Hwn, fel ei dad, sydd wedi cefnu ar Ryddfrydiaetth, yr ydym yn ofni. Yn Altrincham, gwna,eth yr is- larll Bury, mab hynaf Arglwydd Albe- marle, etc, uni a. fu dro yn ol yn aelcd drns Birkenhead, ymdrech o'r fath fwyaf eg- niol i gipio y sedd oddi ar Syr W. J. Croissley, ond, methodd. Un arall o'r meibion pendefigion sydd i'w rifo yn mysg lladdedigion! y rbyfel ydyw Argl- 11 0 zn wydd Graham, etifedd y Diuc o Mont- rose. Llethwyd ef unwaith yn rhalgor yn Rhanbairth Eye,, yn swydd Essex. Ei lygad ef ydoedd -ar y sedd hOll er's cryn amser; ond, nid y waith hon, mwy na,'r tro blaenorol y cafodd hi. Dyfneint a Chernyw ydynt yn parhau i gadw eu Rhyddfrydiaeth. Yn siroedd Derby a afford aeth yr Vymgeiswyr 'Llafur d mewn wedi chwyddo eu mwyafrif yn ddirfawr. Y mae sir Durham yn gyf- an i Ryddfrydiaetb yn awr, gydag1 un eithriad. A'r eitbriad bono sydd wedi peri syndod i ba,wb, canys treflan borth- laddoi a masnachol bwysig Sunderland ydyw. Syndod o natur walianol yn yr un1 sir, ydyw gorchfvgiad Mr. F. W. Lambton, brawd 1arll Durham, yn rhandir de- ddwyreiniol y sir. Dengys hyn pa. mor nerthol ydyw condemniad glowyr aidd- gar a radicalaidd sir Durham at weith- redoedd yr arglwyddi a'u cymmeradwy- aeth o Gyllideb Mr. Lloyd George..Yn bersonol, y mae Mr. Lambton yn, wr nodedig o boblogaidd. Heb law hyny, y mae ei ddylanwad tiriogaethol yn en. fawr. Ac etto, er hyn oil, poliodd 2,438 yn llai o'r etholwyr na'i wrthymgeisydd Rhyddfrydig. Yn Houghton-le-Spring, un arall o ranbarthau sir Durham, cod- odd mwyafrif y Rhyddfrydwr penigamp Mr. Robert, Cameron i'r nife;raruthrol o 6,011. Ail etholwyd Syr Edward Sfraehey, Ysgrifenydd Seneddol y Bwrdd Aim- aethyddiaoth, dros ddelieubarth Gwlad yr Haf, a Syr George White, arweinydd yr aelodau Anghydffurfiol yn y Ty yn Ngo gl edd 0 rl lew in Norfolk; a Mr. Eu- gene Wason, cadeirydd aelodau Rhydd- ilrydig Ysgotland, dros Clackmanan a Kinross; a'u mwyafrif wedi cynnyddu. Mr. Redmond Barry, Dadleuydd Cyff- redinol yr Iwerddons a, gododd ei fwyaf- rif o saith y tro blatenorol i gant, H, dau y tro hwn yn Ngogleddbarth Tyrone. ■ ■■ ■

Y TRYDYDD DYDD AR DDEG.

Y PEDWERYDD DYDD AR DDEG.

Y DIWRNOD OLAF.

PA BKrrn NESAF,

Y PA FODD,

Y GWYDDELOD ANNIBYNOL.

SEFYLLFA BERYGLUS.

iYSTAD Y PLEIDIAU.

[No title]