Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

LLANBEDR-PONT-STEPHAN.

CORRIS.

SEION, GER TREFFYNNON.

News
Cite
Share

SEION, GER TREFFYNNON. Cynnaliodd Undeb Ysgolion Sabbothol Annibynwyr o Gaerlleon i Ffynnongroyw ei gyfarfodi chwvarterol yn y lie uchol y Sul diweddaf. Yr oedd yr holl ysgolion wedi anfon cy'nnrychiolwyr. Yr oedd Ysgol Sul Seion wedi darparu rhaglen ragorol; ac aethpwyd trwy y gwaith gyda brwdfrydedd y boreu, y prydnawn, a'r hwyr. Yr oedd y canu dan oral yr arweinydd niedrus, Mr. Robert Pugh, a gwnaeth ei waith yn dra chanwoladwy, yn ol tystiolaeth y rhai sydd yn deall y gelfyddyd aruchel hoai, ac y jpae gair y cyfryw yn annogaeth i fyned yn mlaen. Miss Maud Price oedd yn chwareu yr organ yn fedrus trwy y dydd. Mr. R. Trevor Price oedd yn holi y plant yn Hol- wyddoreg Dr. Everett a f Hanes Iesu Grist,' ac yr oedd yn gwineyd y gwaith yn ardderchog. Yr oedd y plant yn cydsym- mud fel olwyn mewn olwyn. Y mae hen, hefyd, yn art' ar ben ei hunan; ac yr oedd yr hen bob! yn ystyriedy gallu i holi plant mor gyssegredig a phregethu yr efengyl. Holwyd y rhai mewn oed yn y Maes LIafnr '—yr Epistol at y Galatiaid—gan Mr. Edward Lewis; a phwy fel efe am holi ysgol? Y mae ei ddull yn hynod ddeniadol, a'i arabedd yn creu brwdfrydedd, a'i gwest- iynlfw yn bwrpasol a buddiol. Cafwyd gwledd yn y rhan hon. Yr oedd yr ieuengctydi hawddgar wedi bod yn trysori i'w cof salmau, emynau, a phen- 'nodau, ac yn eu hadrodd yn bwyllog a hynod gywir, ac yn derbyn beirniadaeth dyner a charedig y cynnrychiolwyr oedd "11 eu gwrandaw. Adroddwyd svalmau a lyhen- nodaugan Mary L. Pugh, Gwladys Wil- liams, Cissie Jones, Ena Field', Gwladvs Metcalf, dosbarth Roger Williams, Nellie Thomas, Edward Williams, Kenrick Pugh, Roger Trevor Williams, Flora Thomas, Miss Emily Owens, Miss Maud Price, Mary Lloyd Kenrick, Miss Maggie E. Williams, Bertha C. Jones, Alice C. Jones, Miss Hannah Pugh, Newton S. Jones, Miss M. E. Pugh, Peter T. Metcalf. Adroddwyd emynau gan Flora Thomas, Megan Pugh, a Huxley Lloyd Thomas. Cafwyd anerchiadau byrion a phwrpasol neillduol gan y cynmychiolwyr. Treuliwyd diwrnod hafaidd am oriau yn y cyssegr. Boed bendith i ddilyn. Un oedd yno.

ELLIS WYNNE 0 LASYNYS.

GYMMERWCH HWN HEDDYW AT EICH…

Advertising

I TG CYNGHOR GWLEDIG CONWY.I…

CYFARFOD RHYDDFRYDIC YN SHOTTON.

[No title]