Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A YDYCH WEDI RHODDI PRAWF ARNO? OS NAD YDYCH.RHODDWCH BRAWF ARNO YN AWR. Cydnabyddir fod QWITJYV- VANS' jg IT TEES. yn feddyginiaeth sydd yu rhoddi NERTH I'R GWAN. BYWYD NE\VYDD I'R LLESG. LLAWENYDD MEWN BYWYD I'R ISEL YSBtiYD. Dywed y Me'idygon ei fo.1 yn Feddygmiaeth. ddiogel, sicr, ac yn tIll y gellir ymddiried ynddi. Q WILYM VANS gIT TERS Y FEDDYGINIAETH OREU AT WEND D, INERVOTTS-NIERS I DIFFYG TREULTAD, COLLI CHWANTT AT FWYD. GWYNTOGRWYDD ISELDER YSBRYD. METHU CYSGU. QWI..YM JJYABS' BITTERS. LLYTHYR OYMMEUADWYAETH. .< 44, Llwydiarth Road, Maesteg. Anwyl S rs,—Y mae Gwil- ym Evans' Quinine Bitters, yn DIFFYG TREULIAD ol fy marn i, yn un o'rRhodd- ion Goreu roddwyd i Ddynol- DIFFYG TREULIAD iaeth. Yr wyf fi fy hun'wedi derbyn y budd mwyaf yn DIFFYG TREULIAD bossibl, mewn achosion tost o Wyntogrwydd, Ditfyp Treul- iad, Colli Cfiwant at Fwyd, a » Gwendid. Yr wyf wedi profi ar fy mherson fy hun fod Gwilym Evans Quinine Bitters wedi llwyddo pan yr oedd yr holl feddygimaethaa eraill wedi troi allan yn fethiant. Yr eiddoch vn ery.vir, T. POWELL. Q WILYM V AN S' BITTERS. Pan ofynwch am Gwilyra GOCHELWCH Evans' Bitters, gwelwch eich EFELYCHIADAU bod yn ei gael, gydag emv GOCHELWCH G wilym Evans' ar y label, ar EFELYCHIADAU y stamp ac ar y botel; ae heb GOCHELWCH y rli,.ii hvn nid oes nn yn ddi- EFELYCHIADAU dwyll Gwrthodwch yn ddig- llawn ddim yn eu lie, a myn- 5 wch gael. Q^WILYM Bn" Bittees1 EIGWERTHUYN Y mae y ddarpariaeth fyd- MHOB MAN enwog yn cad ei gwcrthn yn El GWERTHU YN mhob man mewn potelau 2s. 9c. MHOB MAN a 4s. 6c. yr un, rea anfonir hwy ir GWERTHtl YN yn uniongyrchol, wedi talu eu MJIOB MAN cludiad, oddi wrth yr unig berchenogion— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd. MINCING-LANE, LLANELLY, SOUTH WALES. G W I L Y Bl E VA. B TDITTERS. Caniatawyd gwa- GWAHARDDEB BARHAUS harddebbarbaua yn GWAHARDDEB BARHAUS erbyn M. W. James, GWAHARDDEB BARHAUS Llanelli, gyda chost- au, yn ei attal el rhag pasio ei nwydd- au fel Gwilym Evans' Quinine Bitters. Rhoddodd pwyllgor Coleg Normalaidd Bangor gyfarwyddiadau pendant fod yr adran newydd o'r sefydliad hwnw i gael ei doi a llechi o sir Gaernarfon. Mewn trengholiad prydnawn dydd Llun ar gorph Richard Williams, 64ain mlwydd oed, ceidwad helwriaeth yn ngwasanaeth Mr. Harry Clegg, Plas Llanfair, Mon, yr town a gyfarfyddodd a'i farwolaetn trwy archoll o wn, dychwelodd y riheithwyr reithfarn o Farwolaetli ddamweiniol.' XO! DOCTOR ANWYL, JT BEPWCH AM FOMENT 1A RAID I FY ANWYLYD FARW ? X 'OHYDIG OBAITH SYDD GENYF, OND TREIWOH # m TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. STr hwn a gynnwysa fel Cymreig pur, a sMd o'r dail puraf a mwyaf efleithiol, vedieuca-sglu ar fynyddoedd Cymru yn y tymmor priodol, pan mae eu rhin- weddau yn y perffeithrwydd mwyaf. BRONCHITIS. Y mae miloedd o blant yn marw yn flynyddol o'r Bronchitis, y Pas, a'r Crwp. Dyma ddarganfyddiad rhftgorol i Ucbau y cyfryw afiechydon. Ma- yn am- mhrisiadwy i bersonau â. brestiau gwan, merched gwaullyd, a phlant. Iacha wedi i bob peth arall (ethu. Iaeh4 besweh, anwyd, asthma, a chaethd a. Iach&odd filoedd o blant o'r Bronchitis a'r P&s?. Jachâ. am swllt pan y bydd punnoedd wedi eu gwario yn ofer. Treigoh ef. Os oes genych besweh, treiweh of os oes genych anwyd, treiweh ef Rbyddha y fflem, cynnhesa y frest, a rhodda gwsg pan y byddwch Am nosweithiau heb orphwys "> 'J Darllenwoh yn mhellach. TYSTIOLAETHAU HEB OFYN AM DANYNT, TEILWNG O'CH SYLW, Ysgrifena boneddwr: Teimlaf yn ddyledswydd Arnaf eich hysbysu fy mod wedi bod yn defnyddio Tudor Williams' Balsam of Honey yn fynheulu, yr hwn Bydd yn lliosog, am flynyddau, ac yr wyf wedi ijrofi ei wcrth, gan na ohefais ddim arall mewn achos- on o Besweh a'r Freeh Goch, P&aa Bronchitis. a gallaf ei gymmeradwyo i eraill at y cyfryw afiechydon. Yr eiddoch yn ddiolchgar, Wm. HARDING. A ent, Tredegar Wharf Estate, Newport, Mon. I Gantorion a Siaradwyr Cyhoeddus nid oea ei gyffelyb. Gwna y llais mor glir a chloch. GOFALWCH EICH BOD YN CAEL TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. Y mae cymmaint o gyfferiau twyllodrus yn cael eu cynnyg. Gwerthir ef gan bob Fferyllydd, ac mewn Ystor- feydd drwy y byd, mewn potelau Is., 2t!.6c. a 4s. 6c. Anfonir potel fel sampl, wedi talu y cludiad, am Is. 3c., 3a., neu 5«., oddi wrth y Breintebydd. Yr ydych ar eich hennill wrth brynu poteli mwyaf. Perchenog- D. Tudor Williams, R.S.D.L. Q Gwneuthurwr- 0 Tudor Williams, M R.P.S., A.S, Aph., Londpn. By Examination. ai^d Analytical Chemist and Bruggisfc, ^Abordare,

LLANBEDR-PONT-STEPHAN.

CORRIS.

SEION, GER TREFFYNNON.

ELLIS WYNNE 0 LASYNYS.

GYMMERWCH HWN HEDDYW AT EICH…

Advertising

I TG CYNGHOR GWLEDIG CONWY.I…

CYFARFOD RHYDDFRYDIC YN SHOTTON.

[No title]