Hide Articles List

25 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I Y DDIRPRWYAETH AR YR EGLWYS…

STREIC Y MEDDYGON YN NGWRECSAM.

PROFFESWR NEWYDD I GOLEG Y…

[No title]

HELYNT Y FFYRDD HAIARN.

. YNYSOEDD Y 'COCOA.'

. MR. MORLEY AR YR INDIA,

. RHY HEN I

News
Cite
Share

RHY HEN I PATRIARCHIAID a ddylasent dreulio eu hwyrddydd mewn tawelwch, a dwysfyfyr- dod am y gagendor y maent yn ol trefn amser ar ei throthwy yw nifer liosog o gyf- arwyddwyr ewmniau y ffyrdd sydd yn y dyddiau hyn yn dangos y fath gyndynrwydd tuag at eu gwasanaethyddion ar linellau ffyrdd haiarn y deyrnas—gwasanaethyddion y cyboedd yn llawn cymrnaint, os nad mwy nag iddynt hwy. Ein gosodiad dibetrus ni ydyw eu bod yn rhy hen i ddal y fantol mewn argyfwng o fath hwn. Gadawer i ni roddi ychydig esiamplau. Cyfartaledd oedran cyfarwyddwyr Llinell y De-Ddwyr- ain ydyw 68ain mlwydd. Dyma y bwrdd hynaf at ei gilydd trwy y deyrnas. Ei Fethusaleh ydyw Syr John Hollams, yn 87ain mlwydd. Y Milwriad Mellor a Syr Myles Fenton ydynt 77ain; Arglwydd Burton 70ain, ac Arglwydd Hothfield flwyddyn ieuengach. Ar fwrdd y Great Easttrn ceir pump wedi cyrhaedd dros í yr addewid': -Mr. J. Foster, 75ain; Arglwydd Eustace Cecil a Syr William Birt 73ain; Mr. Mills 7lain, ac Arglwydd Rnollys 70ain, tra y mae Syr Henry Tyler yn 80ain. Llangc' 64ain yw eu cadeirydd, yr AlgI. wydd Claud Hamilton. Cadeirydd llinell fawr Brighton ydyw yrhynafgtfr Arglwydd Cottesloe, yn 75ain, ac yn cael ei gynnorth- wyo, yn mysg eraill, gan Syr Arthur Otway, patriarch,85ain. Amryw o gyfarwyddwyr y South Western ydynt dros eu 70ain, a'u cadeirydd, Syr Charles Scotter, yn 72ain. Y bwrdd mWyaf yn mysg y rhai yr ydym yn s6n am danynt ydyw un Llinell Llundain a'r Gogledd-Orllewin. Ceir g-wr ieuangc 33ain yn eu mysg, gyda Mr. P. H. Chambres 85ain, a Syr William Lowther 86ain, yn yr eithaf arali. Bwrdd y Midland ydyw yr ieuengaf. Cyfartaledd ei oedran ef yw trigain mlwydd. Yn 84ain helpa Arglwydd Cross i hwylio y Great Central yn ei blaen. Nid oes gan y Great l'l01 them o'r braidd un ar ei fwrdd dan drigain oed, tra y mae y cadeirydd yn 67ain, a Syr Henry Oakley yn 84ain. Oed Mr. Alfred Baldwin, cadeirydd y Grent Western, ydyw 66ain; Mr. Alexander Hubbard 85ain, dau gyfarwyddwr arall yn 77ain, ac amryw eraill dros eu deg a thrigain. Ar fwrdd y iVorth J! astern y mae y dynion goreu am fusnes, megys Arglwydd Airedale, Syr Hugh Bell, Mr. Arthur Wilson, Arglwydd Joicey, Arglwydd Armstrong, Mr. A. F. Pease, ac eraill, a'u hoedran yn llai nag eiddo aelodau unrhyw fwrdd. Ai y ddwy ffaith hyn yw y rheswm digonol mai y North Eastern ydyw yr unig gwmni sydd wedi cydnabod Undebau y Crefftwyr ? A'r boblach oedranus hyn y bydd gan Mr. Lloyd George i ymwneyd heddyw (ddydd Gwener).

Y DDAMWAIN YN YR AMWYTHIG.

---'--------------.-4 NYES…

TEULU YN NEWYNU.

I : 'SARDINES' YN ACHOS 0…

YR EGLWYSWYR A CHYFRAITH PRIODAS.'

[No title]

[No title]