Hide Articles List

25 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I Y DDIRPRWYAETH AR YR EGLWYS…

STREIC Y MEDDYGON YN NGWRECSAM.

PROFFESWR NEWYDD I GOLEG Y…

[No title]

HELYNT Y FFYRDD HAIARN.

. YNYSOEDD Y 'COCOA.'

News
Cite
Share

YNYSOEDD Y 'COCOA.' DEFNYDDIA y darllenydd gymmaint ar ei gOCOl. fel y gallwn yn ddiogel gymmeryd yn ganiataol y carai efe wybod rhywbeth yn ei gylch ef, a'r ynysoedd sydd yn ei gynnyrchu. Yr ydym yn galw sylw arbenig at hyn heddyw, modd bynag, er mwyn in diolch i Gymdeithas Fasnachol Liverpool am ei gwaith yngljn a. cbaothwasanaeth yn yr ynysoedd yn mha rai y tyfir y planhigyn y gwneir trwyth y cocoa o hono. I'r Portugeaid y perthyna yr ynysoedd hyn. Ni cheisir lleihau dim ar y drwg sydd ynglyna sicrhau y Ilafur angenrheidiol i gasglu y defnyddiau sydd erbyn hyn mor gynnefin i bawb. Ni cheisir esgusodi y drwg chwaith. Ami ymosodiad sydd wedi ei wneyd o bryd i bryd ar y ewmniau Prydeinig sydd yn y fasnach hon. Ymosodiadau hollol annheg ydyw y rhai hyn, canys y. gwirionedd ydyw fod y ewmniau wedi ymuno a'u gilydd i ddinystrio y nodwedd gaethwasiol sydd ar y llafur. Gwnaethant hyny trwy arfer eu dylanwad gyda Llywodraeth Portugal. Anfonasant ddirprwywr arbenig i'r ynys- oedd i wneyd ymchwiliad annibynol i'r ffeithiau. Cyflwynasant adroddiad y dir- prwywr hwn i'r Llywodraeth Brydeinig, hefyd, a thrwyddi hi i'r Llywodraeth Bortugeaidd; ac yr ydym yn deall eu bod, os na wrandewir ar yr adroddiad hwn, wedi penderfynu dilyn yr unig gwrs anrhydeddus iddynt. Gellir gofyn pa ham na baent hwy wedi cymmeryd y cwrs hwnw yn mhell cyn hyn neu, mewn geiriau eraill, pa ham na fuasai ewmniau Cristionogol Prydain Fawr wedi boycotio' yr ynysoedd Portugeaidd hyn, a myned i fanau eraill am eu cocoa ? Ond, nid Prydain ydyw yr unig wlad sydd yn ei defnyddio. Rhyw un ran o ugain o'r hyn a ddefnyddir gan yr holl fyd a ddefn- yddir ganddi hi. Anetfeithiol hollol i ladd y drwg a fyddai pob boycotiaeth' gan Brydain. Ni fynai y ewmniau mewn gwled- ydd eraill ymuno yn y cyffrawd Prydeinig yn erbyn y caethwasanaeth annynol hwn. 0 ddiffyg yr undeb hwn ofer ydoedd pob ym- drech; a ffynu y mae y drwg, er cywilydd i Lywodraeth Portugal a chwmniau gwledydd eraill. 0 dan yr amgylchiadau hyn ni fuasai boycotiaeth gan y ewmniau Prydeinig yn cyrhaedd unrhyw amcan ond tynu y tir o dan eu traed i wneuthur unrhyw wrth- dystiad o gwbl. Parheir i wneyd y gwri,h- dystiad. Amser a ddengys pa lwydd a fydd arno, Os nad llwyddiannus a fydd, diau mai tynu ynol oddi yno fydd y cam diwedd af a gymmerir, wedi y cwbl.

. MR. MORLEY AR YR INDIA,

. RHY HEN I

Y DDAMWAIN YN YR AMWYTHIG.

---'--------------.-4 NYES…

TEULU YN NEWYNU.

I : 'SARDINES' YN ACHOS 0…

YR EGLWYSWYR A CHYFRAITH PRIODAS.'

[No title]

[No title]